Expertise Cloud

ananas comosusbiomassCPPUcytokininEthyleneforchlofenuronfruit enlargementfruit qualityfruit sizeGA3growing mediaLactuca sativaLong day plantMD2Pot plantpotted plantpropagationreusesectioningshell colorationSmooth Cayennesoil-base mediasoil-base mixsubstrateSuccineasuckeringSuperstitiousThai culturetime of dayกลไกการควบคุมทางพันธุกรรมการเก็บรักษาเชื้อพันธุกรรมพืชการขยายพันธุ์การเติบโตของผลการปรับปรุงพันธุ์พืชการปรับปรุงพันธุ์มะละกอการปรับปรุงพันธุ์ไม้ผลitการผลิตพืชการผสมตัวเองการเพิ่มขนาดผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของลักษณะจีโนไทปการศึกษาความสัมพันธ์ทั้งจีโนมการศึกษาจีโนไทป์การศึกษาฟีโนไทป์การสะสมไนโตรเจนเกษตรกรรมความแม่นยำสูงคลอโรพลาสต์ดีเอ็นเอความมีชีวิตของเมล็ดจิบเบอเลอลินช่วงเวลาของวันชีพลักษณ์ชีวมวลชุดเชื้อพันธุกรรมหลักเชื้อพันธุกรรมเชื้อพันธุกรรมพืชแซนโทฟิลล์ไซโตไคนินดอกไม้สีน้ำเงินดอกไม้สีม่วงดาวเรืองดาวเรืองฝรั่งเศสดาวเรืองเอมริกันดินผสมนวัตกรรมไนโตรเจนปุ๋ยชีวภาพพฤกษเคมีพันธุ์พืชสวนใหม่พืชให้สีเฟินน้ำมะเขือขึ่นมะเขือเปราะมะเขือยาวมะพร้าวน้ำหอมมะพร้าวอ่อนไม้กระถางระยะเวลาการติดผลระยะเวลาการออกดอกโรคไม่ติดต่อฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ purple flowerลักษณะความต้านทานโรคลำดับดีเอ็นเอวงศ์กระทืบยอดวัสดุปลูกวัสดุปลูก biomassวัสดุพันธุ์พืชสับปะรดควีนสายพันธุ์แท้สารควบคุมการเจริญเติบพืชสารควบคุมพืชสารต้านอนุมูลอิสระสำรวจสิ่งแวดล้อมสีกลีบดอก Chloroplast DNAแหล่งปลูกออกซินอัญชันอาหารเพื่อสุขภาพอาหารฟังก์ชันจากพืชแอนโทไซยานินิbiomass

Interest


Administrative Profile


  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 18 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 13 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 3 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
  • ทุนนอก 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 36 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 19 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 17 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 3 เรื่อง (เชิงวิชาการ 3 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  แสดงความคิดเห็น

  (0)