ผลงานภาควิชาอนุรักษ์วิทยา ปี 2024

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

2

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

5

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

0

Award

รางวัล ปี 2024

แนวโน้มผลงานของภาควิชาอนุรักษ์วิทยา

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในภาควิชาอนุรักษ์วิทยา
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (17 คน)
ในภาควิชาอนุรักษ์วิทยา 5 ปีล่าสุด
 

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาอนุรักษ์วิทยาต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 2
2024 inดร.จิราภรณ์ เทียมพันธ์พงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exMaysayanan Thungsen, exApinya Saisamorn, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, "Preparedness to potential human-crocodile conflicts from Siamese crocodile reintroduction in Kaeng Krachan National Park in Thailand", The 27th Working Meeting of the IUCN SSC Crocodile Specialist Group , 15 - 19 เมษายน 2024, The DoubleTree Hilton Darwin, Northern Territory เครือรัฐออสเตรเลีย
2024 exMaysayanan Thungsen, inดร.จิราภรณ์ เทียมพันธ์พงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exApinya Saisamorn, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, "Human dimensions on the reintroduction of Siamese crocodiles in Kaeng Krachan National Park, Phetchaburi Province", The 27th Working Meeting of the IUCN SSC Crocodile Specialist Group, 15 - 19 เมษายน 2024, The DoubleTree Hilton Darwin, Northern Territory เครือรัฐออสเตรเลีย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2018 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=04&SectionID=06]