ภาควิชาอนุรักษ์วิทยา คณะวนศาสตร์ บางเขน

7

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

4

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

6

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

0

Award

รางวัล ปี 2023

Interest

Area Managementbreeding and non-breeding sitesCavrying Capacity in Natural Parkclimate changeCommunityCommunity ParticipationCommunity-based tourismConservationDecusion support systemEcotourismforest reserveHornbillsHuai Kha Khaeng Wildlife SanctuaryKhao Yai National ParkLand useLand use changelocal communitylocal peopleMo Koh Chang National ParkNational Parknational park visitorNature-based recreation areasNetworkprotected areaProtected areasrainfallSWAT modeltigerTourismvisitorWatershed Managementwildlife tourismwildlife valueWorld Heritage siteการเกิดตะกอนการจัดการลุ่มน้ำการจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อม การใช้ที่ดินการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวเชิงนิเวศการท่องเที่ยวสัตว์ป่าการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการมีส่วนร่วมของประชาชนการสื่อความหมายธรรมชาติการสูญเสียดินความคิดเห็นคุณภาพสิ่งแวดล้อมชลบุรีติดตามตรวจสอบทรัพยากรนันทนาการท่องเที่ยวนกเงือกนโยบายนันทนาการฐานทรัพยากรธรรมชาติประจวบคีรีขันธ์ผลกระทบผลกระทบทางนันทนาการผลกระทบสิ่งแวดล้อมผังเมืองผู้ประกอบกิจกรรมนันทนาการผู้มาเยือนพื้นที่คุ้มครองพื้นที่ลุ่มน้ำพื้นที่อนุรักษ์ภูมิทัศน์มรดกโลกมรดกโลกทางธรรมชาติดงพญาเย็น-เขาใหญ่เมฆไมโครพลาสติกยางพาราร่องรอยทางนิเวศระบบนิเวศลุ่มน้ำ (Watershed ecosystem)ระบบสนับสนุนการตัดสินใจระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ระยองโรงแรมละอองลอยลักษณะทางอุทกวิทยาลุ่มน้ำชีลุ่มน้ำท่าจีนลุ่มน้ำสาขาแม่ถางวังน้ำเขียววิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ศักยภาพทรัพยากรศักยภาพทรัพยากรนันทนาการสถานีวิจัยและฝึกนิสิตวนศาสตร์วังน้ำเขียวสมการสูญเสียดินสากลสัตว์ป่าสิ่งแวดล้อมสิ่งอำนวยความสะดวกแหล่งนันทนาการทางธรรมชาติอัตลักษณ์แบรนด์อุทยานแห่งชาติอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุยอุทยานแห่งชาติธารโบกขรณีอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา


Persons (ภาควิชาอนุรักษ์วิทยา คณะวนศาสตร์ บางเขน)

Avata

ดร. ยุทธพงษ์ คีรีมังคละ, อาจารย์

yutthaphong.k@nontri.ku.ac.th, โทร. 02-5790172 ext. 1608

Avata

ดร. อุษารดี ภู่มาลี, อาจารย์

fforudp@ku.ac.th, โทร. 025790172 ต่อ 1703


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 17 คน (รองศาสตราจารย์ 2 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 9 คน, อาจารย์ 5 คน, นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 1 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 50.00 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 3 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0.00 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 18 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 11 โครงการ)
 • ทุนนอก 3 โครงการ (ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 65 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 48 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 23 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 286 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 215 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 105 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 344 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 190 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 154 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 2 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 2 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 110 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 100 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 2 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 8 เรื่อง, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 8 รางวัล (เกียรติบัตร 2 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 รางวัล, ประชุมวิชาการ 6 รางวัล)