รางวัลศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง (ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ) ปี 2024

2

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

10

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

2

Award

รางวัล ปี 2024

แนวโน้มรางวัลศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง (ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ)

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Output Award 2
2024 inนางสาวปิยะรัตน์ วิจักขณ์สังสิทธิ์,inดร.ตุลวิทย์ สถาปนจารุ, รองศาสตราจารย์,"Removal and recovery of phosphorus from aquaculture water using activated carbon-based CaO2 nanoparticles", รางวัลชมเชย การประกวดนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2566, สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เกษตร อาหาร และสุขภาพ ประเภทบุคลากรจูเนียร์ อายุไม่เกิน 45 ปี, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Feb 9 2024
2024 inนางสาวปิยะรัตน์ วิจักขณ์สังสิทธิ์,"UAV with 6 propellers system automatic mixing tank for spraying fruit growth promoter growth", Gold Prize ในการแข่งขันประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมในโครงการ “2024 Bangkok International Intellectual Property, Invention, Innovation and Technology Exposition” (IPITEx 2024), , สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.), Feb 6 2024

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด