Person Image

  Education

  • ปริญญาเอก, University of Virginia, สหรัฐอเมริกา, 2556
  • ปริญญาตรี, University of Virginia, สหรัฐอเมริกา, 2551

  Expertise Cloud

  Activity concentrationBetaBismuth oxidebitumenboron oxideDVCSFast neutronGammagamma irradiationGamma raysGamma spectroscopygamma vulcanized natural rubber latexGamma-ray SpectroscopyGas Electron MultiplierGEMGEM detectorGVNRLHall AHAPPEX-IIIHARD EXCLUSIVE ELECTROPRODUCTIONHDPEHealth risk assessmentHealth risksHeavy metalheliumHigh rate detectorsHigh resolution spectrometer angleICP-MSImaginginelastic scatteringjefferson labJLABleadLead Radiusliquid scintillationmechanical propertiesMedical applicationsmedicinal plantMedicinal plantsMESONSMetalMetal OxideMonte CarloNAANanocompositesnatural radionuclidesNatural rubberNatural rubber latexneutronNeutron detectionNeutron Detectorneutron radiusneutron shieldingNeutron-shielding materialnonhumannuclear recoil techniqueParaffinPHITSPIXEplantplant growthplant leafPREXPVARadiation detectorRadiation protectionradiation protective agentradiation shieldingradioactivityRadioisotopesradiological safetyradionuclideradiumradium 226radon isotopeReduced graphene oxideRiceriskRubber compositesRubber glovesSamarium oxideScintillatorSelf-healSimulationSolid neutron converterSolid Neutron Converterstransfer factorUHMWPEกำบังรังสีนิวตรอนปราศจากตะกั่วพอลิเอทิลีนยางธรรมชาติยางพารารังสีรังสีแกมมารังสีเอ็กซ์สมบัติเชิงกลหัววัดหัววัดนิวตรอน

  Interest

  ฟิสิกส์นิวเคลียร์, เครื่องมือทางนิวเคลียร์, การป้องกันรังสี

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
   • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
    • ห้อง 120 ชั้น 1 อาคารสุขประชา วาจานนท์

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
   • ทุนนอก 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 8 โครงการ)
   • ทุนนอก 11 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 8 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 66 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 43 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 23 เรื่อง)
   • ทรัพย์สินทางปัญญา 3 เรื่อง (อนุสิทธิบัตร 3 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 15 เรื่อง (เชิงวิชาการ 14 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 1 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 14 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 9 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 2 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 3 เรื่อง)

   นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

   Person Relation

   Show All (324)

   Scopus h-index

   #Document titleAuthorsYearSourceCited by
   1Measurement of the neutron radius of Pb208 through parity violation in electron scatteringAbrahamyan S., Ahmed Z., Albataineh H., Aniol K., Armstrong D.S., Armstrong W., Averett T., Babineau B., Barbieri A., Bellini V., Beminiwattha R., Benesch J., Benmokhtar F., Bielarski T., Boeglin W., Camsonne A., Canan M., Carter P., Cates G.D., Chen C., Chen J.P., Hen O., Cusanno F., Cusanno F., Dalton M.M., De Leo R., De Jager K., De Jager K., Deconinck W., Deconinck W., Decowski P., Deng X., Deur A., Dutta D., Etile A., Flay D., Franklin G.B., Friend M., Frullani S., Fuchey E., Fuchey E., Garibaldi F., Gasser E., Gilman R., Giusa A., Glamazdin A., Gomez J., Grames J., Gu C., Hansen O., Hansknecht J., Higinbotham D.W., Holmes R.S., Holmstrom T., Horowitz C.J., Hoskins J., Huang J., Hyde C.E., Hyde C.E., Itard F., Jen C.M., Jensen E., Jin G., Johnston S., Kelleher A., Kliakhandler K., King P.M., Kowalski S., Kumar K.S., Leacock J., Leckey J., Lee J.H., Lee J.H., Lerose J.J., Lindgren R., Liyanage N., Lubinsky N., Mammei J., Mammoliti F., Margaziotis D.J., Markowitz P., McCreary A., McNulty D., Mercado L., Meziani Z.E., Michaels R.W., Mihovilovic M., Muangma N., Muñoz-Camacho C., Nanda S., Nelyubin V., Nuruzzaman N., Oh Y., Palmer A., Parno D., Paschke K.D., Phillips S.K., Poelker B., Pomatsalyuk R., Posik M., Puckett A.J.R., Quinn B., Rakhman A., Reimer P.E., Riordan S., Rogan P.2012Physical Review Letters
   108(11)
   366
   2Weak charge form factor and radius of 208Pb through parity violation in electron scatteringHorowitz C., Horowitz C., Ahmed Z., Jen C., Rakhman A., Souder P., Dalton M., Liyanage N., Paschke K., Saenboonruang K., Silwal R., Franklin G., Friend M., Quinn B., Kumar K., McNulty D., McNulty D., Mercado L., Riordan S., Wexler J., Michaels R., Urciuoli G.2012Physical Review C - Nuclear Physics
   85(3)
   126
   3New precision limit on the strange vector form factors of the protonAhmed Z., Allada K., Aniol K.A., Armstrong D.S., Arrington J., Baturin P., Bellini V., Benesch J., Beminiwattha R., Benmokhtar F., Canan M., Camsonne A., Cates G.D., Chen J.P., Chudakov E., Cisbani E., Dalton M.M., De Jager C.W., De Jager C.W., De Leo R., Deconinck W., Decowski P., Deng X., Deur A., Dutta C., Franklin G.B., Friend M., Frullani S., Garibaldi F., Giusa A., Glamazdin A., Golge S., Grimm K., Hansen O., Higinbotham D.W., Holmes R., Holmstrom T., Huang J., Huang M., Hyde C.E., Hyde C.E., Jen C.M., Jin G., Jones D., Kang H., King P., Kowalski S., Kumar K.S., Lee J.H., Lee J.H., Lerose J.J., Liyanage N., Long E., McNulty D., Margaziotis D., Meddi F., Meekins D.G., Mercado L., Meziani Z.E., Michaels R., Muñoz-Camacho C., Mihovilovic M., Muangma N., Myers K.E., Nanda S., Narayan A., Nelyubin V., Nuruzzaman , Oh Y., Pan K., Parno D., Paschke K.D., Phillips S.K., Qian X., Qiang Y., Quinn B., Rakhman A., Reimer P.E., Rider K., Riordan S., Roche J., Rubin J., Russo G., Saenboonruang K., Saha A., Sawatzky B., Silwal R., Sirca S., Souder P.A., Sperduto M., Subedi R., Suleiman R., Sulkosky V., Sutera C.M., Tobias W.A., Urciuoli G.M., Waidyawansa B., Wang D., Wexler J., Wilson R., Wojtsekhowski B., Zhan X., Yan X.2012Physical Review Letters
   108(10)
   79
   4Measurement of parity violation in electron-quark scatteringWang D., Pan K., Subedi R., Subedi R., Deng X., Ahmed Z., Allada K., Aniol K.A., Armstrong D.S., Arrington J., Bellini V., Beminiwattha R., Benesch J., Benmokhtar F., Bertozzi W., Camsonne A., Canan M., Cates G.D., Chen J.P., Chudakov E., Cisbani E., Dalton M.M., De Jager C.W., De Jager C.W., De Leo R., Deconinck W., Deconinck W., Deur A., Dutta C., El Fassi L., Erler J., Flay D., Franklin G.B., Friend M., Frullani S., Garibaldi F., Gilad S., Giusa A., Glamazdin A., Golge S., Grimm K., Hafidi K., Hansen J.O., Higinbotham D.W., Holmes R., Holmstrom T., Holt R.J., Huang J., Hyde C.E., Hyde C.E., Jen C.M., Jones D., Kang H., King P.M., Kowalski S., Kumar K.S., Lee J.H., Lee J.H., LeRose J.J., Liyanage N., Long E., McNulty D., McNulty D., Margaziotis D.J., Meddi F., G.Meekins D., Mercado L., Meziani Z.E., Michaels R., Mihovilovic M., Muangma N., Myers K.E., Myers K.E., Nanda S., Narayan A., Nelyubin V., Nuruzzaman N., Oh Y., Parno D., Paschke K.D., Phillips S.K., Qian X., Qiang Y., Quinn B., Rakhman A., Reimer P.E., Rider K., Riordan S., Roche J., Rubin J., Russo G., Saenboonruang K., Saenboonruang K., Saha A., Sawatzky B., Shahinyan A., Silwal R., Sirca S., Souder P.A., Suleiman R., Sulkosky V., Sutera C.M., Tobias W.A., Urciuoli G.M., Waidyawansa B., Wojtsekhowski B., Ye L., Zhao B.2014Nature
   506(7486),pp. 67-70
   41
   5New measurements of the transverse beam asymmetry for elastic electron scattering from selected nucleiAbrahamyan S., Acha A., Afanasev A., Ahmed Z., Albataineh H., Aniol K., Armstrong D.S., Armstrong W., Arrington J., Averett T., Babineau B., Bailey S.L., Barber J., Barbieri A., Beck A., Bellini V., Beminiwattha R., Benaoum H., Benesch J., Benmokhtar F., Bertin P., Bielarski T., Boeglin W., Bosted P., Butaru F., Burtin E., Cahoon J., Camsonne A., Canan M., Carter P., Chang C.C., Cates G.D., Chao Y.C., Chen C., Chen J.P., Choi S., Chudakov E., Cisbani E., Craver B., Cusanno F., Cusanno F., Dalton M.M., De Leo R., De Jager K., De Jager K., Deconinck W., Deconinck W., Decowski P., Deepa D., Deng X., Deur A., Dutta D., Etile A., Ferdi C., Feuerbach R.J., Finn J.M., Flay D., Franklin G.B., Friend M., Frullani S., Fuchey E., Fuchey E., Fuchs S.A., Fuoti K., Garibaldi F., Gasser E., Gilman R., Gilman R., Giusa A., Glamazdin A., Glesener L.E., Gomez J., Gorchtein M., Gorchtein M., Grames J., Grimm K., Gu C., Hansen O., Hansknecht J., Hen O., Higinbotham D.W., Holmes R.S., Holmstrom T., Horowitz C.J., Hoskins J., Huang J., Huang J., Humensky T.B., Hyde C.E., Hyde C.E., Ibrahim H., Ibrahim H., Itard F., Jen C.M., Jensen E., Jiang X., Jiang X., Jin G., Johnston S., Katich J., Kaufman L.J., Kaufman L.J., Kelleher A., Kliakhandler K., King P.M., Kolarkar A., Kowalski S., Kuchina E., Kumar K.S., Lagamba L., Lambert D.2012Physical Review Letters
   109(19)
   31
   6Properties of lead-free gamma-ray shielding materials from metal oxide/EPDM rubber compositesPoltabtim W., Wimolmala E., Saenboonruang K.2018Radiation Physics and Chemistry
   153,pp. 1-9
   27
   7Rosenbluth Separation of the π0 Electroproduction Cross SectionDefurne M., Mazouz M., Ahmed Z., Albataineh H., Allada K., Aniol K.A., Bellini V., Benali M., Boeglin W., Bertin P., Bertin P., Brossard M., Camsonne A., Canan M., Chandavar S., Chen C., Chen J.P., De Jager C.W., De Leo R., Desnault C., Deur A., El Fassi L., Ent R., Flay D., Friend M., Fuchey E., Frullani S., Garibaldi F., Gaskell D., Giusa A., Glamazdin O., Golge S., Gomez J., Hansen O., Higinbotham D., Holmstrom T., Horn T., Huang J., Huang M., Huber G.M., Hyde C.E., Hyde C.E., Iqbal S., Itard F., Kang H., Kang H., Kelleher A., Keppel C., Koirala S., Korover I., Lerose J.J., Lindgren R., Long E., Magne M., Mammei J., Margaziotis D.J., Markowitz P., Martí Jiménez-Argüello A., Martí Jiménez-Argüello A., Meddi F., Meekins D., Michaels R., Mihovilovic M., Muangma N., Muñoz Camacho C., Muñoz Camacho C., Nadel-Turonski P., Nuruzzaman N., Paremuzyan R., Puckett A., Punjabi V., Qiang Y., Rakhman A., Rashad M.N.H., Riordan S., Roche J., Russo G., Sabatié F., Saenboonruang K., Saenboonruang K., Saha A., Sawatzky B., Sawatzky B., Selvy L., Shahinyan A., Sirca S., Solvignon P., Sperduto M.L., Subedi R., Sulkosky V., Sutera C., Tobias W.A., Urciuoli G.M., Wang D., Wojtsekhowski B., Yao H., Ye Z., Zana L., Zhan X., Zhang J., Zhao B., Zhao Z., Zheng X., Zhu P.2016Physical Review Letters
   117(26)
   26
   8Large size GEM for Super Bigbite Spectrometer (SBS) polarimeter for Hall A 12 GeV program at JLabGnanvo K., Liyanage N., Nelyubin V., Saenboonruang K., Saenboonruang K., Sacher S., Wojtsekhowski B.2015Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment
   782,pp. 77-86
   23
   9Measurements of parity-violating asymmetries in electron-deuteron scattering in the nucleon resonance regionWang D., Pan K., Subedi R., Deng X., Ahmed Z., Allada K., Aniol K.A., Armstrong D.S., Arrington J., Bellini V., Beminiwattha R., Benesch J., Benmokhtar F., Camsonne A., Canan M., Cates G.D., Chen J.P., Chudakov E., Cisbani E., Dalton M.M., De Jager C.W., De Jager C.W., De Leo R., Deconinck W., Deur A., Dutta C., El Fassi L., Flay D., Franklin G.B., Friend M., Frullani S., Garibaldi F., Giusa A., Glamazdin A., Golge S., Grimm K., Hafidi K., Hansen O., Higinbotham D.W., Holmes R., Holmstrom T., Holt R.J., Huang J., Hyde C.E., Hyde C.E., Jen C.M., Jones D., Kang H., King P., Kowalski S., Kumar K.S., Lee J.H., Lee J.H., Lerose J.J., Liyanage N., Long E., McNulty D., Margaziotis D.J., Meddi F., Meekins D.G., Mercado L., Meziani Z.E., Michaels R., Mihovilovic M., Muangma N., Myers K.E., Nanda S., Narayan A., Nelyubin V., Nuruzzaman , Oh Y., Parno D., Paschke K.D., Phillips S.K., Qian X., Qiang Y., Quinn B., Rakhman A., Reimer P.E., Rider K., Riordan S., Roche J., Rubin J., Russo G., Saenboonruang K., Saha A., Sawatzky B., Shahinyan A., Silwal R., Sirca S., Souder P.A., Suleiman R., Sulkosky V., Sutera C.M., Tobias W.A., Urciuoli G.M., Waidyawansa B., Wojtsekhowski B., Ye L., Zhao B., Zheng X.2013Physical Review Letters
   111(8)
   19
   10Potential use of NR and wood/NR composites as thermal neutron shielding materialsNinyong K., Wimolmala E., Sombatsompop N., Saenboonruang K.2017Polymer Testing
   59,pp. 336-343
   15
   11A glimpse of gluons through deeply virtual Compton scattering on the protonDefurne M., Jiménez-Argüello A.M., Jiménez-Argüello A.M., Ahmed Z., Albataineh H., Allada K., Aniol K.A., Bellini V., Benali M., Boeglin W., Bertin P., Bertin P., Brossard M., Camsonne A., Canan M., Chandavar S., Chen C., Chen J.P., De Jager C.W., De Leo R., Desnault C., Deur A., El Fassi L., Ent R., Flay D., Friend M., Fuchey E., Fuchey E., Fuchey E., Frullani S., Garibaldi F., Gaskell D., Giusa A., Glamazdin O., Golge S., Gomez J., Hansen O., Higinbotham D., Holmstrom T., Horn T., Huang J., Huang M., Hyde C.E., Hyde C.E., Iqbal S., Itard F., Kang H., Kelleher A., Keppel C., Koirala S., Korover I., Lerose J.J., Lindgren R., Long E., Magne M., Mammei J., Margaziotis D.J., Markowitz P., Mazouz M., Meddi F., Meekins D., Michaels R., Mihovilovic M., Camacho C.M., Camacho C.M., Nadel-Turonski P., Nuruzzaman N., Paremuzyan R., Puckett A., Punjabi V., Qiang Y., Rakhman A., Rashad M.N.H., Riordan S., Roche J., Russo G., Sabatié F., Saenboonruang K., Saenboonruang K., Saha A., Sawatzky B., Sawatzky B., Selvy L., Shahinyan A., Sirca S., Solvignon P., Solvignon P., Sperduto M.L., Subedi R., Sulkosky V., Sutera C., Tobias W.A., Urciuoli G.M., Wang D., Wojtsekhowski B., Yao H., Ye Z., Zhan X., Zhang J., Zhao B., Zhao Z., Zheng X., Zhu P.2017Nature Communications
   8(1)
   13
   12Flexible, lead-free, gamma-shielding materials based on natural rubber/metal oxide compositesToyen D., Rittirong A., Poltabtim W., Saenboonruang K.2018Iranian Polymer Journal (English Edition)
   27(1),pp. 33-41
   13
   13Rosenbluth Separation of the π0 Electroproduction Cross Section off the NeutronMazouz M., Ahmed Z., Albataineh H., Allada K., Aniol K.A., Bellini V., Benali M., Boeglin W., Bertin P., Bertin P., Brossard M., Camsonne A., Canan M., Chandavar S., Chen C., Chen J.P., Defurne M., De Jager C.W., De Leo R., Desnault C., Deur A., El Fassi L., Ent R., Flay D., Friend M., Fuchey E., Frullani S., Garibaldi F., Gaskell D., Giusa A., Glamazdin O., Golge S., Gomez J., Hansen O., Higinbotham D., Holmstrom T., Horn T., Huang J., Huang M., Huber G.M., Hyde C.E., Hyde C.E., Iqbal S., Itard F., Kang H., Kang H., Kelleher A., Keppel C., Koirala S., Korover I., Lerose J.J., Lindgren R., Long E., Magne M., Mammei J., Margaziotis D.J., Markowitz P., Martí Jiménez-Argüello A., Martí Jiménez-Argüello A., Meddi F., Meekins D., Michaels R., Mihovilovic M., Muangma N., Muñoz Camacho C., Muñoz Camacho C., Nadel-Turonski P., Nuruzzaman N., Paremuzyan R., Puckett A., Punjabi V., Qiang Y., Rakhman A., Rashad M.N.H., Riordan S., Roche J., Russo G., Sabatié F., Saenboonruang K., Saenboonruang K., Saha A., Sawatzky B., Sawatzky B., Selvy L., Shahinyan A., Sirca S., Solvignon P., Sperduto M.L., Subedi R., Sulkosky V., Sutera C., Tobias W.A., Urciuoli G.M., Wang D., Wojtsekhowski B., Yao H., Ye Z., Zana L., Zhan X., Zhang J., Zhao B., Zhao Z., Zheng X., Zhu P.2017Physical Review Letters
   118(22)
   11
   14Measurement of parity-violating asymmetry in electron-deuteron inelastic scatteringWang D., Pan K., Subedi R., Ahmed Z., Allada K., Aniol K.A., Armstrong D.S., Arrington J., Bellini V., Beminiwattha R., Benesch J., Benmokhtar F., Bertozzi W., Camsonne A., Canan M., Cates G.D., Chen J.P., Chudakov E., Cisbani E., Dalton M.M., De Jager C.W., De Jager C.W., De Leo R., Deconinck W., Deng X., Deur A., Dutta C., Fassi L.E., Erler J., Flay D., Franklin G.B., Friend M., Frullani S., Garibaldi F., Gilad S., Giusa A., Glamazdin A., Golge S., Grimm K., Hafidi K., Hansen J.O., Higinbotham D.W., Holmes R., Holmstrom T., Holt R.J., Huang J., Hyde C.E., Hyde C.E., Jen C.M., Jones D., Kang H., King P.M., Kowalski S., Kumar K.S., Lee J.H., Lee J.H., Lerose J.J., Liyanage N., Long E., McNulty D., Margaziotis D.J., Meddi F., Meekins D.G., Mercado L., Meziani Z.E., Michaels R., Mihovilovic M., Muangma N., Mesick K.E., Nanda S., Narayan A., Nelyubin V., Nuruzzaman , Oh Y., Parno D., Paschke K.D., Phillips S.K., Qian X., Qiang Y., Quinn B., Rakhman A., Reimer P.E., Rider K., Riordan S., Roche J., Rubin J., Russo G., Saenboonruang K., Saha A., Sawatzky B., Shahinyan A., Silwal R., Širca S., Širca S., Souder P.A., Suleiman R., Sulkosky V., Sutera C.M., Tobias W.A., Urciuoli G.M., Waidyawansa B., Wojtsekhowski B., Ye L., Zhao B.2015Physical Review C - Nuclear Physics
   91(4)
   10
   15Sm2O3/UHMWPE composites for radiation shielding applications: Mechanical and dielectric properties under gamma irradiation and thermal neutron shieldingToyen D., Wimolmala E., Sombatsompop N., Markpin T., Saenboonruang K.2019Radiation Physics and Chemistry
   164
   6
   16Recent developments in GEM-based neutron detectorsSaenboonruang K.2015Journal of Physics: Conference Series
   611(1)
   5
   17Soil-to-plant transfer factors of natural radionuclides (226Ra and 40K) in selected Thai medicinal plantsSaenboonruang K., Phonchanthuek E., Prasandee K.2018Journal of Environmental Radioactivity
   184-185,pp. 1-5
   5
   18Mechanical and electrical properties of radiation-vulcanized natural rubber latex with waste eggshell powder as bio-fillersMoonlek B., Saenboonruang K.2019Radiation Effects and Defects in Solids
   174(5-6),pp. 452-466
   4
   19Determination using gamma spectroscopy of natural radionuclide activity concentrations and annual committed effective doses in selected thai medicinal plantsSaenboonruang K., Phonchanthuek E., Prasandee K.2018Chiang Mai Journal of Science
   45(2),pp. 821-831
   4
   20Manufacturing process and properties of lead-free natural rubber sponge for use in X-ray and gamma ray shielding applicationsLim-Aroon P., Wimolmala E., Sombatsompop N., Saenboonruang K.2019IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
   526(1)
   3
   21Properties of natural rubber (NR) and wood/NR composites as gamma shielding materialsNinyong K., Wimolmala E., Sombatsompop N., Saenboonruang K.2019IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
   526(1)
   3
   22Deeply virtual Compton scattering off the neutronBenali M., Benali M., Desnault C., Mazouz M., Ahmed Z., Albataineh H., Allada K., Aniol K.A., Bellini V., Boeglin W., Bertin P., Bertin P., Brossard M., Camsonne A., Canan M., Chandavar S., Chen C., Chen J.P., Defurne M., de Jager C.W., de Leo R., Deur A., El Fassi L., El Fassi L., Ent R., Flay D., Friend M., Fuchey E., Frullani S., Garibaldi F., Gaskell D., Giusa A., Glamazdin O., Golge S., Gomez J., Hansen O., Higinbotham D., Holmstrom T., Horn T., Huang J., Huang M., Huber G.M., Hyde C.E., Hyde C.E., Iqbal S., Itard F., Kang H., Kang H., Kelleher A., Keppel C., Koirala S., Korover I., LeRose J.J., Lindgren R., Long E., Magne M., Mammei J., Margaziotis D.J., Markowitz P., Martí Jiménez-Argüello A., Martí Jiménez-Argüello A., Meddi F., Meekins D., Michaels R., Mihovilovic M., Muangma N., Muñoz Camacho C., Muñoz Camacho C., Nadel-Turonski P., Nuruzzaman N., Paremuzyan R., Pomatsalyuk R., Puckett A., Punjabi V., Qiang Y., Rakhman A., Rashad M.N.H., Riordan S., Roche J., Russo G., Sabatié F., Saenboonruang K., Saenboonruang K., Saha A., Sawatzky B., Sawatzky B., Selvy L., Shahinyan A., Sirca S., Solvignon P., Sperduto M.L., Subedi R., Sulkosky V., Sutera C., Tobias W.A., Urciuoli G.M., Wang D., Wojtsekhowski B., Yao H., Ye Z., Zana L., Zhan X., Zhang J., Zhao B., Zhao Z., Zheng X., Zhu P.2020Nature Physics
   16(2),pp. 191-198
   3
   23Q2 measurement and challenges in PREXSaenboonruang K., Saenboonruang K., Liyanage N.2015Kasetsart Journal - Natural Science
   49(2),pp. 277-287
   3
   24Effects of high gas flow rates on the standard 10 cm × 10 cm GEM prototypeSaenboonruang K., Kumphiranon P., Kulasri K., Rittirong A.2016Chiang Mai Journal of Science
   43(4),pp. 876-883
   3
   25Development of paraffin and paraffin/bitumen composites with additions of B2O3 for thermal neutron shielding applicationsToyen D., Saenboonruang K.2017Journal of Nuclear Science and Technology
   54(8),pp. 871-877
   3
   26Quantification of aluminum and heavy metal contents in cooked rice samples from Thailand markets using inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS) and potential health risk assessmentRittirong A., Saenboonruang K.2018Emirates Journal of Food and Agriculture
   30(5),pp. 372-380
   2
   27Effects of Sm2O3 and Gd2O3 in poly (vinyl alcohol) hydrogels for potential use as self-healing thermal neutron shielding materialsTiamduangtawan P., Wimolmala E., Meesat R., Saenboonruang K.2020Radiation Physics and Chemistry
   172
   1
   28Comparative X-ray shielding properties of bismuth oxide/natural rubber composites using a Monte Carlo code of PHITSToyen D., Saenboonruang K.2020IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
   773(1)
   1
   29Comparative neutron-shielding properties of metal oxide/HDPE composites using a Monte Carlo Code of PHITSPoltabtim W., Toyen D., Saenboonruang K.2019IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
   526(1)
   1
   30Assessment of activity concentrations and their associated radiological health risks in commercial infant formulas in ThailandPoltabtim W., Saenboonruang K.2019Chiang Mai Journal of Science
   46(4),pp. 778-786
   1
   31Comparative mechanical, self-healing, and gamma attenuation properties of PVA hydrogels containing either nano- or micro-sized Bi2O3 for use as gamma-shielding materialsTiamduangtawan P., Kamkaew C., Kuntonwatchara S., Wimolmala E., Saenboonruang K.2020Radiation Physics and Chemistry
   177
   1
   32Determination of tritium levels in tap waters collected from various regions in Thailand using liquid scintillation countingRittirong A., Noithong P., Hazama R., Sakuma Y., Saenboonruang K., Sudprasert W.2019Journal of Physics: Conference Series
   1285(1)
   0
   33Environmental-friendly synthesis of reduced graphene oxide (rGO) using gamma irradiationTiamduangtawan P., Saenboonruang K.2019Journal of Physics: Conference Series
   1285(1)
   0
   34Effects of post-gamma irradiation on swelling and mechanical properties of gamma vulcanized natural rubber latex (GVNRL) filmsWicha G., Intharaprasit K., Wimolmala E., Markpin T., Saenboonruang K.2020IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
   773(1)
   0
   35Determination of radioactivities in gamma vulcanized natural rubber latex (GVNRL) for the assessment of radiological safetyToyen D., Saenboonruang K.2020IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
   773(1)
   0
   36Enhancing electromagnetic interference shielding effectiveness for radiation vulcanized natural rubber latex composites containing multiwalled carbon nanotubes and silk textileMoonlek B., Wimolmala E., Markpin T., Sombatsompop N., Saenboonruang K.2020Polymer Composites
   41(10),pp. 3996-4009
   0
   37Comparative measurement of metal contents in raw and cooked rice samples prepared in different rice cookers using SR-XRF and health risk assessmentRittirong A., Saenboonruang K.2018Journal of Food Measurement and Characterization
   12(4),pp. 2801-2808
   0
   38Gains, uniformity and signal sharing in XY readouts of the 10 cm × 10 cm gas electron multiplier (GEM) detectorRittirong A., Saenboonruang K.2018Journal of Physical Science
   29(1),pp. 121-132
   0
   39Comparisons of GEM-based neutron detectors with 10B/natB-coated cathode and Ar/Co2 (He/Co2) gas flowSaenboonruang K., Kumpiranon P., Channuie J., Vilaithong T.2017Chiang Mai Journal of Science
   44(2),pp. 667-677
   0
   40The current status of the Gas Electron Multiplier (GEM) research at Kasetsart University, ThailandKumpiranon P., Kulasri K., Rittirong A., Saenboonruang K.2017Journal of Physics: Conference Series
   860(1)
   0
   41A calculation of relative efficiencies of a GEM-based neutron detector using different solid neutron convertersRittirong A., Sripreeprem S., Saenboonruang K.2017Journal of Physics: Conference Series
   860(1)
   0
   42Comparative study of a GEM-based fast neutron detector using 4HE/CO2 and 4HE/CO2/C4H10 gas mixturesSaenboonruang K., Rittirong A., Chirapatpimol K., Vilaithong T.2017Chiang Mai Journal of Science
   44(4),pp. 1686-1694
   0
   43Precision determination of electron scattering angle by differential nuclear recoil energy methodLiyanage N., Saenboonruang K., Saenboonruang K.2015Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment
   802,pp. 26-30
   0