Person Image

  Education

  • ปร.ด. (วนศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  Expertise Cloud

  BiodiversityCo-benefitsdelphiEnvironmental friendlyExotic Tree PlantationForest HarvestingForest Plantation ManagementFSCgradingHighlandHighland Royal ProjectKhao Laem Ya - Mu Koh Samet National ParkLogging impactslogging systemLogging systemsMae Ram Phueng beachnon-destructive wood inspection systemReduced Impact LoggingReforestationSoil and water conservationsolid waste on beachsound-velocitySteep terrainsustainableSustainable Forest Managementteak plantationThinningTimber harvestingultrasonicwood holeกายภาพกายภาพของดินการจัดการป่าอย่างยั่งยืนการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืนการเจาะทำลายการชะล้างพังทลายของดินการใช้ที่ดินการตัดขยายระยะการทำไม้การทำไม้บนที่สูงการประเมินผลกระทบจากการทำไม้ (Logging Impact Assessment)การปลูกป่าการฟื้นฟูประชากรสัตว์ป่า (Wildlife Rehabilitation)การเลือกตัดการอนุรักษ์ดินและน้ำขยะชายหาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์คลื่นเหนือเสียงความเร็วคลื่นเสียงความหลากหลายความหลากหลายของพืชความหลากหลายทางชีวภาพความหลากหลายทางชีวภาพ สวนป่าสูงเนินคุณภาพชีวิตคุณภาพน้ำโครงการหลวงชีวภาพตัดขยายระยะตำหนิไม้น้ำท่านิเวศวิทยาและการจัดการสัตว์ป่า (Wildlife Ecology and Management)แบบจำลอง SWATปริมาณน้ำท่าผลกระทบผลกระทบจากการทำไม้ผลประโยชน์ร่วมพื้นที่สูงโพรงไม้มอดป่าเจาะต้นสักมิตรกับสิ่งแวดล้อมไม้สักระบบตรวจวัดไม้แบบไม่ทำลายรูในเนื้อไม้ลักษณะสังคมพืชลุ่มน้ำสาขาแม่ถางเศรษฐกิจสวนป่าสวนป่าแบบผสมสวนป่าวิสาหกิจชุมชนสวนป่าสักสวนป่าห้วยแร้งสวนป่าเอกชนสังคมหาดแม่รำพึงอุทกวิทยาดินอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า – หมู่เกาะเสม็ด

  Interest

  นิเวศวิทยาและการจัดการสัตว์ป่า (Wildlife Ecology and Management), การฟื้นฟูประชากรสัตว์ป่า (Wildlife Rehabilitation), การประเมินผลกระทบจากการทำไม้ (Logging Impact Assessment)

  Administrative Profile

  • ก.พ. 2564 - ปัจจุบัน รองหัวหน้าภาควิชา คณะวนศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง - ชั้น - อาคาร -
   • ห้องไม่มี ชั้น ไม่มี อาคารไม่มี

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
  • ทุนนอก 10 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 9 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 11 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 2 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 9 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 1 เรื่อง (เชิงวิชาการ 1 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Population characteristics and viability of the introduced hog deer (axis porcinus zimmermann, 1780) in Phu Khieo wildlife sanctuary, ThailandPrasanai K., Sukmasuang R., Bhumpakphan N., Wajjwalku W., Nittaya K.2012Songklanakarin Journal of Science and Technology
  34(3),pp. 263-271
  7
  2Simulation of wave propagation using graph-theoretical algorithmKetthong K., Pulpirom S., Rianthakool L., Prasanai K., Takuathung C.N., Chomkokard S., Jinuntuya N., Wongkokua W.2022Journal of Physics: Conference Series
  2145(1)
  0