Person Image

  Education

  • Ph.D. (Agriculture), Seoul National University, Rep. of Korea, 2555
  • วท.ม. (วนศาสตร์) , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2543
  • วท.บ. (วนศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2538

  Expertise Cloud

  Above-ground Carbon SequestrationAcacia crassicarpaBang Kachao Peninsulabiomasscinnamomum porrectumDalbergia cochinchinensis PierreEucalyptus plantationEucalyptus urophyllaFamiliesforest plantationFSCGenome sequencingGenome-wide association studiesgrowthGrowth performanceHeritabilityhighland agroforestryinsect InfestationKhuan Khreng Peat ForestLer Tor Royal Project Development CentermangroveMelaleuca cajuputiMelaleuca cajuputi PowellMiyawaki forestnative speciesorestplantationphangnga provincephysiologyPinuspinus speciesPlantationplus tree selectionProgeny trailprovenance trialPterocarpus macrocarpus KurzrehabilitationRoyal Projectseed rainSelection gainsilvicultural traitssoil seed bankspacingspecies trialsSurface Soil Changesurvivalthep tharotree speciesutilizationvillagers' woodlotWatchan Royal Projectกระถินเทพาการกักเก็บคาร์บอนการขยายพันธุ์การจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืนการเจริญทดแทนการเจริญทดแทนตามธรรมชาติการตัดขยายระยะการเติบโตการเติบโตของหมู่ไม้การถอดรหัสพันธุกรรมการทดแทนตามธรรมชาติการทดแทนสังคมพืชการทดสอบถิ่นกำเนิดการทดสอบลูกหลานการทดสอบสายต้นการทดสอบสายต้น อะเคเซียลูกผสม การเติบโตการทำลายของแมลงการปลูกป่าการปลูกฟื้นฟูความหลากหลายการปลูกฟื้นฟูป่าการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงผิวดินการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการฟื้นฟูการฟื้นฟูป่าความหลากหลายความหลากหลายทางชีวภาพโครงการหลวงโครงการหลวงวัดจันทร์ชนิดพันธุ์ไม้สนชนิดไม้ชนิดไม้สนป่าชาวบ้านป่าดิบชื้นป่าดิบแล้งป่าทดแทนป่าพรุควนเคร็งพะยูงมวลชีวภาพไม้เสม็ดขาวระยะปลูกสมบัติไม้สนสวนป่าวิสาหกิจชุมชนสวนป่าห้วยแร้งสวนป่าเอกชนสังคมหว้าเหมืองแร่ร้างอะเคเซียลูกผสมอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

  Interest

  Tree breeding, Forest tree seeds, Plantation

  Administrative Profile

  • ส.ค. 2563 - ปัจจุบัน รองหัวหน้าภาควิชา คณะวนศาสตร์ ภาควิชาวนวัฒนวิทยา

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง - ชั้น - อาคาร -
   • ห้องไม่มี ชั้น ไม่มี อาคารไม่มี
   • ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 6 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)
  • ทุนนอก 23 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 10 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 13 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 33 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 15 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 18 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

  Person Relation

  Show All (80)

  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Growth variation and heritability in a second-generation Eucalyptus urophylla progeny test at Lad Krating Plantation, Chachoengsao province, ThailandDlamini L.N., Pipatwattanakul D., Maelim S.2017Agriculture and Natural Resources
  51(3),pp. 158-162
  8
  2Phenology of urban trees in a tropical urban forest in ThailandPancharoen R., Sommeechai M., Maelim S., Suanpaga W., Srichaichana J., Barber P., Barber P., Dell B.2021Songklanakarin Journal of Science and Technology
  43(1),pp. 87-95
  3
  3Growth performance and heritability estimation of acacia crassicarpa in a progeny trial in eastern ThailandHanchor U., Maelim S., Suanpaga W., Park J., Kang K.2016Silvae Genetica
  65(2),pp. 58-64
  1