Person Image

  Education

  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2524
  • วท.ม.(ชีวเคมี), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2535
  • ปร.ด.(พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2550

  Expertise Cloud

  antioxidantantioxidant activitybanana peelextractionfree fatty acidJatropha curcas L.niosomepectate lyasephenolic compoundpolygalacturonaseprotein hydrolysateresponse surface methodologyrice branrice bran proteinRice bran protein hydrolysateRiceberry bransugarcaneกรดไขมันกรดไขมันอิสระคุณสมบัติเชิงหน้าที่เครื่องสำอางน้ำอ้อยนิโอโซม consumer surveyนีโอโซมนีโอโซม/ไลโบโซมนีโอโซมโปรตีนไฮโดรไลเสทเนียร์อินฟราเรดบะหมี่ (wheat noodle)แบคทีเรียโปรตีนโปรตีนรำข้าวโปรตีนรำข้าว ข้าว ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ไข่ข้าวโปรตีนรำข้าว โปรตีนไหมไทยพื้นเมืองโปรตีนไหมพื้นเมืองไทยโปรตีนอัลบูมินโปรตีนไฮโดรไลเสตโปรตีนไฮโดรไลเสทผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางผลิตภัณฑ์จากข้าวผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามผลิตภัณฑ์ลิปกลอสผลิตภัณฑ์ลิปบาล์มผลิตภัณฑ์เวชสำอางผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผิวขาวผึ้งชันโรงผึ้งพันธุ์เผยแพร่แผนกลยุทธ์การวิจัยฝึกอบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพืชเพคตินฟลาวานอยด์ฟีนอลิก เครื่องสำอาง ผลไม้ไฟโบรอินไฮโดรไลเสทไฟโบรอินไฮโดรไลเสท เครื่องสำอางมะพร้าวอ่อนรำข้าวรำข้าวไรซ์เบอร์รี่ไลเปสวัตถุดิบวิเคราะห์ต้นทุนศักยภาพต้านการก่อกลายพันธุ์ (anti-mutagenic potential)ศึกษาดูงานสบู่ดำสบู่ดำ ระยะเวลาเก็บรักษา ไลเปสสบู่ดำ ไลเปส ของเหลือสารควบคุมความหนืดสารต้านจุลินทรีย์สารทำให้ผิวเต่งตึงสารประกอบฟีนอลิกสารสกัดสารสกัดหยาบสารให้ความชุ่มชื้นเสม็ดขาวเห็ดมิลกี้ไหมองค์ประกอบองค์ประกอบทางเคมีอ้อยอะไกลโคนอัลบูมินอาหารเช้าพร้อมบริโภค (ready-to-eat breakfast cereal)อินฟราเรดย่านใกล้อุตสาหกรรมเอนไซม์ การเพิ่มมูลค่า ของเหลือทิ้งทางเอนไซม์เทคโนโลยีและการประยุกต์เอนไซม์ไทโรซิเนสเอนไซม์เพคติเนสเอนไซม์เพคเตทไลเอสเอนไซม์โพลีกาแลคทูโรเนสเอนไซม์ไลเปสเอนไซม์ไลเปส (lipase enzyme)แอนโธไซยานิน (anthocyanin)โอโซนไอโซฟลาโวน

  Interest

  เอนไซม์เทคโนโลยีและการประยุกต์, ชีวเคมี, เทคโนโลยีเอนไซม์, พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

  Administrative Profile


   Resource


   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 17 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 12 โครงการ)
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 18 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 10 โครงการ)
   • ทุนนอก 19 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 8 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 11 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 34 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 8 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 26 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 42 เรื่อง (เชิงวิชาการ 39 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 3 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 2 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)

   นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

   Person Relation

   Show All (185)

   Scopus h-index

   #Document titleAuthorsYearSourceCited by
   1Effect of ripening stage and temperature on free fatty acid content of Jatropha curcas oil during storageTadakittisarn S., Janchai P., Vaithanomsat P., Apiwatanapiwat W.2011Kasetsart Journal - Natural Science
   45(2),pp. 275-283
   3
   2Optimization of pectinase enzyme liquefaction of banana 'Gros Michel' for banana syrup productionTadakittisarn S., Haruthaithanasan V., Chompreeda P., Suwonsichon T.2007Kasetsart Journal - Natural Science
   41(4),pp. 740-750
   12
   3Enzymatic optimization of riceberry bran protein hydrolysate extraction and characterizationJangmesin K., Rimkeeree H., Tadakittisarn S.2017Current Applied Science and Technology
   17(2),pp. 209-223
   1
   4Relationship between invertase enzyme activities and sucrose accumulation in sugarcane (Saccharum spp.)Tana B., Tana B., Chanprame S., Chanprame S., Tienseree N., Tienseree N., Tadakittisarn S.2014Kasetsart Journal - Natural Science
   48(6),pp. 869-879
   4
   5Extraction and characterisation of Riceberry bran protein hydrolysate using enzymatic hydrolysisThamnarathip P., Jangchud K., Jangchud A., Nitisinprasert S., Tadakittisarn S., Vardhanabhuti B.2016International Journal of Food Science and Technology
   51(1),pp. 194-202
   28
   6Polygalacturonase and pectate lyase activity during ripening of Kluay Hom Thong fruitTadakittisarn S., Songpim M., Vaithanomsat P.2009Kasetsart Journal - Natural Science
   43(5 SUPPL.),pp. 267-274
   5