ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง (ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ) คณะเกษตร กำแพงแสน

5

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

11

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

0

Award

รางวัล ปี 2020

Interest

2-isopropyl-5-methylphenolAnther cultureAnthocyaninAntibacterial activityAutographa californicabacteriacapsicum annuumclonal cell linecolordisease resistance genediversitydouble haploiddoubled haploidelectron microscopyelectrospinningFormulationfp25k genefragrant flowerGAPHelicoverpa armigeraHPLCinsect cellinsect cell cultureinvertaseMelastoma malabathricum L.nanofibernucleopolyhedroviruspepperPhospholipidsplaque assaypriority journalPueraria mirificapupal ovariesQ อาสาQuality AssuranceQuality ControlQuality Management SystemscreeningSeedShellacsingle-cell cloningSmart FarmerSocial Insectssoil and plant analysissoybeanSpodoptera exiguastabilitysugarcanetissue cultureTroides aeacusTropical Ecologyvirus morphogenesisvirus replicationYeastYieldzingiberaceaeกรดซิตริกกระเจี๊ยบแดงกล้วยหอมทองกวาวเครือขาวกาแฟโรบัสต้าการเกษตรการขยายพันธุ์การงอกของเมล็ดการจำแนกการเจริญเติบโตการแช่เมล็ดพันธุ์การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อการเพาะเลี้ยงอับละอองเกสรเกษตรอินทรีย์ข้าวข้าวสุพรรณบุรี 1ข้าวหอมมะลิ 105ความเป็นพิษต่อพืชความหลากหลายโคลงเคลงจุลินทรีย์ชีวโมเลกุลดับเบิลแฮพลอยด์แตงกวาน้ำหมักชีวภาพแบคทีเรียทนกรดปฐพีวิทยาป่าพรุปุ๋ยหมักผักโขมฝึกอบรมพริกพฤกษเคมีพืชผักเมล็ดพันธุ์ไม้ดอกหอมเร่วหอมลองกองสารต้านอนุมูลอิสระหน่อไม้ฝรั่งอ้อยอัลลีโลพาธีอาหารปลอดภัยแอนโทไซยานิน

Executives


Persons (ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง (ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ) คณะเกษตร กำแพงแสน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 39 คน (นักวิจัยชำนาญการพิเศษ 4 คน, นักวิจัย ชำนาญการ 2 คน, นักวิจัย เชี่ยวชาญ 5 คน, เจ้าหน้าที่วิจัย 3 คน, นักวิทยาศาสตร์ 2 คน, นักวิจัย 13 คน, นักวิชาการเกษตร 5 คน, พนักงานห้องทดลอง 3 คน, นายช่างอิเลคทรอนิคส์ 1 คน, พนักงานการเกษตร 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 10 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 49,643.88 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 56 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 64.92 ล้านบาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 149 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 101 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 9 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 133 โครงการ)
 • ทุนนอก 11 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 140 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 89 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 112 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 189 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 94 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 5 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 143 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 419 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 166 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 253 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 10 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 2 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 2 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 4 เรื่อง, สิทธิบัตร 2 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 283 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 229 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, เชิงสาธารณะ 31 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 23 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 91 รางวัล (เกียรติบัตร 18 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 13 รางวัล, ประชุมวิชาการ 60 รางวัล)

แสดงความคิดเห็น

(0)