Person Image

  Education

  • Doctor of Philosophy, University of Minnesota, Twin Cities, USA, 2557
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2545
  • วิทยาศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ไทย, 2443

  Expertise Cloud

  breeding and non-breeding sitesCentral Region [Thailand]DietecosystemHornbillsKanchanaburi Provinceplastic debrisPlasticsprimateprotected areasreptileReptiliaroadkillsatisfactionscience and technology literacysoundscapeStandard of Elephant Friendly ProductSTEMSTEM EducationSTEM mobile learning packageterrestrial vertebratesterrestrial wildlifethe southern TWFCthe Tenasserim Western Forest Complex Corridor.ToolboxtourismVertebratavertebratesvisitors.vulnerabilitywildlife-vehicle collisionsกระทิงการจัดการขยะการจัดการสัตว์ป่าการท่องเที่ยวการพัฒนาเครื่องมือเพื่อการอยู่ร่วมระหว่างคนกับช้างการพึ่งพิงทรัพยากรธรรมชาติการพึ่งพิงทรัพยากรธรรมชาติ องค์ความรู้ท้องถิ่น เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี ประชาชนท้องถิ่น พื้นที่อนุรักษ์การมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์การให้อาหารสัตว์ป่า โครงการ 4 ม. อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ Feeding Wildlifeการอนุรักษ์การอนุรักษ์โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนการอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างยั่งยืการอนุรักษ์นกเงือกกิจกรรมรณรงค์ 4 ม.เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งความคิดเห็นเครื่องหมายดีเอ็นเอจังหวัดกาญจนบุรจังหวัดกาญจนบุรีช้างชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ การจัดการพื้นที่คุ้มครอง มิติมนุษย์ในการจัดการและอนุรักษ์สัตว์ป่าชุมชนอนุรักษ์นกเงือกชุมชนอนุรักษ์นกเงือกเทือกเขาบูโดถนนทางหลวงหมายเลข 12ถิ่นที่อยู่ถิ่นอาศัยทัศนคติทางหลวงหมายเลข 12นกแก๊กคืนสู่ธรรมชาตินกเงือกนกเงือก สะเต็มศึกษา ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา เจตคติ ชุดการเรียนรู้ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (Hornbillsนิเวศวิทยาของนกเงือกแนวเชื่อมต่อเทือกเขาตะนาวศรีปูเสฉวนบก ปูลม การท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันผลกระทบของการท่องเที่ยวต่อสัตว์ป่าผลิตภัณฑ์มิตรช้างป่าผู้มาเยือนพญาแร้งพฤติกรรมการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมพื้นที่อนุรักษ์ภูมิทัศน์คนกับช้างป่ามาสคอตแม่น้ำภาชีไมโครแซทเทลไลท์ไมโครพลาสติกไมโทคอนเดรียระบบนิเวศการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับช้างลุ่มน้ำแควน้อยวัวแดงเศษอาหารสะเต็มศึกษา สื่อการเรียนการสอน วิทยาศาสตร์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6สัตว์ป่าสัตว์ป่าถูกรถชนตายสัตว์ป่าทำร้ายนักท่องเที่ยวสัตว์ป่าบกสัตว์ป่าบกมีกระดูกสันหลังสัตว์ป่ามีกระดูกสันหลังสัตว์ป่ามีกระดูกสันหลังถูกรถชนตายสัตว์มีกระดูกสันหลังสิ่งแวดล้อมอนุรักษ์นกเงือกเทือกเขาบูโดอุทยานแห่งชาติกุยบุรีอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่อุทยานแห่งชาติน้าหนาวอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวอุทยานแห่งชาติปางสีดาอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน

  Interest

  ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ การจัดการพื้นที่คุ้มครอง มิติมนุษย์ในการจัดการและอนุรักษ์สัตว์ป่า

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง - ชั้น - อาคาร -
   • ห้อง - ชั้น 7 อาคารวนศาสตร์ 72 ปี

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 2 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 9 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 8 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 22 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 10 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 12 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 2 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 2 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 4 เรื่อง (เชิงวิชาการ 1 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 3 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1The development of stem mobile learning package ecosystemNgabekti S., Prasetyo A.P.B., Hardianti R.D., Teampanpong J.2019Jurnal Pendidikan IPA Indonesia
  8(1),pp. 81-88
  6
  2Impact of highway on vertebrate roadkill in Nam Nao National Park, ThailandKummoo W., Teampanpong J., Utsa P., Paansri P., Suksavate W., Duengkae P., Prompat S.2020Biodiversitas
  21(11),pp. 5540-5549
  4
  3Improper Garbage Management Attracts Vertebrates in a Thai National ParkTeampanpong J.2021Ecoscience
  28(2),pp. 107-113
  3
  4Soundscape quality in recreation areas of khao yai national park in ThailandYimprasert W., Teampanpong J., Somnam K.2021Journal of Environmental Management and Tourism
  12(5),pp. 1324-1334
  2
  5Accumulation of Microplastics in the Freshwater Shrimp, Macrobrachium lanchesteri, from Khwae Noi Watershed in Western ThailandTongnunui S., Sooksawat T., Kohkaew R., Teampanpong J., Wattanakornsiri A.2022EnvironmentAsia
  15(3),pp. 25-37
  1
  6Effect of STEM mobile learning package on ecosystem upon students' science and technology literacyNgabekti S., Prasetyo A.P.B., Sulistyorini S., Teampanpong J.2019Journal of Physics: Conference Series
  1321(3)
  0