Person Image

  Education

  • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต(พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร), ม.เกษตรศาสตร์, ไทย, 2556
  • วิทยาศาสตร์บัณฑิต(เทคโนโลยีทางกระบวนการเคมีและฟิสิกส์), ม.เกษตรศาสตร์, ไทย, 2552

  Expertise Cloud

  Local HerbsMassage Oil ProductMelaleuca cajuputiProducts DevelopmentScrub soap barShampoo ProductSleeping face maskSustainableSustainable Developmentความเป็นพิษความหลากหลายทางชีวภาพคุณภาพของผลิตภัณฑ์คุณภาพทางคลินิกคุณสมบัติชะลอวัยคุณสมบัติทางกายภาพคุณสมบัติลดน้ำตาลในเลือดเครื่องสำอางเครื่องสำอาง Cosmeticเครื่องสำอางนาโนแคปซูลจัดทำสื่อดิจิทัลชะลอริ้วรอยชุมชนเชิงพื้นที่แชมพูสระผมเซรัม Serumตำรับบางกระเจ้าบำรุงผิวหน้าบำรุงเส้นผมบูรณาการเบต้าแคโรทีนประสะไพลแปรรูปโปรตีนโปรตีนข้าวโปรตีนจากไหมโปรตีนรำข้าวเหนียวก่ำโปรตีนไฮโดรไลเสทผงไข่มุกผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ครีมบำรุงผิวหน้าสำหรับกลางวันผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางผลิตภัณฑ์เซรั่มผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสำอางผลิตภัณฑ์ลิปกลอสผลิตภัณฑ์ลิปบาล์มผลิตภัณฑ์สัตว์เลี้ยงผลิตภัณฑ์สำหรับผิวหน้าผิวขาวผิวแพ้ง่ายเผยแพร่ฝึกอบรมพังกาหัวสุมดอกแดงพัฒนาพืชสมุนไพรโพลีไลติก เอซิกฟ้าทะลายโจรไฟโบรอินไฮโดรไลเสทมะเขือเทศมะม่วงมะหาดเมือกหอยมุกยางพาราระบบโรงงานผลิตพืชรำข้าวรำข้าวไรซ์เบอร์รี่ฤทธิ์การต้านอักเสบฤทธิ์ทางชีวภาพโลชันไลโปโซมเซริซินไฮโดรไลเสทวิเคราะห์ต้นทุนศึกษาดูงานสบู่เหลวสมุนไพรสมุนไพรท้องถิ่นสารเชิงซ้อนพอลิแซคคาไรด์-เพพไทด์สารสกัดสารสกัดกล้วยไม้สารสกัดจากพืชสารสกัดถอบแถบน้ำสารสกัดประสะไพลสารสกัดโอสถพระนารายณ์สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพสาหร่ายดูนาลิเอลล่าสำหรับสัตว์เลี้ยงสุขภาพเสม็ดขาวหอยมุกกัลปังหาหอยมุกแกลบหอยมุกจานเห็ดมิลกี้เห็ดหลินจือเขากวางอ่อนไหมองค์ประกอบเคมีอินฟราเรดย่านใกล้เอนไซม์ไทโรซิเนสเอสเซนต์โอสถพระนารายณ์

  Interest

  การทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัส และการตรวจสอบคุณภาพทางกายภาพและเคมีในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง, การประยุกต์ใช้นาโนเทคโนโลยีในผลิตภัณฑ์ทางเครื่องสำอาง, การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางเครื่องสำอาง

  Resource


  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 3 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 18 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 13 โครงการ)
  • ทุนนอก 20 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 17 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 12 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 1 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 11 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 6 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 6 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 4 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 4 เรื่อง)
  • Unknown 30 เรื่อง (Unknown 30 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 14 เรื่อง (เชิงวิชาการ 10 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 4 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 2 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก