Person Image

  Education

  • วท.บ.( เทคโนโลยีชีวภาพ ), มหาวิทยาลัยรังสิต , ไทย, 2534
  • วท.ม.(พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย, 2541
  • วท.ด.(Ph.D) (Pharmaceutical Science)., Pharmaceutics Chang Mai University, ไทย, 2510
  • ป.ก.ส.(Certification of Quality Assurance Agriculture and Agro-Industrial) , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2538

  Expertise Cloud

  Agrobacterium rhizogenesAnti-melanogenesisbody lotionCosmeceuticalscosmeticFree Radical ScavengingNanoparticleNiosomeNiosomesphenolic compoundresponse surface methodologyrice bran proteinRice bran waxsilkworm pupae oilsoap barTyrosinase InhibitionTyrosinase Inhibition Activityการทดสอบการยอมรับของผู้บริโภคการพัฒนาผลิตภัณฑ์การพัฒนาสูตรความเป็นพิษเครื่องสำอางแคปซูลชาตำรับน้ำมันดักแด้ไหมนำ้มันรำข้าวน้ำมันหอมระเหยนีโอโซมไบโอดีเซลโปรตีนโปรตีนรำข้าวผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางพัฒนาไฟโบรอินไฮโดรไลเสทมะขามป้อมรำข้าวรำข้าวไรซ์เบอร์รี่ฤทธิ์การต้านอักเสบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระฤทธิ์ต้านออกซิเดชันโลชั่นโลชั่นปรับสภาพผิว ผลิตภัณฑ์ยกกระชับ ผลิตภัณฑ์บำรุงผมชนิดไม่ต้องล้างออก โปรตีนจากไหมอีรี่ ไลโบโซมไลโปโซมเซริซินไฮโดรไลเสทวัตถุดิบว่านเพชรหึงวิเคราะห์ต้นทุนวิธีการกลั่นเวชสำอางศักยภาพต้านการก่อกลายพันธุ์ (anti-mutagenic potential)ศึกษาดูงานเศษเหลือจากการสกัดแพทชูลี สบู่ก้อนสบู่ธรรมชาติสบู่เหลวสเปรย์ยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์สเปรย์ระงับกลิ่นสมบัติเชิงหน้าที่สมบัติทางกายภาพสมุนไพรสับปะรดสารต้านจุลชีพสารต้านจุลินทรีย์สารต้านอนุมูลอิสระสารต้านออกซิเดชันสารทำให้ผิวเต่งตึงสารทำให้ผิวเต่งตึง (tightening agent)สารแทนนินสารประกอบฟลาโวนอยด์สารประกอบฟีนอลิกสารสกัดสารสกัดกล้วยไม้สารสกัดจากธรรมชาติสารสกัดจากพืชสารสกัดถอบแถบน้ำสารสกัดธรรมชาติสารสกัดประสะไพลสารสกัดเปลือกมังคุดสารสกัดแพทชูลีสารสกัดมะขามป้อมสารสกัดโอสถพระนารายณ์สารให้ความชุ่มชื้นสารให้ความชุ่มชื้น (moisturizer)สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพสาหร่ายดูนาลิเอลล่าสำหรับสัตว์เลี้ยงสุขภาพสุคนธบำบัดเส้นผมเสม็ดขาวหอยมุกกัลปังหาหอยมุกแกลบหอยมุกจานเห็ดมิลกี้แหล่งปลูกประเทศไทยไหมไหมอีรี่องค์ประกอบเคมี

  Interest

  Raw material and cosmetics product from agricultural materials , Product development in cosmetics, Microbiology in cosmetics, Sensory in cosmetics and quality control in cosmetic products, Nanotechnology in cosmetic

  Administrative Profile

  • ก.พ. 2563 - ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการสถาบันฝ่ายบริการวิชาการ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  • ต.ค. 2561 - ต.ค. 2564 รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

  Resource


  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 18 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 14 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 42 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 11 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 31 โครงการ)
  • ทุนนอก 45 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 32 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 13 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 62 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 15 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 47 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 7 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 7 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 4 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 4 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 75 เรื่อง (เชิงวิชาการ 60 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 8 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 7 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 4 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 2 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Free radical scavenging and tyrosinase inhibition activity of oils and sericin extracted from Thai native silkworms (Bombyx mori)Manosroi A., Boonpisuttinant K., Winitchai S., Manosroi W., Manosroi J.2010Pharmaceutical Biology
  48(8),pp. 855-860
  38
  2Free radical scavenging activity, tyrosinase inhibition activity and fatty acids composition of oils from pupae of native Thai silkworm (Bombyx mori L.)Winitchai S., Winitchai S., Manosroi J., Abe M., Boonpisuttinant K., Manosroi A.2011Kasetsart Journal - Natural Science
  45(3),pp. 404-412
  7
  3Free radical scavenging and tyrosinase inhibition activity of physic nut (jatropha curcas linn.) seed oil entrapped in niosomesManosroi A., Boonpisuttinant K., Winitchai S., Manosroi W., Manosroi J.2011Current Nanoscience
  7(5),pp. 825-829
  6
  4Pinctada phuketensis sp. nov. (Bivalvia, Ostreida, Margaritidae), a new pearl oyster species from Phuket, western coast of ThailandSomrup S., Somrup S., Sangsawang A., McMillan N., Winitchai S., Inthoncharoen J., Liu S., Muangmai N.2022ZooKeys
  2022(1119),pp. 181-195
  1
  5In vitro alpha-glucosidase and alpha-amylase enzyme-inhibited activities by water-lily (Nymphaea genus) extractsBoonpisuttinant K., Winitchai S., Akkarakultron P., Udompong S.2019Malaysian Applied Biology
  48(4),pp. 121-127
  1
  6PHYTOCHEMICAL COMPOSITION AND BIOLOGICAL ACTIVITIES OF CRUDE EXTRACT FROM FLOWERS AND LEAVES OF Rhododendron arboreum Sm. FROM NORTHERN THAILANDWinitchai S., Liengprayoon S., Suphamitmongkol W., Tomorn N., Chaiyut J., Lerksamran T., Banchong Y., Trisonthi P., Saah S., Musigamart N.2021Malaysian Applied Biology
  50(3),pp. 23-37
  0
  7Feasibility study of bagasse lignin utilization as an alternative antimicrobial agentLiengprayoon S., Lerksamran T., Winitchai S., Musigamart N., Chaiyut J., Suphamitmonkol W., Sunthornvarabhas J.2022Asia-Pacific Journal of Science and Technology
  27(4)
  0