Person Image

  Education

  • ศศ.บ.(จิตวิทยา), มหาวิทยาลัยศิลปากร, ไทย, 2525
  • วท.ม.(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2531
  • Ph.D.(Recreation Resources), Colorado State University, สหรัฐอเมริกา, 2539

  Expertise Cloud

  alternative management strategybehavior relating to wildlifebehavior toward wildlifebehaviors toward wildlifeBudo-Su-ngai Padi National ParkCarbon emissioncommunity based touristcommunity-based conservationComplianceConservation regulationcoping behaviorDecision Support System (DSS)Decusion support systemhornbillslocal peoplenational parknational park visitorNature-based Recreation AreaNature-based recreation areasprotected areaRecreation Opportunity Spectrum (ROS)visitorwildlife valueการท่องเที่ยวเชิงนิเวศการรับรู้การวิเคราะห์อภิมานความหลากหลายทางนันทนาการค่านิยมเกี่ยวกับสัตว์ป่าชุมชนท้องถิ่นชุมชนอนุรักษ์นกเงือกเทือกเขาบูโดทรัพยากรนันทนาการนันทนาการฐานทรัพยากรธรรมชาติน้ำตกห้วยแม่ขมิ้นแบบแนวคิดในการพัฒนาทางกายภาพประชาชนท้องถิ่นประชาชนในชุมชนท้องถิ่นผลกระทบทางนันทนาการผังแม่บทผู้ใช้ประโยชน์พื้นที่คุ้มครองผู้ประกอบกิจกรรมนันทนาการผู้ประกอบกิจกรรมพักแรมด้วยรถบ้านผู้มาเยือนพฤติกรรมพฤติกรรมการใช้ทรัพยากรพฤติกรรมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติพฤติกรรมการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมพฤติกรรมการอนุรักษ์พฤติกรรมการอนุรักษ์ เยาวชน ค่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานพฤติกรรมการอนุรักษ์นกพฤติกรรมเกี่ยวกับสัตว์ป่าพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ป่าพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมพฤติกรรมนันทนาการพฤติกรรมเบี่ยงเบนพื้นที่คุ้มครองพื้นที่พักแรมด้วยรถบ้านพื้นที่อนุรักษ์ภูมิทัศน์มรดกโลกมัคคุเทศก์นำเที่ยวเมืองโบราณอู่ทองยุทธศาสตร์การพัฒนารถยนต์ขับเคลื่อนสี่ล้อร่องรอยทางนิเวศร่องรอยทางนิเวศของนักท่องเที่ยวระดับการเปลี่ยนแปลงที่ยอมรับได้ระบบการสัญจรระบบนิเวศระบบสนับสนุนการตัดสินใจแรงจูงใจด้านนันทนาการแรงจูงใจในการเข้าร่วมนันทนาการลานกางเต็นท์ศักยภาพทรัพยากรศักยภาพทรัพยากรนันทนาการสถานีฝึกนิสิตวนศาสตร์หาดวนกรสภาพแวดล้อมทางกายภาพสังคมพืชป่าชายเลนสังเคราะห์งานวิจัยสัตว์ป่าหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตาแหล่งท่องเที่ยวแหล่งนันทนาการทางธรรมชาติแหล่งเรียนรู้สิ่งแวดล้อมป่าไม้อุทยานแห่งชาติอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานอุทยานแห่งชาติเขาสกอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอดอุทยานแห่งชาติเขาแหลมอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุยอุทยานแห่งชาติทางทะเลอุทยานแห่งชาติปางสีดาอุทยานแห่งชาติภูเรืออุทยานแห่งชาติภูสอยดาวอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดังอุทยานแห่งชาติเอราวัณืnature trail

  Interest

  ทรัพยากรนันทนาการ, ผลกระทบทางนันทนาการ, พฤติกรรมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ, การวางแผนและการจัดการอุทยานและพื้นที่นันทนาการ, เทคนิคการวิจัยทางอุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว

  Administrative Profile

  • ก.ย. 2557 - ก.ค. 2559 หัวหน้าภาควิชาอนุรักษวิทยา คณะวนศาสตร์
  • เม.ย. 2554 - ส.ค. 2557 รองหัวหน้าภาควิชาอนุรักษวิทยา คณะวนศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง Plantation forest ชั้น 1 อาคาร Plantation forest
   • ห้องแหล่งท่องเที่ยวหลักภายในอุทยานแห่งชาติ ชั้น - อาคารอุทยานแห่งชาติห้วยยาง และน้ำตกเจ็ดสาวน้อย

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 10 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 9 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 28 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 25 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 65 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 39 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 26 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 8 เรื่อง (Unknown 8 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 56 เรื่อง (เชิงวิชาการ 51 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 4 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1National parks and hill tribes in northern Thailand: A case study of Doi inthanonDearden P., Chettamart S., Emphandu D., Tanakanjana N.1996Society and Natural Resources
  9(2),pp. 125-141
  34
  2Wildlife value orientations in Thailand: Preliminary findingsTanakanjana N., Saranet S.2007Human Dimensions of Wildlife
  12(5),pp. 339-345
  20
  3Pro-environmental behaviours of visitors to Thailand’s national parks and factors discriminating the behavioursAmornwitthawat P., Tanakanjana Phongkhieo N.2019Asia Pacific Journal of Tourism Research
  24(10),pp. 993-1004
  7
  4Touristic ecological footprint in Mu Ko Surin National ParkPhumalee U., Phongkhieo N., Emphandhu D., Bejranonda S.2018Kasetsart Journal of Social Sciences
  39(1),pp. 1-8
  7
  5Environmental perception and learning experience in nature trail of national park visitorsSuksri C., Phongkhieo N.T., Emphandhu D.2021Kasetsart Journal of Social Sciences
  42(2),pp. 339-244
  4
  6Recreation conflicts in national parks and coping behaviors of park visitorPrathumthin S., Phongkhieo N.T., Nieamsup T.2021Kasetsart Journal of Social Sciences
  42(2),pp. 415-420
  1
  7TRAVEL MOTIVATIONS TO VISIT CBT COMMUNITIES ADJACENT TO NATIONAL PARKS IN THE SOUTHERN REGION OF THAILANDCharoensit J., Emphandhu D., Phongkhieo N.T.2022Humanities, Arts and Social Sciences Studies
  22(1),pp. 50-61
  1
  8Bird conservation behavior of local people within the communities surrounding Khao Sam Roi Yot National ParkSawasdee C., Phongkhieo N., Nieamsup T.2012Kasetsart Journal - Social Sciences
  33(3),pp. 419-428
  1
  9Environmental awareness of visitors to Erawan National Park, Kanchanaburi ProvinceLoakaewnoo T., Phumsathan S., Phongkhieo N.2015Kasetsart Journal - Social Sciences
  36(1),pp. 34-46
  1
  10Predictive model of conservation regulatory compliance: Evidence from thailand’s national park visitorsSangchoey T., Phongkhieo N.T., Nieamsup T.2020EnvironmentAsia
  13(1),pp. 163-173
  0
  11Developing Nature Interpretation and Alternative Management Strategies to Promote Pro-Environmental Behaviors among Visitors to Thailand's National ParksAmornwitthawat P., Phongkhieo N.T., Nieamsup T.2023Journal of Environmental Management and Tourism
  14(1),pp. 261-271
  0