Person Image

  Education

  • วท.บ.( เทคโนโลยีชีวภาพ ), มหาวิทยาลัยรังสิต , ไทย, 2534
  • วท.ม.(พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย, 2541
  • วท.ด.(Ph.D) (Pharmaceutical Science)., Pharmaceutics Chang Mai University, ไทย, 2510
  • ป.ก.ส.(Certification of Quality Assurance Agriculture and Agro-Industrial) , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2538

  Expertise Cloud

  Agrobacterium rhizogenesAnti-melanogenesisbody lotionCosmeceuticalsCosmeticFree Radical ScavengingNiosomeNiosomesphenolic compoundresponse surface methodologyrice bran proteinRice bran waxsilkworm pupae oilSoap bartyrosinase InhibitionTyrosinase Inhibition Activityการทดสอบการยอมรับของผู้บริโภคการพัฒนาผลิตภัณฑ์การพัฒนาสูตรความเป็นพิษเครื่องสำอางแคปซูลชาตำรับน้ำมันดักแด้ไหมนำ้มันรำข้าวน้ำมันหอมระเหยนีโอโซมไบโอดีเซลโปรตีนโปรตีนรำข้าวผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางพัฒนาไฟโบรอินไฮโดรไลเสทมะขามป้อมรำข้าวรำข้าวไรซ์เบอร์รี่ฤทธิ์การต้านอักเสบฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์ฤทธิ์ต้านเชื้อจุลินทรีย์ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระฤทธิ์ต้านออกซิเดชันโลชั่นโลชั่นปรับสภาพผิว ผลิตภัณฑ์ยกกระชับ ผลิตภัณฑ์บำรุงผมชนิดไม่ต้องล้างออก โปรตีนจากไหมอีรี่ ไลโบโซมไลโปโซมเซริซินไฮโดรไลเสทวัตถุดิบว่านเพชรหึงวิเคราะห์ต้นทุนวิธีการกลั่นเวชสำอางศักยภาพต้านการก่อกลายพันธุ์ (anti-mutagenic potential)ศึกษาดูงานเศษเหลือจากการสกัดแพทชูลี สบู่ก้อนสบู่ธรรมชาติสบู่เหลวสเปรย์ยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์สเปรย์ระงับกลิ่นสมบัติทางกายภาพสมุนไพรสารต้านจุลชีพสารต้านจุลินทรีย์สารต้านอนุมูลอิสระสารต้านออกซิเดชันสารทำให้ผิวเต่งตึงสารทำให้ผิวเต่งตึง (tightening agent)สารแทนนินสารประกอบฟลาโวนอยด์สารประกอบฟีนอลิกสารสกัดสารสกัดกล้วยไม้สารสกัดจากพืชสารสกัดถอบแถบน้ำสารสกัดธรรมชาติสารสกัดประสะไพลสารสกัดเปลือกมังคุดสารสกัดแพทชูลีสารสกัดมะขามป้อมสารสกัดโอสถพระนารายณ์สารให้ความชุ่มชื้นสารให้ความชุ่มชื้น (moisturizer)สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพสาหร่ายดูนาลิเอลล่าสำหรับสัตว์เลี้ยงสุขภาพสุคนธบำบัดเส้นผมเสม็ดขาวหอยมุกกัลปังหาหอยมุกแกลบหอยมุกจานเห็ดมิลกี้แหล่งปลูกประเทศไทยไหมไหมอีรี่องค์ประกอบเคมีอนุภาคขนาดเล็กอนุภาคขนาดเล็ก(ไลโบโซม/นีโอโซม

  Interest

  Raw material and cosmetics product from agricultural materials , Product development in cosmetics, Microbiology in cosmetics, Sensory in cosmetics and quality control in cosmetic products, Nanotechnology in cosmetic

  Administrative Profile


   Resource


   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 16 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 11 โครงการ)
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 36 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 9 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 27 โครงการ)
   • ทุนนอก 45 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 32 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 13 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 56 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 11 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 45 เรื่อง)
   • ทรัพย์สินทางปัญญา 6 เรื่อง (อนุสิทธิบัตร 6 เรื่อง)
   • สิ่งประดิษฐ์ 4 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 4 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 75 เรื่อง (เชิงวิชาการ 60 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 8 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 7 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 4 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 2 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)

   นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก