Person Image

  Education

  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2524
  • วท.ม.(ชีวเคมี), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2535
  • ปร.ด.(พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2550

  Expertise Cloud

  antioxidantantioxidant activitybanana peelextractionfree fatty acidJatropha curcas L.niosomePectate lyasephenolic compoundPolygalacturonaseprotein hydrolysateresponse surface methodologyrice bran proteinRiceberry bransugarcaneกรดไขมันกรดไขมันอิสระคุณสมบัติเชิงหน้าที่เครื่องสำอางน้ำอ้อยนีโอโซมนีโอโซม/ไลโบโซมนีโอโซมโปรตีนไฮโดรไลเสทเนียร์อินฟราเรดบะหมี่ (wheat noodle)แบคทีเรียไบโอดีเซลไบโอดีเซล (biodiesel)ประเมินโปรตีนโปรตีนจากไหมโปรตีนรำข้าวโปรตีนรำข้าว โปรตีนไหมไทยพื้นเมืองโปรตีนไหมพื้นเมืองไทยโปรตีนอัลบูมินโปรตีนไฮโดรไลเสตโปรตีนไฮโดรไลเสทผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางผลิตภัณฑ์จากข้าวผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามผลิตภัณฑ์ลิปกลอสผลิตภัณฑ์ลิปบาล์มผลิตภัณฑ์เวชสำอางผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผิวขาวผึ้งชันโรงผึ้งพันธุ์เผยแพร่แผนกลยุทธ์การวิจัยฝึกอบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพืชเพคตินฟลาวานอยด์ฟีนอลิก เครื่องสำอาง ผลไม้ไฟโบรอินไฮโดรไลเสทไฟโบรอินไฮโดรไลเสท เครื่องสำอางมะพร้าวอ่อนรำข้าวรำข้าวไรซ์เบอร์รี่ไลเปสวัตถุดิบวิเคราะห์ต้นทุนศักยภาพต้านการก่อกลายพันธุ์ (anti-mutagenic potential)ศึกษาดูงานสบู่ดำสบู่ดำ ระยะเวลาเก็บรักษา ไลเปสสบู่ดำ ไลเปส ของเหลือสารควบคุมความหนืดสารต้านจุลินทรีย์สารทำให้ผิวเต่งตึงสารประกอบฟีนอลิกสารสกัดสารสกัดหยาบสารให้ความชุ่มชื้นเสม็ดขาวเห็ดมิลกี้ไหมองค์ประกอบองค์ประกอบทางเคมีอ้อยอะไกลโคนอัลบูมินอาหารเช้าพร้อมบริโภค (ready-to-eat breakfast cereal)อินฟราเรดย่านใกล้อุตสาหกรรมเอนไซม์ การเพิ่มมูลค่า ของเหลือทิ้งทางเอนไซม์เทคโนโลยีและการประยุกต์เอนไซม์ไทโรซิเนสเอนไซม์เพคติเนสเอนไซม์เพคเตทไลเอสเอนไซม์โพลีกาแลคทูโรเนสเอนไซม์ไลเปสเอนไซม์ไลเปส (lipase enzyme)แอนโธไซยานิน (anthocyanin)โอโซนไอโซฟลาโวน

  Interest

  เอนไซม์เทคโนโลยีและการประยุกต์, ชีวเคมี, เทคโนโลยีเอนไซม์, พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

  Administrative Profile


   Resource


   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 16 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 12 โครงการ)
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 18 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 10 โครงการ)
   • ทุนนอก 19 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 8 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 11 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 33 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 8 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 25 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 42 เรื่อง (เชิงวิชาการ 39 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 3 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 2 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)

   นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

   Person Relation

   Show All (184)

   Scopus h-index

   #Document titleAuthorsYearSourceCited by
   1Extraction and characterisation of Riceberry bran protein hydrolysate using enzymatic hydrolysisThamnarathip P., Jangchud K., Jangchud A., Nitisinprasert S., Tadakittisarn S., Vardhanabhuti B.2016International Journal of Food Science and Technology
   51(1),pp. 194-202
   23
   2Optimization of pectinase enzyme liquefaction of banana 'Gros Michel' for banana syrup productionTadakittisarn S., Haruthaithanasan V., Chompreeda P., Suwonsichon T.2007Kasetsart Journal - Natural Science
   41(4),pp. 740-750
   11
   3Relationship between invertase enzyme activities and sucrose accumulation in sugarcane (Saccharum spp.)Tana B., Tana B., Chanprame S., Chanprame S., Tienseree N., Tienseree N., Tadakittisarn S.2014Kasetsart Journal - Natural Science
   48(6),pp. 869-879
   4
   4Polygalacturonase and pectate lyase activity during ripening of Kluay Hom Thong fruitTadakittisarn S., Songpim M., Vaithanomsat P.2009Kasetsart Journal - Natural Science
   43(5 SUPPL.),pp. 267-274
   3
   5Effect of ripening stage and temperature on free fatty acid content of Jatropha curcas oil during storageTadakittisarn S., Janchai P., Vaithanomsat P., Apiwatanapiwat W.2011Kasetsart Journal - Natural Science
   45(2),pp. 275-283
   3
   6Enzymatic optimization of riceberry bran protein hydrolysate extraction and characterizationJangmesin K., Rimkeeree H., Tadakittisarn S.2017Current Applied Science and Technology
   17(2),pp. 209-223
   0