Person Image

  Education

  • Ph.D.(Plant Breeding), Cornell University, สหรัฐอเมริกา
  • M.S.(Biology), Nagoya University, ญี่ปุ่น
  • B.Agr.(Horticulture), Chiba University, ญี่ปุ่น

  Expertise Cloud

  anther cultureanthracnose diseaseBacterial Citrus Cankerbacterial wiltbananaCapsicumCapsicum annuumchromosome doublingcore collectionCucumber Mosaic VirusCucumber Mosaic Virus (CMV)DArTSeqDisease resistancedisease resistance geneDouble Haploid (DH)doubled haploidFlow cytometrygenetic diversityGermplasmhaploidLate blightmicrosatelliteoryzalinpepperPhytophthora infestansPotatoresistanceSeedathip3Solanum habrochaitesSSRTomatoกะเพราการกระจายตัวการกระจายตัวของดีเอ็นเอเครื่องหมายการเก็บเกี่ยวผลผลิต (Harvesting) การเก็บรักษาเชื้อพันธุกรรมพืชการตรวจวินิฉัยโรคการตรวจสอบเชื้อการตรวจสอบลูกผสมการปรับปรุงพันธุ์พืชการปรับปรุงพันธุ์มันสำปะหลังการแปรรูป (Processing)การผลิตพืช (Crop production) การเพาะเลี้ยงรังไข่การเพาะเลี้ยงอับละอองเกสรดับเบิลแฮพลอยด์ปรับปรุงพันธุ์พืชปริมาณแคปไซซินอยด์ปริมาณดีเอ็นเอพริกพริกดับเบิลแฮพลอยด์พันธุกรรมพืชตระกูลถั่วพืชแฮพพลอยด์โฟลไซโตมิทรี Holy basilมะเขือเทศมะเขือเทศ โรคใบหงิกเหลืองมะเขือเทศ การปรับปรุงพันธุ์ต้านทานโรคมะเขือเทศเชอร์รี่มะเขือเทศเชอรี่มะเขือเทศเชอรี่ เทคโนโลยีการผลิต ผลผลิตพรีเมี่ยมมะเขือเทศต้านทานโรคใบหงิกเหลืองมะม่วงมะม่วงพันธุ์มหาชนกไมโครแซทเทิลไลท์ยีน CENH3ยีน Ph-3ยีนLIN5ยีนแก้เกสรตัวผู้เป็นหมันยีนต้านทานโรคใบหงิกเหลืองมะเขือเทศโรคกรีนนิ่งโรคกรีนนิ่งส้มโรคตายพรายโรคใบด่างของพริกโรคใบด่างแตงโรคใบด่างมันสำปะหลังโรคใบไหม้โรคราน้ำค้างโรคเหี่ยวเขียวโรคเหี่ยวเขียวมะเขือเทศโรคแอนแทรคโนส anther culturโรคแอนแทรคโนส anther cultureลดต้นทุนละอองเกสรฉายรังสีลักษณะความต้านทานโรคลักษณะความหวานลักษณะเชิงปริมาณลักษณะเชิงปริมาณ(QTL)วิตามินเอไวรัสใบหงิกเหลืองมะเขือเทศศูนย์กระจายศูนย์ข้อมูลงานวิจัยสนิปส้มสายพันธุ์ดับเบิลแฮพลอยด์สายพันธุ์แท้สายพันธุ์ไม่ทอดยอดสารสำคัญ (Essential Chemical) สุนัขเอทิลมีเทนซัลโฟเนทแฮพลอยด์

  Interest

  การปรับปรุงพันธุ์พืช, เทคโนโลยีชีวภาพ

  Administrative Profile


  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง 310 ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
   • ห้องห้องปฏิบัติการกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน ชั้น 1 อาคารศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
   • ห้องห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพด้านพืช (F07 F09 F10) ชั้น 1 อาคารศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
   • ต.เชียงเครือ อ.เมือง จ.สกลนคร
   • ต.ทุ่งลูกนก อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
   • แปลงปลูกพืชทดลอง ศูนย์วิจัยพืชผักเขตร้อน
   • โรงเรือนทดลอง ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน
   • โรงเรือนปลูกพืชทดลอง ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
   • โรงเรือนปลูกพืชทดลอง ศูนย์วิจัยพืชผักเขตร้อน
   • ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน
   • ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน
   • ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 17 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 13 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
  • ทุนนอก 3 โครงการ (ที่ปรึกษาโครงการ 3 โครงการ)
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 25 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 11 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 13 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 91 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 48 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 43 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 12 เรื่อง (เชิงวิชาการ 10 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 2 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 12 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 3 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 8 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

  Person Relation

  Show All (201)

  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Map-based cloning of a protein kinase gene conferring disease resistance in tomatoMartin G., Martin G., Brommonschenkel S., Chunwongse J., Frary A., Ganal M., Spivey R., Wu T., Earle E., Tanksley S.1993Science
  262(5138),pp. 1432-1436
  1095
  2Saturated molecular map of the rice genome based on an interspecific backcross populationCausse M.A., Fulton T.M., Yong Gu Cho , Sang Nag Ahn , Chunwongse J., Wu K., Xiao J., Yu Z., Ronald P.C., Harrington S.E., Second G., McCouch S.R., Tanksley S.D.1994Genetics
  138(4),pp. 1251-1274
  699
  3SSR-based and grain yield-based diversity of hybrid maize in ThailandPhumichai C., Doungchan W., Puddhanon P., Jampatong S., Grudloyma P., Kirdsri C., Chunwongse J., Pulam T.2008Field Crops Research
  108(2),pp. 157-162
  24
  4Resistance to tomato yellow leaf curl virus -Thailand isolate (TYLCTHV-[2]) and markers loci association in BC2F1 population from a cross between seedathip 3 and a wild tomato, Solanum habrochaites 'L06112' clone no.1Chomdej O., Chomdej O., Pongpayaklers U., Chunwongse J., Chunwongse J.2012Songklanakarin Journal of Science and Technology
  34(1),pp. 31-36
  3
  5Development of di-nucleotide microsatellite markers and construction of genetic linkage map in mango (Mangifera indica L.)Chunwongse C., Chunwongse C., Phumichai C., Tongyoo P., Tongyoo P., Juejun N., Juejun N., Chunwongse J., Chunwongse J., Chunwongse J.2015Songklanakarin Journal of Science and Technology
  37(2),pp. 119-127
  4
  6High-resolution genetic map of the Lv resistance locus in tomatoChunwongse J., Doganlar S., Crossman C., Jiang J., Tanksley S.1997Theoretical and Applied Genetics
  95(1-2),pp. 220-223
  24
  7Novel PCR primers for specific detection of Xanthomonas citri subsp. citri the causal agent of bacterial citrus cankerLertsuchatavanich U., Paradornuwat A., Chunwongse J., Schaad N., Thaveechai N.2007Kasetsart Journal - Natural Science
  41(2),pp. 262-273
  3
  8Development of microsatellite markers from an enriched genomic library of pumpkin (Cucurbita moschata L.)Watcharawongpaiboon N., Chunwongse J.2007Songklanakarin Journal of Science and Technology
  29(5),pp. 1217-1223
  2
  9Genetic diversity and population structure of ridge gourd (Luffa acutangula) accessions in a Thailand collection using SNP markersPerez G.A., Tongyoo P., Tongyoo P., Chunwongse J., Chunwongse J., de Jong H., de Jong H., de Jong H., Wongpraneekul A., Sinsathapornpong W., Chuenwarin P., Chuenwarin P.2021Scientific Reports
  11(1)
  2
  10Development and characterization of microsatellite markers from an enriched genomic library of cucumber (Cucumis sativus)Watcharawongpaiboon N., Chunwongse J.2008Plant Breeding
  127(1),pp. 74-81
  41
  11Pre-germination genotypic screening using PCR amplification of half-seedsChunwongse J., Martin G., Tanksley S.1993Theoretical and Applied Genetics
  86(6),pp. 694-698
  82
  12Establishment of a core collection of chilli germplasm using microsatellite analysisMongkolporn O., Mongkolporn O., Hanyong S., Chunwongse J., Chunwongse J., Wasee S.2015Plant Genetic Resources: Characterisation and Utilisation
  13(2),pp. 104-110
  5
  13Variation of small erect-fruited chili in ThailandMilerue N., Milerue N., Chunwongse J., Struss D., Wasee S.2016Agriculture and Natural Resources
  50(1),pp. 43-47
  3
  14Genome scan for quantitative trait loci underlying cucumber mosaic virus resistance in Capsicum annuum 'CA2106'Petchaboon K., Petchaboon K., Srisawad N., Saeko N., Saeko N., Chunwongse J., Chunwongse J., Raweerotwiboon A., Raweerotwiboon A.2021Agriculture and Natural Resources
  55(4),pp. 654-663
  0
  15Molecular mapping of the Ph-3 gene for late blight resistance in tomatoChunwongse J., Chunwongse C., Black L., Hanson P.2002Journal of Horticultural Science and Biotechnology
  77(3),pp. 281-286
  84
  16Molecular mapping of mango cultivars Alphonso' and 'Palmer'Chunwongse J., Phumichai C., Chunwongse C., Sukonsawan S., Boonreungrawd R., Babprasert C.2000Acta Horticulturae
  509,pp. 193-206
  11
  17Detection of candidate R genes and single nucleotide polymorphisms for downy mildew resistance in maize inbred lines by association analysisWongkaew A., Phumichai C., Chunwongse J., Jampatong S., Grudloyma P., Pulam T., Doungchan W.2014Euphytica
  197(1),pp. 109-118
  3
  18Molecular Markers and Candidate Genes for Thermo-Sensitive Genic Male Sterile in RiceKhlaimongkhon S., Chakhonkaen S., Pitngam K., Ditthab K., Sangarwut N., Panyawut N., Wasinanon T., Mongkolsiriwatana C., Chunwongse J., Muangprom A., Muangprom A.2019Rice Science
  26(3),pp. 147-156
  4
  19Detection and integration of gene mapping of downy mildew resistance in maize inbred lines though linkage and associationPhumichai C., Chunwongse J., Jampatong S., Grudloyma P., Pulam T., Doungchan W., Wongkaew A., Kongsiri N.2012Euphytica
  187(3),pp. 369-379
  11
  20A member of the tomato Pto gene family confers sensitivity to fenthion resulting in rapid cell deathMartin G., Frary A., Wu Tiyun, Brommonschenkel S., Chunwongse J., Earle E., Tanksley S.1994Plant Cell
  6(11),pp. 1543-1552
  150
  21Phenotypic and genotypic structure of Phytophthora infestans populations on tomato and potato in the North of Thailand in 2000–2002Petchaboon K., Petchaboon K., Srisawad N., Pongam P., Chunwongse C., Chunwongse J.2014European Journal of Plant Pathology
  140(3),pp. 441-454
  4
  22Establishment of a core collection of chilli germplasm using microsatellite analysisMongkolporn O., Mongkolporn O., Hanyong S., Chunwongse J., Chunwongse J., Wasee S.2014Plant Genetic Resources: Characterisation and Utilisation
  23(1)
  3
  23Microprep protocol for extraction of DNA from tomato and other herbaceous plantsFulton T., Chunwongse J., Tanksley S.1995Plant Molecular Biology Reporter
  13(3),pp. 207-209
  709
  24Response of resistant breeding lines of tomato germplasm and their progenies with Seedathip3 to Tomato Yellow Leaf Curl Virus, Thailand isolate (TYLCTHV-[2])Chomdej O., Chatchawankanpanich O., Kositratana W., Chunwongse J.2007Songklanakarin Journal of Science and Technology
  29(6),pp. 1469-1477
  6
  25Genome-wide association mapping and genomic prediction of yield-related traits and starch pasting properties in cassavaPhumichai C., Phumichai C., Phumichai C., Aiemnaka P., Nathaisong P., Hunsawattanakul S., Hunsawattanakul S., Hunsawattanakul S., Fungfoo P., Rojanaridpiched C., Vichukit V., Kongsil P., Kittipadakul P., Wannarat W., Chunwongse J., Tongyoo P., Kijkhunasatian C., Chotineeranat S., Piyachomkwan K., Wolfe M.D., Jannink J.L., Sorrells M.E.2021Theoretical and Applied Genetics
  0
  26Detection of Ralstonia solanacearum in ginger rhizomes by real-time PCRThammakijjawat P., Thaveechai N., Kositratana W., Chunwongse J., Frederick R., Schaad N.2006Canadian Journal of Plant Pathology
  28(3),pp. 391-400
  13
  27Development of EST-derived markers in Dendrobium from EST of related taxaJuejun N., Juejun N., Chunwongse C., Chunwongse J., Chunwongse J.2013Songklanakarin Journal of Science and Technology
  35(2),pp. 149-158
  2
  28Resistance to tomato yellow leaf curl Thailand virus, TYLCTHV-[2] from Solanum habrochaites accession 'L06112' in F1 and BC 1F1 generationsChomdej O., Whankaew S., Chatchawankanpanich O., Kositratana W., Chunwongse J.2008Songklanakarin Journal of Science and Technology
  30(4),pp. 441-446
  4