Person Image

  Education

  • Ph.D. (Agriculture and Forest Engineering) , University of Tsukuba , JAPAN
  • M.S. ( Agricultural and Forest Engineering ), Tsukuba University , JAPAN
  • วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  Expertise Cloud

  bulk densityCompactiondisc tillerDraftGeneva mechanismlabor farmingmechanized farmingpenetration resistancePower harrowrotary bladeRotary harrowsoil compactionsoil compaction modelsoil managementSoil preparationspecific tilling energyStress statestress state transducerSubsoilerSubsoilingsugarcaneSugarcane cultivationSugarcane fieldSugarcane leafSugarcane leaf plucking and collectingsugarcane-trash inversionSurfaceSurplus thrusttorquetractive tiretractortrailerTrashtrash covering powered disctrash incorporatorTrash incorporator powered disk plowVertical forceVertical plantingweeding efficiencyyieldกระบะดินกลไกการยกตัวแหนบสปรงิกลไกข้อต่อเชื่อมสี่ชิ้นกล้วยกล้าข้าวโยนก๊าซชีวภาพการเก็บเกี่ยวมันสำปะหลังการขนส่งการขนส่งอ้อยการแข่งขันการจัดการดินการจัดการพื้นที่การเตรียมดินการเตรียมดินเฉพาะแนวการไถพูนโคนการทดสอบการทดสอบสมรรถนะการบริหารคลังสินค้าและการกระจายชิ้นส่วนเครื่องจักรกลการเกษตรการปลกู ข้าวดว้ยวิธี โยนกล้าการผลิตเครื่องจักรกลการเกษตรการพรวนกลบวัสดุอ้อยการพลิกกลบวัสดุอ้อยการเพาะปลูกการลดการอัดแน่นของดินการลดความชื้นการเลี้ยงไส้เดือนดินการวัดการวางแผนการผลิตการศึกษาเปรียบเทียบการหมักแบบไร้อากาศการอบแห้งการออกแบบการอัดแน่นของดินกำลังคนกำลังจำเพาะที่เพลาอำนวยกำลังกำหนดการเชิงเส้นผสมจำนวนเต็มข้าวเปลือกข้าวโพดข้าวโยน กล้าข้าวโยน อุปกรณ์โรยดิน ดินเลน อุปกรณ์โรยเมล็ดควบคุมยานพาหนะความเค้นความชื้นดิน ความต้านทานการแทงทะลุ การหาความชื้นของดิน ไมโครเวฟความเร็วปลายจานไถความหนาแน่นดินคานคูคลองเครื่องเก็บแยกเครื่องจักรกลเครื่องจักรกลการเกษตรเครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อการผลิตอ้อยเครื่องจักรกลเกษตรดินดานไถจานชนิดใช้กำลังขับไถระเบิดดินดานใบมีดจอบหมุนรถเกี่ยวนวดข้าวรถแทรกเตอร์อ้อยอ้อยตออุปกรณ์ไถจอบหมุน

  Interest

  เครื่องจักรกลเกษตร

  Administrative Profile

  • ส.ค. 2565 - ปัจจุบัน หัวหน้าภาควิชา คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร
  • ส.ค. 2561 - ก.ค. 2565 หัวหน้าภาควิชา คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร กำแพงแสน
  • ธ.ค. 2551 - ม.ค. 2557 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
  • พ.ย. 2547 - พ.ย. 2551 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 1 หน่วย, สมาชิก 0 หน่วย) ดังนี้คือ
  • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 7 ชิ้น
  • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 3.89 ล้านบาท
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง - ชั้น - อาคาร -

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 1 โครงการ (ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 19 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 10 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 9 โครงการ)
  • ทุนนอก 23 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 14 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 46 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 17 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 29 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (สิทธิบัตร 1 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 4 เรื่อง (เชิงวิชาการ 3 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 1 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Performance of combined tillage tool operating under four different linkage configurationsUsaborisut P., Prasertkan K.2018Soil and Tillage Research
  183,pp. 109-114
  15
  2Specific energy requirements and soil pulverization of a combined tillage implementUsaborisut P., Prasertkan K.2019Heliyon
  5(11)
  12
  3Effects of machine-induced soil compaction on growth and yield of sugarcaneUsaborisut P., Niyamapa T.2010American Journal of Agricultural and Biological Science
  5(3),pp. 269-273
  12
  4Progress in Mechanization of Sugarcane Farms in ThailandUsaborisut P.2018Sugar Tech
  20(2),pp. 116-121
  8
  5Cyclic torsional shear loading test for an unsaturated, hollowed specimen using Bangkok clayey soilUsaborisut P., Koike M., Bahalayodhin B., Niyamapa T., Yoda A.2001Journal of Terramechanics
  38(2),pp. 71-87
  6
  6Soil compaction in sugarcane fields induced by mechanizationUsaborisut P., Sukcharoenvipharat W.2011American Journal of Agricultural and Biological Science
  6(3),pp. 418-422
  5
  7Several contributions to soil compactibility induced by cyclic loading testKoike M., Kaji T., Usaborisut P., Takigawa T., Yoda A., Takahashi S.2002Journal of Terramechanics
  39(3),pp. 127-141
  4
  8Tilling tests of rotary tiller and power harrow after subsoilingUsaborisut P., Sukcharoenvipharat W., Choedkiatphon S.2020Journal of the Saudi Society of Agricultural Sciences
  19(6),pp. 391-400
  4
  9Compaction properties of silty soils in relation to soil texture, moisture content and organic matterUsaborisut P., Ampanmanee J.2015American Journal of Agricultural and Biological Science
  10(4),pp. 178-185
  1
  10Evaluation of thin force sensor measurement and determination of plantar pressure when walking in muddy soil with different gumbootsKulketwong C., Usaborisut P.2018Walailak Journal of Science and Technology
  15(7),pp. 541-550
  0
  11Measuring the impact of tractor trailers on soil compaction for typical sugarcane-haulage operations in ThailandThungsotanon D., Usaborisut P., Kuson P., Kulketwong C., Abdullakasim W.2017International Sugar Journal
  119(1420)
  0
  12Development and evaluation of a pulling-type mechanical weeder for paddy fieldsUsaborisut P., Sukcharoenvipharat W., Thanpattranon P.2017International Agricultural Engineering Journal
  26(4),pp. 33-37
  0