สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร

1

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

7

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

0

Award

รางวัล ปี 2024

Interest

agar well diffusion methodamine oxidaseantimicrobial activitybioactive compoundsBiogenic amineBlack-bone chickenBrowningcalciumFermented fishFishery productsFood engineeringFood MicrobiologyFood safetyFreezingFresh-cut melon 'Honeyworld'Fresh-cut wax appleFrozenFruitFruit qualityGerminated Hang riceGerminated RiceGerminationGlycemic indexHalophilic bacteriaHang riceHot water treatmentLactic acid bacteriaMangoParboiled RiceprobioticSpinachsponge cakeTapioca starchtextureXanthan gumกระบวนการกักเก็บกระบือกากเม่าการแช่เยือกแข็งการต้านออกซิเดชันการทำแห้งการทำแห้งแบบใช้ลมร้อนการพัฒนาผลิตภัณฑ์การยืดอายุการเก็บรักษาการล้างการสูญเสียนํ้าหนักการสูญเสียน้ำหลังการละลายน้ำแข็งกิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระกิจกรรมเอนไซม์โปรติเอสแก้วมังกรไก่ดำข้าวข้าวเหนียวข้าวฮางข้าวฮางงอกความปลอดภัยความปลอดภัยของอาหารความปลอดภัยอาหารเครื่องดื่มจุลชีววิทยาอาหารโจ๊กเทคโนโลยีการหมักธนาคารสายพันธุ์จุลินทรีย์น้ำจิ้มแจ่วขมน้ำพริกปลาน้ำสลัดเนื้อเทียมเนื้อโพนยางคำเนื้อสัมผัสเบต้าแคโรทีนแบคทีเรียกรดแล็กติกแบคทีเรียกรดแลคติกแบคทีเรียโพรไบโอติกใบหม่อนไบโอจีนิกเอมีนปริมาณวิตามินซีปริมาตรจำเพาะปลาส้มเปลือกโปรตีนผลไม้ตัดแต่งผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์อาหารโพรไบโอติกฟิล์มบริโภคได้ภูพานมะเขือเทศมะม่วงมะละกอเม่าฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระลูกหม่อนสมุนไพรสารต้านอนุมูลอิสระสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพสีอาหารเพื่อผู้สูงอายุอาหารสำเร็จรูปแอนโทไซยานิน

Executives


Persons (สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร)

Avata

ดร. ปานวาด พรหมดี, อาจารย์

fnapwpd@nontri.ku.ac.th, โทร. 0-4272-5036

Avata

นางสาว สิรินาฏ เนติศรี

sirinat.ne@nontri.ku.ac.th, โทร. 0-4272-5000

Avata

ดร. บุศราวรรณ ไชยะ, อาจารย์

busarawan.c@nontri.ku.ac.th, โทร. 042-725036

Avata

นางสาว นิภาพร เมษา

fnanpm@csc.ku.ac.th, โทร. 042752036

Avata

นาย โก้ ยาลัย

fnakyl@csc.ku.ac.th, โทร. 042-725036


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 25 คน (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 12 คน, อาจารย์ 7 คน, นักวิทยาศาสตร์ 5 คน, วิศวกร 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 5 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 216.00 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 28 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 25 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 16 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 106 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 80 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 53 โครงการ)
 • ทุนนอก 77 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 54 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 38 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 235 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 145 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 90 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 8 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 8 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
 • Unknown 16 เรื่อง (Unknown 16 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 23 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 18 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, เชิงสาธารณะ 4 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 1 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 5 รางวัล (เกียรติบัตร 1 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 รางวัล, ประชุมวิชาการ 4 รางวัล)