ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

5

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

13

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

15

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

3

Award

รางวัล ปี 2020

Interest

13-propanediolAdulterationanthocyaninbiomassCalibration modelcassavacassava pulpChemometricscosmeticDendrobiumEthanolethanol productionfermentationfree fatty acidFree radical scavengingFruit FlyfungiglucosidaseGlycerolmangomangosteennear infrared spectroscopyNear-Infrared SpectroscopyNIRNIRSoil palm empty fruit bunchoptimizationoxidationPalm Oilpectate lyasePLSpretreatmentpurificationqualityReactive dyeReal time PCRResponse surface methodologyriceScreeningStarchsugarcaneThermotolerantTotal Oiltotal soluble solidturmerictyrosinase Inhibitionwhite-rot fungusกรดฟูมาริคกรดอิทาโคนิคการขยายพันธุ์การพัฒนาการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชการสุกข้าวข้าวเปลือกเครื่องสำอางแคปซูลชะเอมเทศชีวมวลตำรับถังหมักแบบลอยตัวทะลายปาล์มน้ำมันน้ำมันปาล์มน้ำหมักน้ำอ้อยเนียร์อินฟราเรดเนียร์อินฟราเรดสเปกโตรสโกปีปาล์มน้ำมันแป้งโปรตีนโปรตีนไฮโดรไลเสทผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามผิวขาวไผ่พริกพัฒนาพืชสมุนไพรเพคตินฟลาโวนอยด์ฟ้าทะลายโจรมะเดื่อฝรั่งมะม่วงมังคุดมันสำปะหลังแมลงวันยางพารารำข้าวฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระสมุนไพรสารสกัดหน่อไม้ฝรั่งองค์ประกอบทางเคมีอ้อยอุตสาหกรรมเอธานอล

Executives


Persons (ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร)

Avata

ดร. ศุมาพร เกษมสำราญ, นักวิจัย

E-Mail: aapspk@ku.ac.th Tel.02-9428600-3 ต่อ 502


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 17 คน (นักวิจัย ชำนาญการ 1 คน, นักวิจัย เชี่ยวชาญ 1 คน, เจ้าหน้าที่วิจัย 1 คน, นักวิทยาศาสตร์ 1 คน, นักวิจัย 13 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 4 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 5 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 2.75 ล้านบาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 127 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 64 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 10 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 107 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 164 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 100 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 14 โครงการ, ผู้ประสานงาน 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 144 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 194 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 137 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 21 โครงการ, ผู้ประสานงาน 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 133 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 515 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 180 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 335 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 20 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 13 เรื่อง, สิทธิบัตร 7 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 4 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 4 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 269 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 237 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, เชิงสาธารณะ 20 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 12 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 60 รางวัล (เกียรติบัตร 17 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 12 รางวัล, ประชุมวิชาการ 31 รางวัล)