Search Result of "แป้งข้าว"

About 363 results
Img

ทรัพย์สินทางปัญญา

สารผสมแป้งข้าวสำหรับอาหารกุ้ง (2004)

นักวิจัย:ImgDr.Prisana Suwannaporn, Associate Professor,

ประเภท:

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การทดสอบการผลิตเส้นจากแป้งข้าวคล้ายบะหมี่ในระดับอุตสาหกรรม (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มาศอุบล ทองงาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)

Img
Img

งานวิจัย

โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้แป้งข้าวหอมมะลิทดแทนแป้งสาลีในผลิตภัณฑ์ขนมอบและนึ่ง (2003)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เพ็ญขวัญ ชมปรีดา, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การทดแทนแป้งสาลีด้วยแป้งข้าวในการผลิตเส้นบะหมี่ชนิดแห้ง (2002)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปริศนา สุวรรณาภรณ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท ไทยเบตเตอร์ฟูดส์ จำกัด

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
12345678910...