Person Image

  Education

  • Ph.D. (Food Science & Technology), Mississippi State University
  • M.S. (Biological System Engineering), Virginia Polytechnic Institute and State University
  • ท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ) , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  Expertise Cloud

  AmylaseantioxidantAspergillus nigerAstaxanthinbatch fermentationBioethanolCandida magnoliae TISTR 5663chitosanCurcuma longa L.Eucalyptusfermentation processGlucoamylaseglucoseHaematococcusJerusalem artichokeoil palm trunkOptimizationparticle sizepolysaccharidePretreatmentProcess developmentprocess optimizationprocessingPropionibacterium acidipropioniciPropionibacterium freudenreichiiPropionic bacteriaProponibacterium acidipropioniciproteaseProtective agentprotective agentsProteinresponse surface methodologyrhizome budsRice KojiSaccharomyces cerevisiaSaccharomyces cerevisiaeSaccharomyces cerevisiae Sc90screeningSDS-PAGEshelf-lifesimultaneou sasaccharificationand fermentation (SSF)Simultaneous saccharification and fermentationsimultaneous saccharification and fermentation (SSF)Solid-state fermentationsoybean mealSpirulinaSpirulina maximasteam explosionstress conditionsufuTaguchi approachTaguchi methodTerephthalic Acidtrehalosetrehalose productionxylitol productionxyloseกระบวนการหมักกระบวนการหมักแบบเฟดแบทซ์กล้วยตากกากมันสำปะหลังกากอ้อยการกำจัดลิกนินการคัดเลือกการคัดเลือกการผลิตเซลลูเลสสูงการดัดแปลงพันธุกรรมยีสต์สร้างเซลลูเลสการทำให้บริสุทธิ์การป้อนสับสเทรตการแปรรูปวัตถุดิบชีวภาพการผลิตเอทานอลการพัฒนากรรมวิธีการผลิตแป้งอินูลินและน้ำตาลอินูโลโอลิโกแซ็กคาไรด์จากเยรูซาเล็มอาร์ทิโชคการพัฒนาองค์รวมแบบยั่งยืนการเพาะเลี้ยงสองขั้นตอนการระเบิดด้วยไอน้ำการสกัดการหมักระดับอุตสาหกรรมขนาดอนุภาคความต้านทานแรงดึงคุณสมบัติทางความร้อนชานอ้อยชีวมวลเซลล์ตรึงรูปไซรัปไซลิทอลฐานข้อมูลถ่านกัมมันต์ทะลายปาล์มธาตุอาหารเสริมน้ำมันบิวทิวแลกเตดเบต้า-กลูโคซิเดสแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ใบและยอดอ้อยไบโอดีเซลไบโอเอทานอลเฟอร์ฟูรอลลำต้นปาล์มน้ำมันสาหร่ายขนาดเล็กเอทานอลแอนตี้ออกซิแดนด์

  Interest

  Fermentation Technology, Food Biotechnology


  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 0 หน่วย, สมาชิก 1 หน่วย) ดังนี้คือ
  • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 3 ชิ้น
  • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 20.22 ล้านบาท

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 12 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 19 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 12 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)
  • ทุนนอก 15 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 9 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 72 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 12 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 60 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 10 เรื่อง (อนุสิทธิบัตร 9 เรื่อง, สิทธิบัตร 1 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 32 เรื่อง (เชิงวิชาการ 20 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 3 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 3 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 6 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Effect of inducing agents on growth and astaxanthin production in Haematococcus pluvialis: Organic and inorganicPan-utai W., Parakulsuksatid P., Phomkaivon N.2017Biocatalysis and Agricultural Biotechnology
  12,pp. 152-158
  18
  2Biosorption of lead from acid solution using chitosan as a supporting material for spore forming-fungal biomass encapsulationLang W., Lang W., Buranaboripan W., Buranaboripan W., Wongchawalit J., Parakulsuksatid P., Vanichsriratana W., Sakairi N., Pathom-aree W., Sirisansaneeyakul S.2013International Journal of Environmental Science and Technology
  10(3),pp. 579-590
  10
  3Two-step pretreatment of oil palm trunk for ethanol production by thermotolerent Saccharomyces cerevisiae SC90Tareen A.K., Sultan I.N., Songprom K., Laemsak N., Sirisansaneeyakul S., Vanichsriratana W., Parakulsuksatid P.2021Bioresource Technology
  320
  7
  4Investigation of alkaline hydrogen peroxide pretreatment to enhance enzymatic hydrolysis and phenolic compounds of oil palm trunkTareen A.K., Punsuvon V., Parakulsuksatid P.20203 Biotech
  10(4)
  7
  5Optimization of enzymatic treatments for deskinning of catfish nuggetsKim T., Silva J., Parakulsuksatid P., Wang D.2014Journal of Aquatic Food Product Technology
  23(4),pp. 385-393
  2
  6Optimization and the effect of pH adjustment for trehalose production by Propionibacterium acidipropionici DSM 20273Suethao S., Innawong B., Sirisansaneeyakul S., Vanichsriratana W., Parakulsuksatid P.2015Kasetsart Journal - Natural Science
  49(5),pp. 726-737
  2
  7Photoautotrophic Cultivation of Arthrospira maxima for Protein Accumulation under Minimum Nutrient AvailabilityPan-utai W., Poopat N., Parakulsuksatid P.2020Applied Food Biotechnology
  7(4),pp. 225-_233
  1
  8Conversion of steam exploded hydrolyzate of oil palm trunk to furfural by using sulfuric acid, solid acid, and base catalysts in one potTareen A.K., Punsuvon V., Parakulsuksatid P.2020Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization and Environmental Effects
  1
  9The feasibility of using pulsed-vacuum in stimulating calcium-alginate hydrogel ballsJinnoros J., Innawong B., Udomkun P., Parakulsuksatid P., Silva J.L.2021Foods
  10(7)
  0
  10Utilization of urea as a nitrogen source for ethanol production from oil palm trunk using simultaneous saccharification and fermentationTareen A.K., Danbamrongtrakool N., Sultan I.N., Laemsak N., Sirisansaneeyakul S., Vanichsriratana W., Parakulsuksatid P.2021Agriculture and Natural Resources
  55(3),pp. 448-455
  0
  11Process simulation of ethanol production from oil palm trunkLaosiriwut O., Srinophakun P., Parakulsuksatid P., Srinophakun T.R.2021Songklanakarin Journal of Science and Technology
  43(4),pp. 927-935
  0
  12Cellulase Addition and Pre-hydrolysis Effect of High Solid Fed-Batch Simultaneous Saccharification and Ethanol Fermentation from a Combined Pretreated Oil Palm TrunkTareen A.K., Punsuvon V., Sultan I.N., Khan M.W., Parakulsuksatid P.2021ACS Omega
  0
  13Optimization of enzymatic skinning of catfish nuggets using response surface methodologyParakulsuksatid P., Wang D.S., Silva J.L., Kim T.J., Koo T.Y.2012Advanced Materials Research
  472-475,pp. 3094-3103
  0
  14Biodegradation of terephthalic acid by Rhodococcus biphenylivorans isolated from soilSuwanawat N., Parakulsuksatid P., Nitayapat N., Sanpamongkolchai W.2019International Journal of Environmental Science and Development
  10(1),pp. 30-33
  0
  15Techno-economic analysis for bioethanol plant with multi lignocellulosic feedstocksSrinophakun P., Thanapimmetha A., Rohitatisha Srinophakun T., Parakulsuksatid P., Sakdaronnarong C., Vilaipan M., Saisriyoot M.2020International Journal of Renewable Energy Development
  9(3),pp. 319-328
  0