ระบบการพัฒนาศักยภาพการวิจัยขั้นสูงเพื่อการแข่งขันด้านการเกษตรและอาหาร

Sub Project

Publish Year International Journal 2
2024 exProf. Akihiko Koga, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "White crow: 18-nucleotide deletion leading to the absence of six amino acids", Ornithological Science, ปีที่ 23, ฉบับที่ 1, มกราคม 2024, หน้า 13-20
2024 exEsteban Soto, exBenjamin R. LaFrentz, exSusan Yun, exDorothea Megarani, exEileen Henderson, exChutchai Piewbang, exSomporn Techangamsuwan, exAmber E. Johnston, exTerry Fei Fan Ng, exJanet Warg, inดร.วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์, exKuttichantran Subramaniam, "Diagnosis, isolation and description of a novel amnoonvirus recovered from diseased fancy guppies, Poecilia reticulata", Journal of Fish Diseases, ปีที่ -, ฉบับที่ -, มีนาคม 2024, หน้า 1-12