การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน ปี 2018

116

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2018

63

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2018

2

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2018

93

Project

โครงการวิจัย ปี 2018

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2018

3

Award

รางวัล ปี 2018

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 25
2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :นิเวศวิทยาของพืชวงศ์บุกบอนในอุทยานแห่งชาติคลองลานและอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้าจังหวัดกำแพงเพชร แหล่งทุน :คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์,16 ก.ค. 2018 - 15 ก.ค. 2019
2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :นิเวศวิทยาของพืชวงศ์บุกบอนในอุทยานแห่งชาติคลองลานและอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้าจังหวัดกำแพงเพชร แหล่งทุน :คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์,16 ก.ค. 2018 - 15 ก.ค. 2019
2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :นิเวศวิทยาของพืชวงศ์บุกบอนในอุทยานแห่งชาติคลองลานและอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้าจังหวัดกำแพงเพชร แหล่งทุน :คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์,16 ก.ค. 2018 - 15 ก.ค. 2019
2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :นิเวศวิทยาของพืชวงศ์บุกบอนในอุทยานแห่งชาติคลองลานและอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้าจังหวัดกำแพงเพชร แหล่งทุน :คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์,16 ก.ค. 2018 - 15 ก.ค. 2019
2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01004551 ชื่อวิชา Systematic Entomology,13 ส.ค. 2018 - 30 พ.ย. 2018
2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01420372 ชื่อวิชา Introduction to Material Science,1 ก.ย. 2018 - 30 ก.ย. 2021
2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การพัฒนายางครอบหลอดไฟรถยนต์โดยการใช้สารตัวเติมซิลิกาที่มีการปรับปรุงพื้นผิวด้วยสารคู่ควบไซเลน แหล่งทุน :สวพ.มก.,1 ก.ย. 2018 - 30 ก.ย. 2019
2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :นิเวศวิทยาของพืชวงศ์บุกบอนในอุทยานแห่งชาติคลองลานและอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้าจังหวัดกำแพงเพชร แหล่งทุน :คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์,16 ก.ค. 2018 - 15 ก.ค. 2019
2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01420372 ชื่อวิชา Introduction to Material Science,1 ก.ย. 2018 - 30 ก.ย. 2021
2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การผลิตเม็ดมวลรวมเบาจากขี้เถ้าเหลือทิ้งในอุตสาหกรรมสำหรับคอนกรีต แหล่งทุน :สวพ.มก.,1 ก.ย. 2018 - 30 ก.ย. 2021
2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การพัฒนายางครอบหลอดไฟรถยนต์โดยการใช้สารตัวเติมซิลิกาที่มีการปรับปรุงพื้นผิวด้วยสารคู่ควบไซเลน แหล่งทุน :สวพ.มก.,1 ก.ย. 2018 - 30 ก.ย. 2019
2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :องค์การบริหารส่วนตำบล กระตีบ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การเผยแพร่ความรู้จุลินทรีย์สุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุ,2 เม.ย. 2018 - 3 เม.ย. 2018
2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :นวัตกรรมและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวสีของไทยเสริมโปรไบโอติคเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตรฯ แหล่งทุน :ทุนช่วยเหลือด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย ครั้งที่ 24 พ.ศ. 2560,9 มี.ค. 2018 - 8 พ.ค. 2019
2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01419699 ชื่อวิชา Thesis,8 ม.ค. 2018 - 1 พ.ค. 2018
2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01419341 ชื่อวิชา Determinative Bacteriology,1 มี.ค. 2018 - 30 มี.ค. 2018
2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01419341 ชื่อวิชา Determinative Bacteriology,15 มี.ค. 2018 - 28 เม.ย. 2018
2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01420372 ชื่อวิชา Introduction to Material Science,1 ก.ย. 2018 - 30 ก.ย. 2021
2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การพัฒนาการนำความร้อนของยางกันกระแทกที่ผลิตจากยางธรรมชาติด้วยอนุภาคซิงก์ออกไซด์ระดับนาโน แหล่งทุน :สวพ.มก.,1 ก.ย. 2018 - 30 ก.ย. 2019
2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01420372 ชื่อวิชา Introduction to Material Science,1 ก.ย. 2018 - 30 ก.ย. 2021
2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02738471 ชื่อวิชา Biological Science Photography,7 ก.ค. 2018 - 30 ธ.ค. 2019
2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01420472 ชื่อวิชา Material Science II,3 ก.ย. 2018 - 31 ธ.ค. 2018
2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01420496 ชื่อวิชา Selected Topics in Physics,3 ก.ย. 2018 - 31 ธ.ค. 2018
2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01420472 ชื่อวิชา Material Science II,1 ส.ค. 2018 - 31 ธ.ค. 2018
2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01420496 ชื่อวิชา Selected Topics in Physics,1 ส.ค. 2018 - 31 ธ.ค. 2018
2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :นิเวศวิทยาของพืชวงศ์บุกบอนในอุทยานแห่งชาติคลองลานและอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้าจังหวัดกำแพงเพชร แหล่งทุน :โครงการจัดตั้งภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน,16 มี.ค. 2018 - 15 ก.ค. 2019

Policy

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย 5 ปีล่าสุด

Year Policy 5
2018 เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช การใช้ประโยชน์ :การบริหารจัดการงานวิจัย และการจัดทำฐานข้อมูลงานวิจัยในพื้นที่อนุรักษ์,16 ก.ค. 2018 - 20 ก.ย. 2020
2018 เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช การใช้ประโยชน์ :การบริหารจัดการงานวิจัย และการจัดทำฐานข้อมูลงานวิจัยในพื้นที่อนุรักษ์,16 ก.ค. 2018 - 20 ก.ย. 2020
2018 เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช การใช้ประโยชน์ :แหล่งข้อมูลงานวิจัยด้านนิเวศวิทยา และความหลากหลายของพืชวงศ์บุกบอนในพื้นที่อนุรักษ์,7 ก.ค. 2018 - 30 ธ.ค. 2019
2018 เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช การใช้ประโยชน์ :รายงานการวิจัย การนำไปวางแผนการบริหารจัดการวิจัย และความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่อนุรักษ์,26 พ.ค. 2018 - 30 ธ.ค. 2019
2018 เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช การใช้ประโยชน์ :1. ข้อมูลนิเวศวิทยาและความหลากชนิดของพืชวงศ์บุกบอนในอุทยานแห่งชาติ 2. ตัวอย่างพรรณไม้แห้งของพืชวงศ์บุกบอนที่นำส่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช,16 ก.ค. 2018 - 30 ก.ย. 2020

Public

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 5 ปีล่าสุด

Year Public 2
2018 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :อบต.ห้วยโป่ง ห้วยปูลิง และ ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน การใช้ประโยชน์ :การอบรมเกษตรกรในโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง การรวมกลุ่มวิสาหกิจเพื่อการปลูกบุกผสมผสานพืชอื่น,14 ธ.ค. 2018 - 30 ก.ย. 2019
2018 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :องค์การบริหารส่วนตำบลกระตีบ การใช้ประโยชน์ :ให้ความรู้ในเรื่องจุลินทรีย์สุขภาพและการส่งเสริมสุขภาพ สุขาภิบาลในกลุ่มผู้สูงอายุ,2 เม.ย. 2018 - 3 เม.ย. 2018