Person Image

Administration

Education

 • วท.บ. (เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2542
 • วท.ม. (พืชสวน), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2546
 • Ph.D. (Agricultural Science), Kyoto Prefectural University, Japan, 2551

Expertise Cloud

air humiditybio-extractconservationCucurbitEucalyptus charcoalgerminationIrrigationKNO3mean germination timePEGrambutan charcoalrice-husk charcoalSeed qualityseed vigorSeedling growthsucroseSustainabletissue cultureTomatoTotal soluble solidsvermicastyieldกรดจิบเบอเรลลิกกากกาแฟการกระตุ้นความงอกการเคลือบเมล็ดการเจริญเติบโตของต้นกล้าการแช่เมล็ดการใช้ความร้อนแห้งการดูดน้ำการเตรียมเมล็ดพันธุ์การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินการพักตัวเมล็ดขนาดเมล็ดขุยมะพร้าวความแข็งแรงของเมล็ดความงอกความงอกของเมล็ดความงอกในสภาพโรงเรือนความชื้นในดินความเร็วในการงอกความหนาเปลือกหุ้มเมล็ดคุณภาพของเมล็ดพันธุ์คุณภาพเมล็ดพันธุ์ต้นกล้าแตงเทศเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์/สรีรวิทยาการผลิตผักเทคโนโลยีสารสนเทศธาตุอาหารน้ำควันน้ำทิ้งน้ำมันหอมระเหย การเคลือบเมล็ด ฤทธิ์ต้านเชื้อรา เมล็ดพันธุ์พริก น้ำเลี้ยงปลาน้ำหนักแห้งเมล็ดน้ำหมักชีวภาพน้ำเหลือทิ้ง น้ำเลี้ยงปลา ผักกาดหอม ไฮโดรโปนิกส์ ไนเตรทผักกาดหอมผักบุ้งโพแทสเซียมไนเตรทฟักเขียวมะเขือเทศเมล็ดขนาดเล็กยับยั้งการงอกระบบน้ำลึกระยะแก่ทางสรีรวิทยาระยะงันระยะเวลาการดูดน้ำระยะเวลาการบ่มเมล็ดพันธุ์ระยะเวลาเฉลี่ยในการงอกโรคราน้ำค้างฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสรฤทธิ์ตา้นอนุมูลอิสระฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระลักษณะทางกายภาพของเมล็ดวิตามินซีเวลาเฉลี่ยในการงอกเวลาเฉลี่ยในการงอกรากเวลาที่ใช้ในการงอกถึง 50%เวอร์มิคูไลท์สภาพเครียดจากการขาดน้ำสภาวะโลกร้อนส่วนใต้ใบเลี้ยงสารต้านอนุมูลอิสระสารสกัดชีวภาพสารส่งเสริมการเจริญเติบโตหญ้าแฝกหญ้าสนามหอมน้ำแหล่งน้ำแหล่งน้ำธรรมชาติองค์ประกอบทางเคมีภายในเมล็ดอัตราการคืนรูปอัตราการรอดชีวิตอากาศอายุการเก็บรักษาอายุการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์อาราบิก้าอุณหภูมิบ่มเมล็ดพันธุ์อุณหภูมิสูงแอปเปิ้ลมอญ

Interest

เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์/สรีรวิทยาการผลิตผัก

Administrative Profile


Resource

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
 • ทุนใน 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
 • ทุนใน 14 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 9 โครงการ)
 • ทุนนอก 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 102 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 45 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 57 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 67 เรื่อง (เชิงวิชาการ 67 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

 • รางวัลที่ได้รับ 17 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 16 เรื่อง)

นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


Scopus h-index

#Document titleAuthorsYearSourceCited by
1Breaking seed dormancy in smooth loofah (Luffa cylindrica (L.) M. Roem.) using scarification and dry heat treatmentChaodumrikul S., Kaewsorn P., Chulaka P., Chanprasert W.2016Agriculture and Natural Resources
50(2),pp. 85-88
2
2Carbon dioxide (CO2) enrichment in greenhouse enhanced growth and productivity of tomato (Solanum lycopersicum L.) during winterBoondum S., Chulaka P., Kaewsorn P., Nukaya T., Takagaki M., Yamori W.2019Acta Horticulturae
1245,pp. 61-64
1
3Effects of hydropriming and osmopriming in germinability and storability of ‘Bang Chang’ pepper (Capsicum annuum L.) seedsKaewsorn P., Chotanakoon K., Chulaka P., Chanprasert W., Chunthawodtiporn J.2019Acta Horticulturae
1245,pp. 45-52
0
4Effects of relative humidity and growing medium moisture on growth and fruit quality of melon (Cucumis melo L.)Jeenprasom P., Chulaka P., Kaewsorn P., Chunthawodtiporn J.2019Acta Horticulturae
1245,pp. 35-39
0