Person Image

Administration

Education

 • Ph.D. (Agriculture and Forest Engineering) , University of Tsukuba , JAPAN
 • M.S. ( Agricultural and Forest Engineering ), Tsukuba University , JAPAN
 • วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

Expertise Cloud

bulk densityCompactiondisc tillerDraftGeneva mechanismlabor farmingmechanized farmingpenetration resistanceRotary bladeRotary harrowsoil compactionstress statestress state transducerSubsoilerSubsoilingsugarcanetrailerTrashก๊าซชีวภาพการจัดการดินการวางแผนการผลิตการอัดแน่นของดินกำลังจำเพาะที่เพลาอำนวยกำลังกำหนดการเชิงเส้นผสมจำนวนเต็มเกษตรข้อตาอ้อยข้าวเปลือกเครื่องจักรกลการเกษตรเครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อการผลิตอ้อยเครื่องจักรกลเกษตรเครื่องฉีดพ่นสารเคมีดินดานไถจานชนิดใช้กำลังขับไถดินดานชนิดสั่นทั้งโครงไถผาลสามไถระเบิดดินดานไถระเบิดดินดานชนิดสั่นไถระเบิดดินดานชนิดสั่นทั้งโครงไถระเบิดดินดานแบบขาไถยกตัวได้ไถระเบิดดินดานแบบยกขาไถได้ทอร์กท่าจีนเทคนิคการเพาะปลูกอ้อยเทรลเลอร์แทรกเตอร์ลากเทรลเลอร์ธาตุอาหารนาข้าวน้ำมันเชื้อเพลิงน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันมะพร้าวบริบทไทยแลนด์ 4.0แบบจำลองเชิงเส้นตรงผสมจำนวนเต็มใบมีดจอบหมุนใบมีดจอบหมุนวปุ๋ยอินทรีย์ใบอ้อยแปลงเพาะปลูกอ้อยผักกาดขาวผักตบชวาเผาใบอ้อยแผนภูมิการไหลฝุ่นซังข้าวโพดพรวนกลบใบอ้อยไถจานชนิดใช้กำลังขับพรวนจอบหมุนพรวนแนวดิ่งพลังงานพลังงานไถพรวนจำเพาะพืชพลังงานเพียโซมะละกอมุมหลบแม่น้ำรถเก็บเกี่ยวมันสำปะหลังรถเกี่ยวนวดข้าวรถตัดอ้อยรถไถเดินตามรถแทรกเตอร์รถแทรกเตอร์ การขนส่ง อ้อยรถแทรกเตอร์ แรงฉุดลาก การลื่นไถล การสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงรถแทรกเตอร์ล้อเหล็กรถแทรกเตอร์ลากเทรลเลอร์รถบรรทุกระบบวัดความแข็งดินแรงฉุดลากแรงบิดสูงลดการเกิดโรคใบขาวโลจิสติกส์วัสดุอาศัยสิ่งแวดล้อมไส้เดือนดินหน่วยทดสอบมาตรฐานเครื่องจักรกลการเกษตรห่วงโซ่อุปทานการผลิตเครื่องจักรกลการเกษตรองุ่นอบแห้งอ้อยอ้อยตออัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงอาเซียนอุตสาหกรรมเกษตรอุปกรณ์ไถจอบหมุนอุปกรณ์ไถจาน

Interest

เครื่องจักรกลเกษตร

Administrative Profile


Resource


งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
 • ทุนใน 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
 • ทุนใน 13 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 8 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
 • ทุนนอก 23 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 14 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 45 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 17 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 28 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (สิทธิบัตร 1 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 4 เรื่อง (เชิงวิชาการ 3 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 1 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

 • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)


Scopus h-index

#Document titleAuthorsYearSourceCited by
1Effects of machine-induced soil compaction on growth and yield of sugarcaneUsaborisut P., Niyamapa T.2010American Journal of Agricultural and Biological Science
5(3),pp. 269-273
12
2Performance of combined tillage tool operating under four different linkage configurationsUsaborisut P., Prasertkan K.2018Soil and Tillage Research
183,pp. 109-114
7
3Cyclic torsional shear loading test for an unsaturated, hollowed specimen using Bangkok clayey soilUsaborisut P., Koike M., Bahalayodhin B., Niyamapa T., Yoda A.2001Journal of Terramechanics
38(2),pp. 71-87
6
4Soil compaction in sugarcane fields induced by mechanizationUsaborisut P., Sukcharoenvipharat W.2011American Journal of Agricultural and Biological Science
6(3),pp. 418-422
4
5Progress in Mechanization of Sugarcane Farms in ThailandUsaborisut P.2018Sugar Tech
20(2),pp. 116-121
4
6Specific energy requirements and soil pulverization of a combined tillage implementUsaborisut P., Prasertkan K.2019Heliyon
5(11)
4
7Several contributions to soil compactibility induced by cyclic loading testKoike M., Kaji T., Usaborisut P., Takigawa T., Yoda A., Takahashi S.2002Journal of Terramechanics
39(3),pp. 127-141
3
8Tilling tests of rotary tiller and power harrow after subsoilingUsaborisut P., Sukcharoenvipharat W., Choedkiatphon S.2020Journal of the Saudi Society of Agricultural Sciences
19(6),pp. 391-400
1
9Measuring the impact of tractor trailers on soil compaction for typical sugarcane-haulage operations in ThailandThungsotanon D., Usaborisut P., Kuson P., Kulketwong C., Abdullakasim W.2017International Sugar Journal
119(1420)
0
10Development and evaluation of a pulling-type mechanical weeder for paddy fieldsUsaborisut P., Sukcharoenvipharat W., Thanpattranon P.2017International Agricultural Engineering Journal
26(4),pp. 33-37
0
11Evaluation of thin force sensor measurement and determination of plantar pressure when walking in muddy soil with different gumbootsKulketwong C., Usaborisut P.2018Walailak Journal of Science and Technology
15(7),pp. 541-550
0
12Compaction properties of silty soils in relation to soil texture, moisture content and organic matterUsaborisut P., Ampanmanee J.2015American Journal of Agricultural and Biological Science
10(4),pp. 178-185
0