ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

26

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

0

Award

รางวัล ปี 2023

Interest

13-propanediolAcaciaactivated carbonadulterationanthocyaninantioxidantAntioxidant activitybiomassbioreactorCalibration modelcassavacassava pulpChemometricsclassificationCosmeceuticalsCosmeticDendrobiumDragon fruitenzymatic recoveryethanolethanol productionfermentationFree Radical ScavengingFruit FlyFungiglucosidaseGlycerolHerbHerbal medicineitaconic acidligninmangomangosteenNear Infrared SpectroscopyNear-infraredNear-Infrared SpectroscopyNIRNIRSoil palm empty fruit bunchoptimizationoxidationPalm OilPlspolyhydroxybutyratepretreatmentProducts Developmentproteinpurificationqualityreactive dyeReal time PCRResponse surface methodologyRhizopus oryzaeRhodococcusriceScreeningseparate hydrolysis and fermentationsugarcanesugarcane bagasseSustainable DevelopmentThermotoleranttissue culturetotal oiltotal soluble solidturmerictyrosinase inhibitionwhite-rot fungusXylanyeastกรดฟูมาริคกรดอิทาโคนิคการขยายพันธุ์การพัฒนาการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชขมิ้นชันข้าวข้าวเปลือกเครื่องสำอางแคปซูลชะเอมเทศชีวมวลตำรับน้ำหมักเนียร์อินฟราเรดเนียร์อินฟราเรดสเปกโตรสโกปีผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางมะเดื่อฝรั่งมะม่วงฤทธิ์ทางชีวภาพสมุนไพรสารสกัดสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพหน่อไม้ฝรั่งอ้อยอุตสาหกรรมเอธานอลเอนไซม์

Executives


Persons (ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 17 คน (นักวิจัยชำนาญการพิเศษ 1 คน, นักวิจัย ชำนาญการ 3 คน, นักวิจัย เชี่ยวชาญ 3 คน, นักวิทยาศาสตร์ 2 คน, นักวิจัย 7 คน, พนักงานห้องทดลอง 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 4 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 5 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 2.75 ล้านบาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 144 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 69 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 9 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 128 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 204 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 117 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 15 โครงการ, ผู้ประสานงาน 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 178 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 3 โครงการ)
 • ทุนนอก 193 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 132 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 21 โครงการ, ผู้ประสานงาน 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 133 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 558 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 200 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 358 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 22 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 15 เรื่อง, สิทธิบัตร 7 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 4 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 4 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 258 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 227 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, เชิงสาธารณะ 20 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 11 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 58 รางวัล (เกียรติบัตร 17 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 11 รางวัล, ประชุมวิชาการ 30 รางวัล)