การทดแทนแป้งสาลีด้วยแป้งข้าวในการผลิตเส้นบะหมี่ชนิดแห้ง

Publish Year International Journal 1
2014 inดร.ปริศนา สุวรรณาภรณ์, รองศาสตราจารย์, exWiwattanawanich, K, exTester, RF, "Effect of water requirement and alkali on wheat-rice noodle quality", STARCH-STARKE, ปีที่ 66, ฉบับที่ 5-6, พฤษภาคม 2014, หน้า 475-483