Person Image

  Education

  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2524
  • วท.ม.(ชีวเคมี), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2535
  • ปร.ด.(พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2550

  Expertise Cloud

  antioxidantAntioxidant Activitybanana peelExtractionfree fatty acidJatropha curcas L.niosomepectate lyasephenolic compoundpolygalacturonaseprotein hydrolysateresponse surface methodologyresponse surface methodology (RSM)Rhizopus arrhizusRhizopus oryzaericeRice Berry bran protein hydrolysatesrice branrice bran proteinRice bran protein hydrolysaterice bran waxriceberryRiceberry branriceberry bran oilRiceberry bransensitivitySimplate MPNsolid- state fermentation (SSF)soluble acid invertasesoy beanStingless bee honeystorage durationstorage stabilitysucroseSUGARCANEกรดไขมันกรดไขมันอิสระกรดฟีนอลิก (phenolic acid)กรดฟูมาริคกระชายกระบวนการผลิตกล้วยหอมทองกลูโคไซด์กากสบู่ดำ (Jatropha cake)การกักเก็บสารในอนุภาคเล็กการขยายขนาดการขยายผลเพื่อสำรวจและทดสอบตลาดการคงรูปด้วยกำมะถันการต่อยอดเชิงพาณิชย์การต้านการออกซิเดชันการต้านทานโรคและแมลงการติดตามและประเมินผลการทดแทนแป้งสาลี (wheat flour substitution)การทดสอบการยอมรับของผู้บริโภคการนำเข้าโคลนที่ได้รับการปรับปรุงการนำส่งสาร การปนเปื้อนการประเมินเชื้อพันธุกรรมการพัฒนาเชื้อพันธุกรรมการพัฒนาสูตรการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อการลดปริมาณเชื้อการลดอุณหภูมิซากการวิเคราะห์ทางกายภาพการวิเคราะห์ทางเคมีการสกัด (Extraction)การสำรวจผู้บริโภคม ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดการสุกการเสริมแรงด้วยผงเขม่าดำกิจกรรมขบวนการต้มระเหยของเหลือทิ้งข้าวข้าวโพดลูกผสมแอนโธไซยานินสูง (high anthocyanin corn hybrid)ข้าวโพดสีม่วง (purple corn)ไข่ข้าวไขรำข้าวคลอรีนความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ (antioxidant capacity)ความหวานคุณภาพของผลิตภัณฑ์คุณภาพทางคลินิกคุณสมบัติเคมีกายภาพแป้งคุณสมบัติเชิงหน้าที่เครื่องสำอางโครงการวิจัยด้านอ้อยและน้ำตาลจัดทำสื่อดิจิทัลเจิร์มถั่วเหลืองชีวเคมีน้ำอ้อยนีโอโซมเนียร์อินฟราเรดโปรตีนโปรตีนรำข้าวโปรตีนไฮโดรไลเสทผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางมะพร้าวอ่อนรำข้าวรำข้าวไรซ์เบอร์รี่ไลเปส

  Interest

  เอนไซม์เทคโนโลยีและการประยุกต์, ชีวเคมี, เทคโนโลยีเอนไซม์, พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

  Resource


  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 16 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 12 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 19 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 8 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 10 โครงการ)
  • ทุนนอก 19 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 8 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 11 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 35 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 9 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 26 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 4 เรื่อง (Unknown 4 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 42 เรื่อง (เชิงวิชาการ 39 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 3 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 2 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

  Person Relation

  Show All (199)

  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Extraction and characterisation of Riceberry bran protein hydrolysate using enzymatic hydrolysisThamnarathip P., Jangchud K., Jangchud A., Nitisinprasert S., Tadakittisarn S., Vardhanabhuti B.2016International Journal of Food Science and Technology
  51(1),pp. 194-202
  34
  2Optimization of pectinase enzyme liquefaction of banana 'Gros Michel' for banana syrup productionTadakittisarn S., Haruthaithanasan V., Chompreeda P., Suwonsichon T.2007Kasetsart Journal - Natural Science
  41(4),pp. 740-750
  16
  3Relationship between invertase enzyme activities and sucrose accumulation in sugarcane (Saccharum spp.)Tana B., Tana B., Chanprame S., Chanprame S., Tienseree N., Tienseree N., Tadakittisarn S.2014Kasetsart Journal - Natural Science
  48(6),pp. 869-879
  8
  4Polygalacturonase and pectate lyase activity during ripening of Kluay Hom Thong fruitTadakittisarn S., Songpim M., Vaithanomsat P.2009Kasetsart Journal - Natural Science
  43(5 SUPPL.),pp. 267-274
  5
  5Effect of ripening stage and temperature on free fatty acid content of Jatropha curcas oil during storageTadakittisarn S., Janchai P., Vaithanomsat P., Apiwatanapiwat W.2011Kasetsart Journal - Natural Science
  45(2),pp. 275-283
  3
  6Riceberry Rice Bran Protein Hydrolyzed Fractions Induced Apoptosis, Senescence and G1/S Cell Cycle Arrest in Human Colon Cancer Cell LinesWattayagorn V., Kongsema M., Tadakittisarn S., Chumnanpuen P.2022Applied Sciences (Switzerland)
  12(14)
  3
  7Enzymatic optimization of riceberry bran protein hydrolysate extraction and characterizationJangmesin K., Rimkeeree H., Tadakittisarn S.2017Current Applied Science and Technology
  17(2),pp. 209-223
  2