ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน

5

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

3

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

14

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

1

Award

รางวัล ปี 2024

Interest

1-MCPACC oxidaseAnanas comosusAnanas comosus L.anthracnose resistanceAscorbic acidbananaCapsicumCapsicum annuumCapsicum baccatumCapsicum chinensechiliChilling injuryColletotrichum acutatumcytokininDendrobiumdevelopmentdiversitydwarf coconutEthylenefertilizerflower openingfloweringforchlorfenuronFruitfruit enlargementfruit qualitygenetic diversitygrowing mediagrowthgrowth retardantguavaguava breedingJava appleNelumbo nuciferaorchidpitayapotted plantPsidium guajava L.pummelovase lifeyieldกล้วยกล้วยไม้กล้วยไม้สกุลหวายกล้วยไม้หวายการคัดเลือกพันธุ์การคัดเลือกพันธุ์มะละกอการเจริญการเจริญของผลการเจริญเติบโตการติดผลการเติบโตการถ่ายทอดทางพันธุกรรมการปรับปรุงพันธุ์การปรับปรุงพันธุ์พืชการปรับปรุงพันธุ์มะละกอการปรับปรุงพันธุ์ไม้ผลการผลิตเมล็ดพันธุ์การผลิตเมล็ดพันธุ์มะละกอการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อการรวบรวมพันธุ์การห่อผลการออกดอกเกษตรดีที่เหมาะสมเกษตรอินทรีย์คริสเปอร์แคสความหลากหลายทางพันธุกรรมความหอมคาร์โบไฮเดรตคุณภาพผลเครื่องหมายโมเลกุลชมพู่เชื้อพันธุกรรมทนแล้งธาตุอาหารนครปฐมไนโตรเจนฝรั่งพริกพฤกษเคมีมะเขือเปราะมะพร้าวน้ำหอมมะพร้าวอ่อนมะม่วงมะละกอวัสดุปลูกวิตามินซีส้มโอสรีรวิทยาไม้ผลสะท้านหนาวสับปะรดสารควบคุมพืชสารต้านอนุมูลอิสระสารประกอบฟีโนลิคไส้เดือนฝอยรากปมแหล่งปลูกอ้อยอาการสะท้านหนาวอุณหภูมิ


Persons (ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน)

Avata

นาย กาญจน์เจริญ ศรีอ่อน

panupong.s@nontri.ku.ac.th, โทร. (034)281-084

Avata

นางสาว บุณณดา ศรีคำผึ้ง

bunnada.s@nontri.ku.ac.th, โทร. 034351393

Avata

นางสาว นัฐชา รอดรักษา

natcha.r@nontri.ku.ac.th, โทร. 034351889


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 27 คน (รองศาสตราจารย์ 5 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 12 คน, อาจารย์ 4 คน, เจ้าหน้าที่วิจัย 2 คน, นักวิทยาศาสตร์ 1 คน, นักวิจัย 2 คน, นักวิชาการเกษตร ชำนาญการพิเศษ 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 149 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 82 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 11 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 123 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 177 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 100 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 9 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 114 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 3 โครงการ)
 • ทุนนอก 273 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 193 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 3 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 109 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 964 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 535 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 429 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 4 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 4 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 6 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 6 เรื่อง)
 • Unknown 28 เรื่อง (Unknown 28 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 218 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 183 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 7 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 22 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 6 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 22 รางวัล (เกียรติบัตร 4 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 3 รางวัล, ประชุมวิชาการ 15 รางวัล)