Person Image

  Education

  • วท.ม.(การจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
  • ปร.ด. (วนศาสตร์), คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2559

  Expertise Cloud

  AdanadaptationAerosol CharacteristicsAerosol optical depthAerosolsAfricaAntecedent Precipitation IndexAPIArabian Seaassessment methodbiological resource basedCanal Ecosystemcheck damclimate changeclimate variabilityCloudCloud and rainfall characteristicsCurve numberData Basedegraded landdischargedroughtecohydrologyeconomic valuationecosystem functionecosystem managementecosystem resilienceecosystem structureEgyptExotic Tree PlantationFlood riskFlood warningsforest coverforest developmentforest development activitiesForest HarvestingForest Landscapeforest restorationforest restoration in highlandGISGulf of AdenHEC-RASLand use planningNan provinceNDVINigerNorthern ThailandPhara That BasinPhysical Hydrololgyprecipitationprobabilistic methodrainfallRainfall–runoff polygonRoyal Agricultural Station Angkhangroyal's initiativesRunoffsediment yieldsSoil propertiesSPIstorm runoffstreamflowstreamflow characteristicssuspended sedimentsustainabilitySustainable Forest ManagementSWATSWAT modelwater accountingWatershedXe Bangfai floodplainความหลากหลายทางชีวภาพคุณภาพน้ำน้ำท่าปริมาณน้ำฝนเมฆไม้เศรษฐกิจยางพาราระบบนิเวศลำคลองระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ละอองในอากาศละอองลอยลักษณะการตกของฝนลักษณะทางอุทกวิทยาลักษณะอากาศใกล้ผิวดินลุ่มนํ้าย่อยชายฝั่งทะเลตะวันออกลุ่มน้ำพระธาตุลุ่มน้ำย่อยชายฝั่งทะเลตะวันออกลุ่มน้ำสาขาแม่ถางศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้เศรษฐกิจสมบัติดินทางกายภาพบางประการสมบัติอุทกวิทยาดินสวนป่าวิสาหกิจชุมชนสวนป่าเอกชนสังคมหลักประกันทางธุรกิจแหล่งธรรมชาติประเภทน้ำตกอุทกวิทยากายภาพอุทกวิทยาของดินอุทกวิทยาดิน

  Interest

  การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ, ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์, นิเวศอุทกวิทยาลุ่มน้ำ, ผลกระทบของละอองในอากาศ, แบบจำลองอุทกวิทยา

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้องไม่มี ชั้น ไม่มี อาคารไม่มี

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
  • ทุนนอก 13 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 10 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 31 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 11 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 20 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 5 เรื่อง (เชิงวิชาการ 5 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Spatio-temporal analysis of vegetation dynamics as a response to climate variability and drought patterns in the Semiarid Region, EritreaMeasho S., Measho S., Measho S., Chen B., Chen B., Chen B., Trisurat Y., Pellikka P., Pellikka P., Guo L., Guo L., Arunyawat S., Tuankrua V., Ogbazghi W., Yemane T.2019Remote Sensing
  11(6)
  38
  2Spatiotemporal shifts in thermal climate in responses to urban cover changes: a-case analysis of major cities in Punjab, PakistanDilawar A., Chen B., Chen B., Chen B., Chen B., Trisurat Y., Tuankrua V., Arshad A., Arshad A., Arshad A., Hussain Y., Measho S., Measho S., Guo L., Guo L., Kayiranga A., Kayiranga A., Zhang H., Zhang H., Wang F., Wang F., Sun S.2021Geomatics, Natural Hazards and Risk
  12(1),pp. 763-793
  9
  3Water Use Efficiency-Based Multiscale Assessment of Ecohydrological Resilience to Ecosystem Shifts Over the Continent of Africa During 1992–2015Kayiranga A., Kayiranga A., Chen B., Chen B., Chen B., Chen B., Trisurat Y., Ndayisaba F., Sun S., Tuankrua V., Wang F., Wang F., Karamage F., Karamage F., Measho S., Measho S., Nthangeni W., Dilawar A., Dilawar A., Zhang H., Zhang H., Bofana J., Bofana J.2020Journal of Geophysical Research: Biogeosciences
  125(8)
  6
  4Spatiotemporal variations of forest ecohydrological characteristics in the Lancang-Mekong region during 1992-2016 and 2020-2099 under different climate scenariosKayiranga A., Kayiranga A., Chen B., Chen B., Chen B., Chen B., Guo L., Measho S., Measho S., Hirwa H., Hirwa H., Liu S., Bofana J., Bofana J., Sun S., Wang F., Wang F., Karamage F., Karamage F., Tuankrua V., Nthangeni W., Dilawar A., Dilawar A., Zhang H., Zhang H., Ndayisaba F.2021Agricultural and Forest Meteorology
  310
  5
  5Climate classification of Asian university forests under current and future climateLai Y.J., Tanaka N., Im S., Kuraji K., Kuraji K., Tantasirin C., Tuankrua V., Majuakim L., Cleophas F., Mahali M.B.2020Journal of Forest Research
  25(3),pp. 136-146
  4
  6Soil conservation service curve number determination for forest cover using rainfall and runoff data in experimental forestsIm S., Lee J., Kuraji K., Lai Y.J., Tuankrua V., Tanaka N., Gomyo M., Inoue H., Tseng C.W.2020Journal of Forest Research
  25(4),pp. 204-213
  2