ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

1

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

8

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

0

Award

รางวัล ปี 2024

Interest

13-propanediolAcaciaactivated carbonAdulterationanatomyAnthocyaninantioxidantAntioxidant activitybiomassbioreactorCalibration modelcassavacassava pulpcelluloseCentral Composite DesignChemometricsclassificationCosmeceuticalscosmeticDendrobiumDragon fruitEnhalus acoroidesenzymatic recoveryethanolethanol productionfermentationFree Radical Scavengingfruit flyfungiglucosidaseglycerolherbherbal medicinemangosteenNear Infrared Spectroscopynear-infraredNear-Infrared SpectroscopyNIRNIRSoptimizationPLSpretreatmentqualityResponse surface methodologyricesugarcanesugarcane bagasseSustainable DevelopmentThermotoleranttissue cultureTotal Oiltotal soluble solidturmericTyrosinase Inhibitionwhite-rot fungusXylanyeastกรดฟูมาริคกรดอิทาโคนิคการขยายพันธุ์การพัฒนาการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชขมิ้นชันข้าวข้าวเปลือกเครื่องสำอางแคปซูลชะเอมเทศชีวมวลตำรับน้ำหมักเนียร์อินฟราเรดเนียร์อินฟราเรดสเปกโตรสโกปีไบโอดีเซลปาล์มน้ำมันแป้งโปรตีนไฮโดรไลเสทผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางพัฒนาฟ้าทะลายโจรภาคการเกษตรมะขามป้อมมะเดื่อฝรั่งมะม่วงมังคุดแมลงวันยางพาราฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระฤทธิ์ทางชีวภาพสมุนไพรสารสกัดสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพหน่อไม้ฝรั่งอ้อยอุตสาหกรรมเอธานอลเอนไซม์

Executives


Persons (ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร)

Avata

ดร. พิลาณี ไวถนอมสัตย์

pilanee.v@nontri.ku.ac.th, โทร. 0-2942-8600-3

Avata

ดร. สุพนิดา วินิจฉัย

pongsiri.w@nontri.ku.ac.th, โทร. 0-2942-8600-3

Avata

ดร. ศุมาพร เกษมสำราญ

sumaporn.k@nontri.ku.ac.th, โทร. 02-9428600-3 ต่อ 502

Avata

ดร. อันธิกา บุญแดง

antika.b@nontri.ku.ac.th, โทร. 0-2942-8599

Avata

นางสาว พรพิมล จันทร์ฉาย

phronphimon.j@nontri.ku.ac.th, โทร. 02-942-8599

Avata

นางสาว พัลลภา วุฒิภาพรกุล

punlapa.v@nontri.ku.ac.th, โทร. 02-9428600

Avata

นางสาว ชนาพร ตระกูลแจะ

aapcpt@ku.ac.th, โทร. 02-942-8600-3 ต่อ703


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 17 คน (นักวิจัยชำนาญการพิเศษ 1 คน, นักวิจัย ชำนาญการ 3 คน, นักวิจัย เชี่ยวชาญ 3 คน, นักวิทยาศาสตร์ 2 คน, นักวิจัย 8 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 4 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 5 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 2.75 ล้านบาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 131 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 66 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 9 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 116 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 3 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 231 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 128 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 15 โครงการ, ผู้ประสานงาน 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 203 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 3 โครงการ)
 • ทุนนอก 195 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 132 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 21 โครงการ, ผู้ประสานงาน 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 135 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 582 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 212 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 370 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 22 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 15 เรื่อง, สิทธิบัตร 7 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 4 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 4 เรื่อง)
 • Unknown 110 เรื่อง (Unknown 110 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 258 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 227 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, เชิงสาธารณะ 20 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 11 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 58 รางวัล (เกียรติบัตร 17 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 11 รางวัล, ประชุมวิชาการ 30 รางวัล)