Expertise Cloud

Chultaclimate changedatabaseGenetic diversitygerminationgibberellic acidmean germination timepotassium nitrateseed deteriorationseed deterioration and chili seedseed developmentseed longevityseed qualityseed vigorstorage proteinการคัดเลือกการคัดเลือกพันธุ์การคายน้ำการเคลือบเมล็ดการจัดการทรงพุ่มการจัดทรงพุ่มการดูดใช้ธาตุอาหารการติดผลการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์การพรางแสงการพัฒนาของเมล็ดการพัฒนาพันธุ์การพัฒนาเมล็ดการพัฒนาเมล็ดพันธุ์การสังเคราะห์แสงการเสื่อมคุณภาพเมล็ดพันธุ์การใส่ปุ๋ยการให้น้ำการให้ปุ๋ยทางใบการออกดอกไขมันความแข็งแรงความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ความเค็มความงอกความเผ็ดความมีชีวิตของเมล็ดความหลากหลายทางพันธุกรรมคาร์โบไฮเดรตคุณค่าทางอาหารคุณภาพของเมล็ดพันธุ์คุณภาพเมล็ดพันธุ์แคปไซซินจำนวนต้นต่อพื้นที่ฐานข้อมูลแตงกวาแตงเทศถั่วฝักยาวถั่วเหลืองทนเค็มทนร้อนทนโรคทนแล้งทรงผลเบต้าแคโรทีนปรับปรุงสภาพโปรตีนโปรตีนในเมล็ดผักผ้าไม่ทอพริกกะเหรี่ยงพริกระยะผลอ่อนพันธุ์พืชพืชไร่พืชสวนฟักทองภาวะโลกร้อนโภชนาการมะเขือไข่เต่ามะเขือคางกบมะเขือเจ้าพระยามะเขือเปราะมะเขือยาวเมล็ดงอกเมล็ดพันธุ์พริกไม้ผลรูปทรงผลโรคราน้ำค้างฤทธิ์การต้านออกซิเดชันร้อยละ 50ลักษณะทางกายภาพของเมล็ดไลโคปีนวิตามินซีสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปสภาวะโลกร้อนสัณฐานวิทยาสารเบต้าแคโรทีนสารประกอบฟีนอลสารสำคัญสีดอกสีผลองค์ประกอบทางเคมีภายในเมล็ดอายุการเก็บเกี่ยอุณหภูมิสูง

Interest


Administrative Profile


  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 7 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 4 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
  • ทุนนอก 6 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 9 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 8 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 1 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 2 เรื่อง (เชิงวิชาการ 2 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก