Person Image

  Education

  • วท.บ.(พืชสวน), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, ไทย, 2542
  • วท.ม.(พืชสวน), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2545
  • วท.ด. (พืชสวน), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2550

  Expertise Cloud

  antioxidantantioxidant activitiesAntioxidant activityColchicinefree radicalgerminationกรดจิบเบอเรลลิกการกระตุ้นความงอกการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อการอนุรักษ์การอนุรักษ์ทรัพยากรพืชการอนุรักษ์ทั้งในและนอกถิ่นอาศแกลลิกใกล้สูญพันธุ์ขมิLนเจดีย์ขมิ้นชันขับเคลื่อนขิงป่าคลอโรฟิลล์ความแข็งแรงของเมล็ดความงอกความชื้นในดินความชื้นอากาศความยั่งยืนความยั่งยืนของชุมชนความเร็วในการงอกคะน้าคาเฟอีนคาร์บอนไดออกไซด์คุณภาพผลคุณภาพแสงเคอร์คูมินอยด์แคนตาลูปดาวเรืองดาวเรือง ลูทีน สารชะลอการเจริญเติบโต สารต้านอนุมูลอิสระ แตงเทศทรัพยากรพืชนวัตกรรมน้อยหน่าน้อยหน่าลูกผสมพันธุ์เพชรปากช่อน้ำมันหอมระเหยน้ำมันหอมระเหย การเคลือบเมล็ด ฤทธิ์ต้านเชื้อรา เมล็ดพันธุ์พริก น้ำหมักชีวภาพปรับปรุงพันธุ์กล้วยไม้ปริมาณของแข็งที่ละลายน้าได้ปุ๋ยผลักดันผลิตภัณฑ์กระเทียมผลิตภัณฑ์จากมูลหนอนไหมผักพรรณไม้น้ำพริกพลับพลึงธารพันธุ์พันธุ์พืชพืชวงศ์ขิงพืชสมุนไพรพืชสมุนไพร น ้ำมันหอมระเหย Fusarium solani ไทแรม พืชสมุนไพรและพืชเครื่องเทศ การผลิตและการขยายพันธุ์พืชสวนเพิ่มศักยภาพไพลไพล, Terpinene-4-olฟลาโวนอยด์ฟ้าทะลายโจรมะเขือเทศมูลหนอนไหมเมล็ดขนาดเล็กเมล่อนระบบผลิตโรงงานผลิตพืชด้วยแสงเทียมฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระวัตถุดิบสมุนไพรวัสดุเพาะเมล็ดเวลาเฉลี่ยในการงอกสภาพเครียดสภาพแวดล้อมสภาวะเครียดของพืชสมุนไพรสรีรวิทยาไม้ดอกสัณฐานวิทยาสารกาแฟสารต้านอนุมูลอิสระสารทุติยภูมิสารสกัดฟลาโวนอยด์เควอซิติน คุณภาพผลผลิต มะเขือเทศสารสำคัญแสงเทียม ระบบไฮโดรโปนิกส์หงส์เหินหมากผู้หมากเมียหลอด LEDหอมโทนหอมน้ำเหง้าอนุมูลอิสระอลินซินอาราบิก้าอุณหภูมิอบแห้ง น้ำมันหอมระเหย ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ไพลแอนทราควิโนนแอนทราควิโนน กรดทาร์ทาริก ปริมาณของแข็งที่ละลายน้าได้ สารต้านอนุมูลอิสระแอนโธไซยานินแอลอีดี

  Interest

  สรีรวิทยาไม้ดอก, พืชสมุนไพรและพืชเครื่องเทศ การผลิตและการขยายพันธุ์พืชสวน

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 5 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 19 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 12 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 43 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 27 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 16 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 11 เรื่อง (เชิงวิชาการ 10 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 5 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 2 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 3 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Antioxidant activities and lutein content of 11 marigold cultivars (Tagetes spp.) grown in ThailandIngkasupart P., Manochai B., Song W.T., Hong J.H.2015Food Science and Technology
  35(2),pp. 380-385
  32
  2Variation in DPPH scavenging activity and major volatile oil components of cassumunar ginger, Zingiber montanum (Koenig), in response to water deficit and light intensityManochai B., Paisooksantivatana Y., Choi H., Hong J.2010Scientia Horticulturae
  126(4),pp. 462-466
  20
  3Evaluation of antioxidant activities, total phenolic content (TPC), and total catechin content (TCC) of 10 sugar apple (Annona squamosa L.) cultivar peels grown in ThailandManochai B., Ingkasupart P., Lee S.H., Hong J.H.2018Food Science and Technology
  38,pp. 294-300
  10
  4Antioxidant activity and total volatile oil content of cassumunar ginger (Zingiber montanum Roxb.) at various rhizome agesManochai B., Paisooksantivatana Y., Kim M., Hong J.2007Food Science and Biotechnology
  16(2),pp. 290-293
  8
  5Antioxidant and Anti-Inflammatory Activities of Zingiber montanum Oil in HepG2 Cells and Lipopolysaccharide-Stimulated RAW 264.7 MacrophagesTruong V.L., Truong V.L., Manochai B., Pham T.T., Jeong W.S., Jeong W.S.2021Journal of Medicinal Food
  24(6),pp. 595-605
  4
  6Monitoring of active constituents of turmeric (Curcuma longa L.) rhizome stored under supplemented white LED-light with different light intensitiesWangchuk K., Manochai B., Chulaka P., Wongchaochant S., Chintakovid W., Pumprasert J.2019Acta Horticulturae
  1245,pp. 131-138
  3
  7Targeted Metabolome Profiling of Indonesian Shallots and Japanese Long-Day/Short-Day Bulb OnionsMatsuse K., Abdelrahman M., Abdelrahman M., Ariyanti N.A., Tsuji F., Hirata S., Nakajima T., Sato M., Hirai M.Y., Hirai M.Y., Manochai B., Shigyo M.2022Metabolites
  12(12)
  1
  8Nutritional Properties of Nine Microgreens Consumed in ThailandChunthawodtiporn J., Kuengsaard T., Manochai B., Pornwongthong P., Pornwongthong P.2023Applied Science and Engineering Progress
  16(2)
  0
  9Evaluation of Bioactive Compounds and Mineral Composition in Thai-Variety AmaranthsChunthawodtiporn J., Manochai B., Santhi K., Pornwongthong P., Pornwongthong P.2023Applied Science and Engineering Progress
  16(4)
  0
  10Using Rice Husk Biochar For Ming Aralia (Polyscias fruticosa (L.) Harm) Production Under Saline ConditionsNguyen M., Nguyen M., Ninh P., Nguyen T., Manochai B.2022Science and Technology Asia
  27(1),pp. 114-127
  0