ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

14

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

26

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

0

Award

รางวัล ปี 2024

Interest

AmylaseAntimicrobial substanceantioxidantBacillus subtilisBacterial celluloseBiodieselbioethanolCandida mogiiChickenCoconutEncapsulationEthanolfermentationFish sauceLactic acid bacteriaLactobacillus reuteriLactobacillus reuteri KUB-AC5lipaseOcimum sanctum L. oilPLApolylactic acidPoultryPrebioticProbioticProbioticspurificationResponse surface methodologyriceSalmonellaScreeningsensory evaluationshrimpsolid-state fermentationsoybean mealspray dryingSteam ExplosionSufuSugarcane juiceTaguchi methodThermobifida fuscaxylanasexylitolxyloseกระบวนการผลิตกากน้ำตาลกากเนื้อมะพร้าวการแข่งขันการเคลือบการทำแห้งแบบพ่นฝอยการผลิตเอทานอลการรอดชีวิตการสร้างมูลค่าเพิ่มการหมักการเอ็นแคปซูเลชันกิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระแก่นตะวันไก่ข้าวแคลเซียมอัลจิเนตโครงเลี้ยงเซลล์ไคโตแซนเจลาตินชานอ้อยเซลลูโลสไซลาเนสไซลิทอลทะลายปาล์มเทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีน้ำตาลนักวิจัยขั้นสูงน้ำตาลแบคทีเรียกรดแลกติกแบคทีเรียลเซลลูโลสไบโอดีเซลโปรไบโอติกพรีไบโอติกพรีไบโอติกส์พลาสติกชีวภาพโพรไบโอติกโพรไบโอติกส์มะพร้าวแมนแนนโมลาสไมโครไบโอต้ายีสต์รำข้าวลำต้นปาล์มน้ำมันลิกนินวิศวกรรมเนื้อเยื่อกระดูกสร้างความพร้อมสารต้านอนุมูลอิสระสารสกัดอ้อยอ้อยและน้ำตาลอาหารอาหารไก่เม็ดอุตสาหกรรมเกษตรอุตสาหกรรมน้ำตาลเอทานอลเอนไซม์

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา


Persons (ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน)

Avata

นางสาว สิริวัฒนา จิตตรีพล

sirivatana.c@nontri.ku.ac.th, โทร. 0-2562-5000 ext 5342


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 22 คน (ศาสตราจารย์ 1 คน, รองศาสตราจารย์ 12 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 6 คน, อาจารย์ 2 คน, นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการพิเศษ 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 138 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 77 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 11 โครงการ, ผู้ประสานงาน 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 83 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 5 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 273 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 196 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 23 โครงการ, ผู้ประสานงาน 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 115 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 3 โครงการ)
 • ทุนนอก 209 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 178 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 7 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 64 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 1058 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 569 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 489 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 90 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 82 เรื่อง, สิทธิบัตร 8 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
 • Unknown 39 เรื่อง (Unknown 39 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 341 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 238 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 17 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 69 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 17 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 39 รางวัล (เกียรติบัตร 15 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 รางวัล, ประชุมวิชาการ 19 รางวัล)