Person Image

  Education

  • PhD (Immunology), University of California, Davis, USA, 2553
  • MSc (Pathobiology), University of Arizona, USA, 2548
  • สัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2543

  Expertise Cloud

  antibioticsAntibodyAntiviral responseaquaculturebiosecurityclinical signsCoinfectionddPCRdiagnosisdiseaseDisease resistancedisinfectantsefficacyELISAEmerging diseaseemerging diseasesenvironmental RNAepidemiologyERK MAPKgiant gouramihorizontal transmissionImmune ResponseinfectionmiR-29amitogen-activated protein kinase/extracellular signal-regulated kinasemucusNile tilapiaOreochromis spp.Pathogenic bacteriapcrPolymicrobial infectionsporcinepotencyprobioticsPRRSVqPCRquantificationQuantitative PCRred hybrid tilapiaRT-LAMPRT-qPCRstreptococcosisStreptococcus agalactiaeSusceptibilityTaqMantilapiaTilapia Lake VirusTilapia parvovirusTilapia tilapinevirusTiLVTiPVvaccinevaccinesvertical transmissionVeterinary Microbiologyvibriosisviral diseaseviral replicationViral tropismwater epidemiologyWeightWelfarewelfare assessmentWhite shrimp (Litopenaeus vannamei)within-farm prevalenceZamostianoZearalenonezebrafishการเกษตรการแข่งขันกำลังคนเกษตรและอาหารความไวต่อยาคุณภาพน้ำเครื่องตรวจวัดการเรืองแสงชีววิทยาสังเคราะห์เชื้อทิลาเปียพาร์โวไวรัสเซลล์เจ้าบ้าน แบคทีเรีย อี โคไลเซลล์ต้นกำเนิดเซลล์เพาะเลี้ยงเซลล์สุกรดีเอนเอตัวพาขนาดเล็กทิลาเปียเลคทิลาเปียเลคไวรัสเทคโนโลยีชีวภาพนักวิจัยขั้นสูงปลาทับทิมปลานิลปลานิลแดงภูมิคุ้มกันระดับการแสดงออกโรคอุบัติซ้ำโรคอุบัติใหม่วัคซีนศูนย์ความเป็นเลิศสร้างความพร้อมสัตว์น้ำหน่วยวิจัยเฉพาะทางอาหาร

  Interest

  Immunology, Vaccine, Aquatic Animal Diseases, Veterinary Microbiology

  Resource


  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 12 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 28 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 21 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
  • ทุนนอก 16 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 14 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 118 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 74 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 44 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 4 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 3 เรื่อง, สิทธิบัตร 1 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 1 เรื่อง (Unknown 1 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 71 เรื่อง (เชิงวิชาการ 47 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 14 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 10 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 27 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 26 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

  Person Relation

  Show All (331)

  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Outbreaks of tilapia lake virus infection, Thailand, 2015–2016Surachetpong W., Janetanakit T., Nonthabenjawan N., Tattiyapong P., Sirikanchana K., Sirikanchana K., Amonsin A.2017Emerging Infectious Diseases
  23(6),pp. 1031-1033
  155
  2Experimental infection of Tilapia Lake Virus (TiLV) in Nile tilapia (Oreochromis niloticus) and red tilapia (Oreochromis spp.)Tattiyapong P., Dachavichitlead W., Surachetpong W.2017Veterinary Microbiology
  207,pp. 170-177
  107
  3Development and validation of a reverse transcription quantitative polymerase chain reaction for tilapia lake virus detection in clinical samples and experimentally challenged fishTattiyapong P., Sirikanchana K., Sirikanchana K., Surachetpong W.2018Journal of Fish Diseases
  41(2),pp. 255-261
  76
  4Tilapia lake virus: The story so farSurachetpong W., Roy S.R.K., Nicholson P.2020Journal of Fish Diseases
  43(10),pp. 1115-1132
  75
  5Coinfection of tilapia lake virus and Aeromonas hydrophila synergistically increased mortality and worsened the disease severity in tilapia (Oreochromis spp.)Nicholson P., Mon-on N., Jaemwimol P., Tattiyapong P., Surachetpong W.2020Aquaculture
  520
  72
  6MAPK ERK signaling regulates the TGF-bβ1-dependent mosquito response to plasmodium falciparumSurachetpong W., Singh N., Cheung K., Luckhart S.2009PLoS Pathogens
  5(4)
  66
  7Susceptibility of important warm water fish species to tilapia lake virus (TiLV) infectionJaemwimol P., Rawiwan P., Tattiyapong P., Saengnual P., Kamlangdee A., Surachetpong W.2018Aquaculture
  497,pp. 462-468
  57
  8Non-lethal sampling for Tilapia Lake Virus detection by RT-qPCR and cell cultureLiamnimitr P., Thammatorn W., U-thoomporn S., Tattiyapong P., Surachetpong W.2018Aquaculture
  486,pp. 75-80
  53
  9Reactive oxygen species-dependent cell signaling regulates the mosquito immune response to Plasmodium falciparumSurachetpong W., Pakpour N., Cheung K., Luckhart S.2011Antioxidants and Redox Signaling
  14(6),pp. 943-955
  48
  10Evidence of potential vertical transmission of tilapia lake virusYamkasem J., Tattiyapong P., Kamlangdee A., Surachetpong W.2019Journal of Fish Diseases
  42(9),pp. 1293-1300
  41
  11Review of alternatives to antibiotic use in aquacultureBondad-Reantaso M.G., MacKinnon B., Karunasagar I., Fridman S., Alday-Sanz V., Brun E., Le Groumellec M., Li A., Surachetpong W., Karunasagar I., Hao B., Dall'Occo A., Urbani R., Caputo A.2023Reviews in Aquaculture
  41
  12A TaqMan RT-qPCR assay for tilapia lake virus (TiLV) detection in tilapiaWaiyamitra P., Tattiyapong P., Sirikanchana K., Sirikanchana K., Mongkolsuk S., Mongkolsuk S., Nicholson P., Surachetpong W.2018Aquaculture
  497,pp. 184-188
  40
  13Tilapia develop protective immunity including a humoral response following exposure to tilapia lake virusTattiyapong P., Dechavichitlead W., Waltzek T.B., Surachetpong W.2020Fish and Shellfish Immunology
  106,pp. 666-674
  29
  14Antiviral response of adult zebrafish (Danio rerio) during tilapia lake virus (TiLV) infectionRakus K., Mojzesz M., Widziolek M., Pooranachandran N., Teitge F., Surachetpong W., Chadzinska M., Steinhagen D., Adamek M.2020Fish and Shellfish Immunology
  101,pp. 1-8
  29
  15Genomic Characterization of Tilapia Lake Virus Isolates Recovered from Moribund Nile Tilapia (Oreochromis niloticus) on a Farm in the United StatesAhasan M., Ahasan M., Keleher W., Giray C., Perry B., Surachetpong W., Nicholson P., Al-Hussinee L., Subramaniam K., Waltzek T.2020Microbiology Resource Announcements
  9(4)
  28
  16Viewpoint: Sars-cov-2 (the cause of covid-19 in humans) is not known to infect aquatic food animals nor contaminate their productsBondad-Reantaso M.G., Mackinnon B., Bin H., Bin H., Jie H., Tang-Nelson K., Surachetpong W., Alday-Sanz V., Salman M., Brun E., Karunasagar I., Hanson L., Sumption K., Barange M., Lovatelli A., Sunarto A., Fejzic N., Subasinghe R., Mathiesen Á.M., Shariff M.2020Asian Fisheries Science
  33(1),pp. 74-78
  26
  17Infection of tilapia tilapinevirus in mozambique tilapia (Oreochromis mossambicus), a globally vulnerable fish speciesWaiyamitra P., Piewbang C., Techangamsuwan S., Liew W.C., Surachetpong W.2021Viruses
  13(6)
  26
  18Detection of tilapia lake virus using conventional rt-pcr and sybr green rt-qpcrNicholson P., Rawiwan P., Surachetpong W.2018Journal of Visualized Experiments
  2018(141)
  25
  19Rapid detection of tilapia lake virus using a one-step reverse transcription loop-mediated isothermal amplification assayPhusantisampan T., Tattiyapong P., Mutrakulcharoen P., Sriariyanun M., Surachetpong W.2019Aquaculture
  507,pp. 35-39
  24
  20Improvement of PCR method for the detection of monodon baculovirus (MBV) in penaeid shrimpSurachetpong W., Poulos B., Tang K., Lightner D.2005Aquaculture
  249(1-4),pp. 69-75
  24
  21Uncovering the first occurrence of Tilapia parvovirus in Thailand in tilapia during co-infection with Tilapia tilapinevirusYamkasem J., Tattiyapong P., Gorgoglione B., Surachetpong W.2021Transboundary and Emerging Diseases
  24
  22Probiotics modulate tilapia resistance and immune response against tilapia lake virus infectionWaiyamitra P., Zoral M.A., Saengtienchai A., Luengnaruemitchai A., Decamp O., Gorgoglione B., Surachetpong W.2020Pathogens
  9(11),pp. 1-15
  23
  23Pathogenesis and immune response of Nile tilapia (Oreochromis niloticus) exposed to Tilapia lake virus by intragastric routePierezan F., Yun S., Piewbang C., Surachetpong W., Soto E.2020Fish and Shellfish Immunology
  107,pp. 289-300
  17
  24Anopheles stephensi p38 MAPK signaling regulates innate immunity and bioenergetics during Plasmodium falciparum infectionWang B., Pakpour N., Napoli E., Drexler A., Glennon E., Surachetpong W., Cheung K., Aguirre A., Klyver J., Lewis E., Eigenheer R., Phinney B., Giulivi C., Luckhart S.2015Parasites and Vectors
  8(1)
  17
  25Minimal risk of tilapia lake virus transmission via frozen tilapia filletsThammatorn W., Rawiwan P., Surachetpong W.2019Journal of Fish Diseases
  42(1),pp. 3-9
  16
  26Intragastric and intracoelomic injection challenge models of tilapia lake virus infection in Nile tilapia (Oreochromis niloticus L.) fingerlingsPierezan F., Yun S., Surachetpong W., Soto E.2019Journal of Fish Diseases
  42(9),pp. 1301-1307
  16
  27Tilapia Lake Virus-Induced Neuroinflammation in Zebrafish: Microglia Activation and Sickness BehaviorMojzesz M., Widziolek M., Adamek M., Orzechowska U., Podlasz P., Prajsnar T.K., Pooranachandran N., Pecio A., Michalik A., Surachetpong W., Chadzinska M., Rakus K.2021Frontiers in Immunology
  12
  16
  28Susceptibility of ornamental African cichlids Aulonocara spp. to experimental infection with Tilapia lake virusYamkasem J., Piewbang C., Techangamsuwan S., Pierezan F., Soto E., Surachetpong W.2021Aquaculture
  542
  14
  29Weight-dependent susceptibility of tilapia to tilapia lake virus infectionRoy S.R.K., Yamkasem J., Tattiyapong P., Surachetpong W.2021PeerJ
  7
  13
  30Virucidal effects of common disinfectants against tilapia lake virusJaemwimol P., Sirikanchana K., Sirikanchana K., Tattiyapong P., Mongkolsuk S., Mongkolsuk S., Surachetpong W.2019Journal of Fish Diseases
  42(10),pp. 1383-1389
  13
  31Type I interferon-dependent response of zebrafish larvae during tilapia lake virus (TiLV) infectionWidziolek M., Janik K., Mojzesz M., Pooranachandran N., Adamek M., Pecio A., Surachetpong W., Levraud J.P., Boudinot P., Chadzinska M., Rakus K.2021Developmental and Comparative Immunology
  116
  13
  32Tilapia lake virus immunoglobulin G (TiLV IgG) antibody: Immunohistochemistry application reveals cellular tropism of TiLV infectionPiewbang C., Tattiyapong P., Techangamsuwan S., Surachetpong W.2021Fish and Shellfish Immunology
  116,pp. 115-123
  12
  33Dual infections of tilapia parvovirus (TiPV) and tilapia lake virus (TiLV) in multiple tilapia farms: Their impacts, genetic diversity, viral tropism, and pathological effectsPiewbang C., Tattiyapong P., Khemthong M., Lachroje S., Boonrungsiman S., Kasantikul T., Surachetpong W., Techangamsuwan S.2022Aquaculture
  550
  12
  34Strategies to enhance tilapia immunity to improve their health in aquacultureWang B., Thompson K.D., Wangkahart E., Yamkasem J., Bondad-Reantaso M.G., Tattiyapong P., Jian J., Surachetpong W.2022Reviews in Aquaculture
  11
  35Susceptibility of Tilapia Lake Virus to buffered Povidone-iodine complex and chlorineSoto E., Yun S., Surachetpong W.2019Aquaculture
  512
  11
  36Roles of water quality and disinfectant application on inactivation of fish pathogenic Streptococcus agalactiae with povidone iodine, quaternary ammonium compounds and glutaraldehydeMon-on N., Surachetpong W., Mongkolsuk S., Mongkolsuk S., Sirikanchana K., Sirikanchana K.2018Journal of Fish Diseases
  41(5),pp. 783-789
  10
  37Antiviral activity of ribavirin against tilapia tilapinevirus in fish cellsLertwanakarn T., Trongwongsa P., Yingsakmongkol S., Khemthong M., Tattiyapong P., Surachetpong W.2021Pathogens
  10(12)
  7
  38Chitosan nanoparticle immersion vaccine offers protection against tilapia lake virus in laboratory and field studiesTattiyapong P., Kitiyodom S., Yata T., Jantharadej K., Adamek M., Surachetpong W.2022Fish and Shellfish Immunology
  131,pp. 972-979
  7
  39Development and application of TaqMan probe-based quantitative PCR assays for the detection of tilapia parvovirusYamkasem J., Tattiyapong P., Surachetpong W.2021Journal of Fish Diseases
  6
  40Immunological insights into the resistance of Nile tilapia strains to an infection with tilapia lake virusAdamek M., Rebl A., Matras M., Lodder C., El Rahman S., Stachnik M., Rakus K., Bauer J., Falco A., Jung-Schroers V., Piewbang C., Techangamsuwan S., Surachetpong W., Reichert M., Tetens J., Steinhagen D.2022Fish and Shellfish Immunology
  124,pp. 118-133
  6
  41Diagnostic sensitivity of pooled samples for the detection of tilapia lake virus and application to the estimation of within-farm prevalenceYamkasem J., Roy S.R.K., Khemthong M., Gardner I.A., Surachetpong W.2020Transboundary and Emerging Diseases
  6
  42Tilapia lake virus (TiLV) causes severe anaemia and systemic disease in tilapiaTurner J.K., Sakulpolwat S., Sukdanon S., Lertwanakarn T., Waiyamitra P., Piewbang C., Pierezan F., Techangamsuwan S., Soto E., Surachetpong W.2023Journal of Fish Diseases
  6
  43Feline morbillivirus-1 in dogs with respiratory diseasesPiewbang C., Wardhani S.W., Dankaona W., Yostawonkul J., Boonrungsiman S., Surachetpong W., Kasantikul T., Techangamsuwan S.2021Transboundary and Emerging Diseases
  4
  44Streptococcus agalactiae Serotype VII, an Emerging Pathogen Affecting Snakeskin Gourami (Trichogaster pectoralis) in Intensive FarmingPulpipat T., Boonyawiwat V., Moonjit P., Sanguankiat A., Phatthanakunanan S., Jala S., Surachetpong W.2023Transboundary and Emerging Diseases
  2023
  3
  45Expression of miR-29, miR-125, and miR-181 in the anterior kidneys of streptococcus-infected nile tilapia (Oreochromis niloticus)Chiachanpongse D., Roongsitthichai A., Surachetpong W.2018Japanese Journal of Veterinary Research
  66(3),pp. 165-176
  3
  46Analysis of miRNA-29a expression in porcine peripheral blood mononuclear cells using quantitative reverse transcription polymerase chain reactionNantakhruea S., Lekcharoensuk P., Surachetpong W.2013Thai Journal of Veterinary Medicine
  43(4),pp. 595-600
  3
  47Reverse transcription loop-mediated isothermal amplification (RT-LAMP) assay for the specific and rapid detection of tilapia lake virusPhusantisampan T., Rawiwan P., Roy S.R.K., Sriariyanun M., Surachetpong W.2020Journal of Visualized Experiments
  2020(159)
  3
  48Expressions of miR-155 and miR-181 and predictions of their structures and targets in pigs (Sus scrofa)Ninsuwon J., Waiyamitra P., Roongsitthichai A., Surachetpong W.2020Veterinary World
  13(8),pp. 1667-1673
  3
  49Effects of sample preservation and storage times on the detection of tilapia lake virus (TiLV) RNA in tilapia tissuesRawiwan P., Khemthong M., Tattiyapong P., Huchzermeyer D., Surachetpong W.2021Aquaculture
  533
  2
  50Efficacy of pcDNA-Alp1 DNA vaccine against Streptococcus agalactiae in Nile tilapia (Oreochromis niloticus)Inthasaeng P., Unajak S., Areechon N., Hirono I., Surachetpong W.2018Thai Journal of Veterinary Medicine
  48(2),pp. 279-288
  2
  51How susceptible are rainbow trout and brown trout to infection with tilapia lake virus at increased water temperature – Is there any potential for climate change driven host jump?Adamek M., Matras M., Surachetpong W., Rakus K., Stachnik M., Bauer J., Falco A., Jung-Schroers V., Piewbang C., Techangamsuwan S., El Rahman S.A., Paley R., Reichert M., Steinhagen D.2023Aquaculture
  571
  2
  52Assessing the effect of probiotics on tilapia lake virus-infected tilapia: Transmission and immune responseYang Y.F., Yamkasem J., Surachetpong W., Lin Y.J., You S.H., Lu T.H., Chen C.Y., Wang W.M., Liao C.M.2022Journal of Fish Diseases
  2
  53Specific and rapid detection of tilapia parvovirus using loop-mediated isothermal amplification (LAMP) methodPhusantisampan T., Yamkasem J., Tattiyapong P., Sriariyanun M., Surachetpong W.2022Journal of Fish Diseases
  1
  54Simultaneous detection of three important viruses affecting tilapia using a multiplex PCR assayPrasartset T., Surachetpong W.2022Journal of Fish Diseases
  1
  55The Modulation of Immune Responses in Tilapinevirus tilapiae-Infected Fish Cells through MAPK/ERK SignallingLertwanakarn T., Khemthong M., Tattiyapong P., Surachetpong W.2023Viruses
  15(4)
  1
  56A specific and sensitive droplet digital polymerase chain reaction assay for the detection of tilapia lake virus in fish tissue and environmental samplesShahi N., Prasartset T., Surachetpong W.2023Journal of Fish Diseases
  1
  57Concurrent infections of Streptococcus iniae and Aeromonas veronii in farmed Giant snakehead (Channa micropeltes)Pulpipat T., Heckman T.I., Boonyawiwat V., Kerddee P., Phatthanakunanan S., Soto E., Surachetpong W.2023Journal of Fish Diseases
  1
  58Development of a TaqMan quantitative reverse transcription PCR assay to detect tilapia lake virusMegarani D.V., Al-Hussinee L., Subramaniam K., Sriwanayos P., Imnoi K., Keleher B., Nicholson P., Surachetpong W., Tattiyapong P., Hick P., Gustafson L.L., Waltzek T.B.2022Diseases of aquatic organisms
  152,pp. 147-158
  1
  59Persistence of Tilapia tilapinevirus in fish rearing and environmental water and its ability to infect cell lineYamkasem J., Prasartset T., Tattiyapong P., Sirikanchana K., Mongkolsuk S., Soto E., Surachetpong W.2022Journal of Fish Diseases
  1
  60Molecular characterization and expression analysis of miR-29a in porcine cells and porcine reproductive and respiratory syndrome virus infected peripheral blood mononuclear cellsSurachetpong W., Nantakhruea S., Lekcharoensuk P.2014Thai Journal of Veterinary Medicine
  44(1),pp. 125-132
  1
  61Expression of miR-29a and IFN-γ in pigs vaccinated with modified live PRRS vaccineNantakhruea S., Aunjangwang N., Aunjangwang N., Limsivilai O., Surachetpong W., Surachetpong W.2017Thai Journal of Veterinary Medicine
  47(2),pp. 273-278
  0
  62ERK MAPK signaling pathway regulates porcine circovirus type 2 replication in peripheral blood mononuclear cellsSurachetpong W., Nantakhruea S., Inthasaeng P., Lekcharoensuk P.2018Thai Journal of Veterinary Medicine
  48(2),pp. 171-178
  0
  63Risk assessment of methamidophos on non - target freshwater fish tilapia (Oreochromis niloticus)Wongtavatchai J., Subhachalat P., Surachetpong W., Ruangpan L., Tangtrongpiros J.2002Fisheries Science
  68,pp. 1257-1258
  0
  64First report of natural Cyprinid herpesvirus-2 infection associated with fatal outbreaks of goldfish (Carassius auratus) farms in ThailandPiewbang C., Wardhani S.W., Sirivisoot S., Surachetpong W., Sirimanapong W., Kasantikul T., Techangamsuwan S.2024Aquaculture
  581
  0
  65RNA-Seq Reveals Differential Gene Expression Patterns Related to Reproduction in the Golden MahseerShahi N., Shahi N., Singh B., Mallik S.K., Sarma D., Surachetpong W.2023Fishes
  8(7)
  0
  66Effects of light and circadian clock on the antiviral immune response in zebrafishMazur M., Rakus K., Adamek M., Surachetpong W., Chadzinska M., Pijanowski L.2023Fish and Shellfish Immunology
  140
  0
  67Assessment of Tilapia (Oreochromis spp.) Welfare in the Semi-Intensive and Intensive Culture Systems in ThailandLertwanakarn T., Purimayata T., Luengyosluechakul T., Grimalt P.B., Pedrazzani A.S., Quintiliano M.H., Surachetpong W.2023Animals
  13(15)
  0
  68Tilapia lake virus causes mitochondrial damage: a proposed mechanism that leads to extensive death in fish cellsRaksaseri P., Lertwanakarn T., Tattiyapong P., Kijtawornrat A., Klomkleaw W., Surachetpong W.2023PeerJ
  11
  0
  69ICTV Virus Taxonomy Profile: Amnoonviridae 2023Koonin E.V., Krupovic M., Surachetpong W., Wolf Y.I., Kuhn J.H.2023The Journal of general virology
  104(10)
  0
  70Comparison of reverse transcription polymerase chain reaction methods for the detection of tilapia lake virusYamkasem J., Tattiyapong P., Surachetpong W.2020Bulletin of the European Association of Fish Pathologists
  40(6),pp. 229-239
  0
  71Effect of oxidized soybean oil on the immune response to porcine reproductive and respiratory syndrome modified live virus vaccine in nursery pigsBoonsoongnern A., Boonsoongnern A., Jirawattanapong P., Surachetpong W., Boonsoongnern P., Poolperm P.2019Thai Journal of Veterinary Medicine
  49(3),pp. 265-271
  0