Person Image

  Education

  • วท.บ.(พืชสวน), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, ไทย, 2542
  • วท.ม.(พืชสวน), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2545
  • วท.ด. (พืชสวน), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2550

  Expertise Cloud

  Antioxidantcolchicinefree radicalGamma irradiationGarlic productionGarlic Productsgeneticgerminationgingerglobbagrowing materialHabenaria, CalantheHardeningimpala lilyin vitro cultureIncreasing potentialInduced Mutationin-situ RestorationLuteinmarigold cultivarsmemorymicropropagationmousseMutationNoni (Morinda citrifolia) DPPH Chlorogenic Acid Scopoletin QuercetinPhlaiphysical propertyphytochemicalproduct qualityProductivityPushingQuality ProductionquercetinRestorationsaponinsilkworm wasteSingle bulb garlicSolo garlicSpathoglottisStorageSustainabletamarindThai Water Oniontomato Toreniatotal catechin contenttotal phenol contentturmericVolatile oilWater deficitWater Onionwild gingerXanthophyllZingiber montanumZingiber montanum Koenig) Link ex Dietrกรดจิบเบอเรลลิกการกระตุ้นความงอกการอนุรักษ์ความงอกดาวเรืองดาวเรือง ลูทีน สารชะลอการเจริญเติบโต สารต้านอนุมูลอิสระ แตงเทศทรัพยากรพืชนวัตกรรมน้อยหน่าพลับพลึงธารพันธุ์พันธุ์พืชพืชวงศ์ขิงเมล็ดขนาดเล็กเมล่อนระบบผลิตฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระวัตถุดิบสมุนไพรวัสดุเพาะเมล็ดเวลาเฉลี่ยในการงอกสภาพเครียดสภาพแวดล้อมสภาวะเครียดของพืชสมุนไพรสรีรวิทยาไม้ดอกสัณฐานวิทยาสารกาแฟสารต้านอนุมูลอิสระสารสกัดฟลาโวนอยด์เควอซิติน คุณภาพผลผลิต มะเขือเทศสารสำคัญแสงเทียม ระบบไฮโดรโปนิกส์หงส์เหินหมากผู้หมากเมียหลอด LEDหอมโทนหอมน้ำเหง้าอนุมูลอิสระอลินซินอาราบิก้าอุณหภูมิอบแห้ง น้ำมันหอมระเหย ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ไพลแอนทราควิโนน กรดทาร์ทาริก ปริมาณของแข็งที่ละลายน้าได้ สารต้านอนุมูลอิสระแอนโธไซยานินแอลอีดี

  Interest

  สรีรวิทยาไม้ดอก, พืชสมุนไพรและพืชเครื่องเทศ การผลิตและการขยายพันธุ์พืชสวน

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 10 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 13 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 9 โครงการ)
   • ทุนนอก 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 34 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 21 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 13 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 11 เรื่อง (เชิงวิชาการ 10 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 5 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 2 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 3 เรื่อง)

   นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


   Scopus h-index

   #Document titleAuthorsYearSourceCited by
   1Antioxidant activities and lutein content of 11 marigold cultivars (Tagetes spp.) grown in ThailandIngkasupart P., Manochai B., Song W.T., Hong J.H.2015Food Science and Technology
   35(2),pp. 380-385
   21
   2Variation in DPPH scavenging activity and major volatile oil components of cassumunar ginger, Zingiber montanum (Koenig), in response to water deficit and light intensityManochai B., Paisooksantivatana Y., Choi H., Hong J.2010Scientia Horticulturae
   126(4),pp. 462-466
   18
   3Antioxidant activity and total volatile oil content of cassumunar ginger (Zingiber montanum Roxb.) at various rhizome agesManochai B., Paisooksantivatana Y., Kim M., Hong J.2007Food Science and Biotechnology
   16(2),pp. 290-293
   7
   4Evaluation of antioxidant activities, total phenolic content (TPC), and total catechin content (TCC) of 10 sugar apple (Annona squamosa L.) cultivar peels grown in ThailandManochai B., Ingkasupart P., Lee S.H., Hong J.H.2018Food Science and Technology
   38,pp. 294-300
   7
   5Antioxidant and Anti-Inflammatory Activities of Zingiber montanum Oil in HepG2 Cells and Lipopolysaccharide-Stimulated RAW 264.7 MacrophagesTruong V.L., Truong V.L., Manochai B., Pham T.T., Jeong W.S., Jeong W.S.2021Journal of Medicinal Food
   24(6),pp. 595-605
   0
   6Monitoring of active constituents of turmeric (Curcuma longa L.) rhizome stored under supplemented white LED-light with different light intensitiesWangchuk K., Manochai B., Chulaka P., Wongchaochant S., Chintakovid W., Pumprasert J.2019Acta Horticulturae
   1245,pp. 131-138
   0