Person Image

  Education

  • บธ.ด.(การตลาด), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2554
  • M.B.A.(Management), University of Wisconsin (Milwaukee), United States of America, 2537
  • ศ.บ.(เศรษฐศาสตร์การเงิน การคลัง การระหว่างประเทศ), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , ไทย, 2533

  Expertise Cloud

  binary logistic regression modelbuying decisionCluster analysisConsumer behaviorEmpathy Map CanvasFresh producegenerationglobal warmingHalal foodHORECAIndonesiaLifestyleMarketing strategyMotivationperceived valuePerceived ValuesValueValue Proposition CanvasYoung Generationกลยุทธ์การตลาดกลยุทธ์ทางการตลาดกลุ่มมิลเลนเนียลการตัดสินใจซื้อการแบ่งกลุ่มการแบ่งกลุ่มผู้บริโภคการปรับรูปแบบโซ่อุปทานการผลิตน้ำส้มสายชูการยอมรับเทคโนโลยีการรับรู้คุณค่าการวิเคราะห์กลุ่มข้าวข้าวชนิดเพิ่มความนุ่มข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าวคณุค่าความคุ้มค่าในการลงทุนความต้องการของผู้บริโภคความตั้งใจซื้อความรู้ด้านคุณค่าความสามารถตามสอบได้คุณค่าคุณค่าที่รับรู้คุณค่าที่ส่งมอบคุณภาพการบริการคุณภาพการบริการเชิงอิเล็กทรอนิกส์คุณลักษณะทางด้านประโยชน์คุณลักษณะทางด้านอารมณ์เจนเนอรชันฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ช่วงอายุชาวต่างชาติโซ่คุณค่า โซ่ความเย็น อาหาร บรรจุภัณฑ์โซเชียลคอมเมิร์ซโซ่อุปทานตราสินค้าตราฮาลาลทัศนคติธุรกิจสปานมโปรตีนจากพืชนวัตกรรมการบริการนักท่องเที่ยวจีนน้ำพริกสำเร็จรูปน้ำมันหมูเนื้อสัตว์แนวความคิดผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืนบะหมี่ธัญพืชอบแห้งกึ่งสำเร็จรูปแบบจำลองการถดถอยไบนารีโลจิสติกแบบจำลองการถดถอยโพลีโนเมียลแบบจำลองการถดถอยโลจิสติคแบบไบนารีแบบจำลองอ้างอิงการดำเนินงานโซ่อุปทานแบรนด์ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนประสิทธิภาพการดำเนินงานขององค์กรปัจจัยเชิงจิตวิทยาปัจจัยสู่ความสำเร็จปาล์มน้ำมันผงปรุงรสคลีนผลิตภณัฑอ์อรแ์กนิคผลิตภัณฑ์จากไก่ผลิตภัณฑ์ทดแทนมื้ออาหารผลิตภัณฑ์นมผลิตภัณฑ์รุกใหม่ผลิตภัณฑ์สปาผลิตภัณฑ์ฮาลาลผู้นำด้านดิจิทัลผู้บริโภคชาวจีนผู้บริโภคสินค้าฮาลาลแผนการตลาดแผนที่การเข้าใจลูกค้าแผนธุรกิจแผนภาพการสร้างคุณค่าพฤติกรรมผ้บริโภคพฤติกรรมผู้บริโภคพฤติกรรมและทัศนคติพิซซ่าโพรไบโอติกภาคใต้ตอนล่างภาวะโลกร้อนแรงจูงใจวิถีการดำเนินชีวิต

  Interest

  กลยุทธ์การตลาดธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร, การวิจัยทางการตลาดและการวิจัยผู้บริโภคสำหรับสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร, การตลาดระหว่างประเทศสำหรับสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

  Administrative Profile

  • ธ.ค. 2563 - ปัจจุบัน รองหัวหน้าภาควิชา คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 0 หน่วย, สมาชิก 1 หน่วย) ดังนี้คือ
  • จำนวนพื้นที่วิจัย 0.00 ตารางเมตร
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 3 ชิ้น
  • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 20.22 ล้านบาท

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
  • ทุนนอก 17 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 12 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 48 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 8 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 40 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 1 เรื่อง (Unknown 1 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

  Person Relation


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1A study of large scale food services best practices in Thailand: A case study of HORECAsOngkunaruk P., Kessuvan A.20132013 10th International Conference on Service Systems and Service Management - Proceedings of ICSSSM 2013
  ,pp. 831-836
  11
  2The study of consumption behaviors and factors affecting decision to purchase fishery products of consumers in the North and Northeast of ThailandKessuvan A., Parthanadee P., Buddhakulsomsiri J.2015International Food Research Journal
  22(6),pp. 2670-2678
  4
  3Factors Affecting the Elderly's Adoption of Online PurchasingRuangkana V., Kessuvan A.20192019 International Conference on Engineering, Science, and Industrial Applications, ICESI 2019
  2
  4Value Chain and Customer's Perception towards Organic Livestock FoodsSarunyut S., Kessuvan A.20192019 International Conference on Engineering, Science, and Industrial Applications, ICESI 2019
  1
  5Quality and safety aspects in HORECA supply chainKessuvan A., Ongkunaruk P.2014American-Eurasian Journal of Sustainable Agriculture
  8(10),pp. 9-15
  1
  6Classifying Consumer Purchasing Decision for Imported Ready-to-Eat Foods in China Using Comparative ModelsLilavanichakul A., Chaveesuk R., Kessuvan A.2018Journal of Asia-Pacific Business
  19(4),pp. 286-298
  1
  7Market Basket Analysis of a Health Food Store in Thailand: A Case StudySingha K., Parthanadee P., Kessuvan A., Buddhakulsomsiri J.2023International Journal of Knowledge and Systems Science
  15(1)
  0