สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร

3

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

6

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

Interest

agar well diffusion methodamine oxidaseantifungal activityantimicrobial activitybioactive compoundsBiogenic amineBlack-bone chickenbrowningcalciumDryingE. coliENCAPSULATIONFermented fishFishery productsFood MicrobiologyFood safetyFreezingFresh-cut melon 'Honeyworld'Fresh-cut wax applefrozenfruitFruit qualityGerminated Hang riceGerminated RiceGerminationGlycemic indexHalophilic bacteriaHang riceHange riceHot water treatmentLactic acid bacteriamangoParboiled RiceprobioticSpinachSponge cakeTapioca starchTextureVitaminsการแช่เยือกแข็งการต้านออกซิเดชันการทำแห้งการทำแห้งแบบใช้ลมร้อนการพัฒนาผลิตภัณฑ์การยืดอายุการเก็บรักษาการสูญเสียนํ้าหนักการสูญเสียน้ำหลังการละลายน้ำแข็งกิจกรรมเอนไซม์โปรติเอสแก้วมังกรไก่ดำข้าวข้าวเหนียวข้าวฮางข้าวฮางงอกความปลอดภัยความปลอดภัยของอาหารความปลอดภัยอาหารเครื่องดื่มจุลชีววิทยาอาหารโจ๊กเทคโนโลยีการหมักธนาคารสายพันธุ์จุลินทรีย์น้ำพริกปลาน้ำสลัดเนื้อโพนยางคำเนื้อสัมผัสเบต้าแคโรทีนแบคทีเรียกรดแล็กติกแบคทีเรียกรดแลคติกแบคทีเรียโพรไบโอติกใบหม่อนไบโอจีนิกเอมีนปริมาณวิตามินซีปริมาตรจำเพาะปลาส้มเปลือกโปรตีนผลไม้ตัดแต่งผลิตภัณฑ์ฟิล์มบริโภคได้ภูพานมะเขือเทศมะม่วงมะละกอเม่ายางฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระฤทธิ์ในการยับยั้งจุลินทรีย์ลูกหม่อนวุ้นสวรรค์สปันจ์เค้กสมบัติเชิงหน้าที่สับปะรดสารต้านอนุมูลอิสระสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพสีอาหารเพื่อผู้สูงอายุอาหารสำเร็จรูปแอนโทไซยานิน

ExecutivesResource

นักวิจัยทั้งหมด 7 คน (นักวิทยาศาสตร์ 6 คน, วิศวกร 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 5 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 216.00 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 24 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 18 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 11 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 93 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 72 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 43 โครงการ)
 • ทุนนอก 70 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 51 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 33 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 208 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 122 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 86 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 7 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 7 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 23 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 18 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, เชิงสาธารณะ 4 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 1 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 3 รางวัล (เกียรติบัตร 1 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 รางวัล, ประชุมวิชาการ 2 รางวัล)