Person Image

Administration

Education

 • Ph.D.(Plant Breeding), Cornell University, สหรัฐอเมริกา
 • M.S.(Biology), Nagoya University, ญี่ปุ่น
 • B.Agr.(Horticulture), Chiba University, ญี่ปุ่น

Expertise Cloud

"พริกAFLPAFLP markerAgrobacterium-mediated transformationanther cultheranther cultureanther culture'Anthracnose diseaseanthracnose disease anthracnose resistanceAssociation analysisBacterial Citrus Cankerbacterial wiltBacterial wilt resistancebananabinary cosmidBIO-PCRBlossom drop phenotypeBreedingBreeding for disease resistanceBSACandidatus Liberobacter asiaticuscanine hip dysplasiacapsaicinoidsCapsicumcapsicum annuumcapsicum sp.Chemicals ControllingChromosome doublingCluster analysiscolchicineCommercial hybridscore collectioncost-effectiveness analysiscucumberCucumber Mosaic VirusCucumber Mosaic Virus (CMV)Cucumis sativusculture mediumCytological analysisDArTSeqDendrobiumdetectiondi-nucleotide SSRdisease evaluationDisease resistancedisease resistance geneDisease resistancesdisease resistantdisease resistant cultivarsdiversityDNADNA MarkerdogDot Blot Hybridizationdouble haploiddouble haploid (DH)double haploid linesDoubled haploidDowny mildewEfficacy TestEMS mutantEST data analysisEST-derived markerflow cytometrygenetic diversitygenetic purity testinggenetic relationshipgenotypegermplasmhaploidhaploid inducerhaploidizationhybrid ricehybridity testinginsertion/deletionjaponica ricekanamycinLarge DNA fragmentlarger DNA fragmentsLate blightmicrosatelliteoryzalinpepperPhytophthora infestansPotatoresistanceSeedathip3Solanum habrochaitesSSRTomatoกะเพราการปรับปรุงพันธุ์พืชการเพาะเลี้ยงรังไข่การเพาะเลี้ยงอับละอองเกสรดับเบิลแฮพลอยด์ปรับปรุงพันธุ์พืชพริกมะเขือเทศสายพันธุ์แท้

Interest

การปรับปรุงพันธุ์พืช, เทคโนโลยีชีวภาพ

Administrative Profile


Resource

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
  • ห้อง 310 ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
  • ห้องห้องปฏิบัติการกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน ชั้น 1 อาคารศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
  • ห้องห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพด้านพืช (F07 F09 F10) ชั้น 1 อาคารศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
  • ต.เชียงเครือ อ.เมือง จ.สกลนคร
  • ต.ทุ่งลูกนก อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
  • แปลงปลูกพืชทดลอง ศูนย์วิจัยพืชผักเขตร้อน
  • โรงเรือนปลูกพืชทดลอง ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
  • โรงเรือนปลูกพืชทดลอง ศูนย์วิจัยพืชผักเขตร้อน
  • ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
 • ทุนใน 18 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 15 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
 • ทุนนอก 1 โครงการ (ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
 • ทุนใน 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 25 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 11 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 13 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 88 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 45 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 43 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 7 เรื่อง (เชิงวิชาการ 5 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 2 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

 • รางวัลที่ได้รับ 12 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 3 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 8 เรื่อง)

นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


Scopus h-index

#Document titleAuthorsYearSourceCited by
1Map-based cloning of a protein kinase gene conferring disease resistance in tomatoMartin G., Martin G., Brommonschenkel S., Chunwongse J., Frary A., Ganal M., Spivey R., Wu T., Earle E., Tanksley S.1993Science
262(5138),pp. 1432-1436
1068
2Saturated molecular map of the rice genome based on an interspecific backcross populationCausse M.A., Fulton T.M., Yong Gu Cho , Sang Nag Ahn , Chunwongse J., Wu K., Xiao J., Yu Z., Ronald P.C., Harrington S.E., Second G., McCouch S.R., Tanksley S.D.1994Genetics
138(4),pp. 1251-1274
692
3Microprep protocol for extraction of DNA from tomato and other herbaceous plantsFulton T., Chunwongse J., Tanksley S.1995Plant Molecular Biology Reporter
13(3),pp. 207-209
678
4A member of the tomato Pto gene family confers sensitivity to fenthion resulting in rapid cell deathMartin G., Frary A., Wu Tiyun, Brommonschenkel S., Chunwongse J., Earle E., Tanksley S.1994Plant Cell
6(11),pp. 1543-1552
143
5Molecular mapping of the Ph-3 gene for late blight resistance in tomatoChunwongse J., Chunwongse C., Black L., Hanson P.2002Journal of Horticultural Science and Biotechnology
77(3),pp. 281-286
81
6Pre-germination genotypic screening using PCR amplification of half-seedsChunwongse J., Martin G., Tanksley S.1993Theoretical and Applied Genetics
86(6),pp. 694-698
80
7Development and characterization of microsatellite markers from an enriched genomic library of cucumber (Cucumis sativus)Watcharawongpaiboon N., Chunwongse J.2008Plant Breeding
127(1),pp. 74-81
39
8High-resolution genetic map of the Lv resistance locus in tomatoChunwongse J., Doganlar S., Crossman C., Jiang J., Tanksley S.1997Theoretical and Applied Genetics
95(1-2),pp. 220-223
24
9SSR-based and grain yield-based diversity of hybrid maize in ThailandPhumichai C., Doungchan W., Puddhanon P., Jampatong S., Grudloyma P., Kirdsri C., Chunwongse J., Pulam T.2008Field Crops Research
108(2),pp. 157-162
23
10Detection of Ralstonia solanacearum in ginger rhizomes by real-time PCRThammakijjawat P., Thaveechai N., Kositratana W., Chunwongse J., Frederick R., Schaad N.2006Canadian Journal of Plant Pathology
28(3),pp. 391-400
13
11Molecular mapping of mango cultivars Alphonso' and 'Palmer'Chunwongse J., Phumichai C., Chunwongse C., Sukonsawan S., Boonreungrawd R., Babprasert C.2000Acta Horticulturae
509,pp. 193-206
11
12Detection and integration of gene mapping of downy mildew resistance in maize inbred lines though linkage and associationPhumichai C., Chunwongse J., Jampatong S., Grudloyma P., Pulam T., Doungchan W., Wongkaew A., Kongsiri N.2012Euphytica
187(3),pp. 369-379
10
13Response of resistant breeding lines of tomato germplasm and their progenies with Seedathip3 to Tomato Yellow Leaf Curl Virus, Thailand isolate (TYLCTHV-[2])Chomdej O., Chatchawankanpanich O., Kositratana W., Chunwongse J.2007Songklanakarin Journal of Science and Technology
29(6),pp. 1469-1477
6
14Resistance to tomato yellow leaf curl Thailand virus, TYLCTHV-[2] from Solanum habrochaites accession 'L06112' in F1 and BC 1F1 generationsChomdej O., Whankaew S., Chatchawankanpanich O., Kositratana W., Chunwongse J.2008Songklanakarin Journal of Science and Technology
30(4),pp. 441-446
4
15Development of di-nucleotide microsatellite markers and construction of genetic linkage map in mango (Mangifera indica L.)Chunwongse C., Chunwongse C., Phumichai C., Tongyoo P., Tongyoo P., Juejun N., Juejun N., Chunwongse J., Chunwongse J., Chunwongse J.2015Songklanakarin Journal of Science and Technology
37(2),pp. 119-127
4
16Phenotypic and genotypic structure of Phytophthora infestans populations on tomato and potato in the North of Thailand in 2000–2002Petchaboon K., Petchaboon K., Srisawad N., Pongam P., Chunwongse C., Chunwongse J.2014European Journal of Plant Pathology
140(3),pp. 441-454
4
17Variation of small erect-fruited chili in ThailandMilerue N., Milerue N., Chunwongse J., Struss D., Wasee S.2016Agriculture and Natural Resources
50(1),pp. 43-47
3
18Detection of candidate R genes and single nucleotide polymorphisms for downy mildew resistance in maize inbred lines by association analysisWongkaew A., Phumichai C., Chunwongse J., Jampatong S., Grudloyma P., Pulam T., Doungchan W.2014Euphytica
197(1),pp. 109-118
3
19Molecular Markers and Candidate Genes for Thermo-Sensitive Genic Male Sterile in RiceKhlaimongkhon S., Chakhonkaen S., Pitngam K., Ditthab K., Sangarwut N., Panyawut N., Wasinanon T., Mongkolsiriwatana C., Chunwongse J., Muangprom A., Muangprom A.2019Rice Science
26(3),pp. 147-156
3
20Establishment of a core collection of chilli germplasm using microsatellite analysisMongkolporn O., Mongkolporn O., Hanyong S., Chunwongse J., Chunwongse J., Wasee S.2015Plant Genetic Resources: Characterisation and Utilisation
13(2),pp. 104-110
3
21Resistance to tomato yellow leaf curl virus -Thailand isolate (TYLCTHV-[2]) and markers loci association in BC2F1 population from a cross between seedathip 3 and a wild tomato, Solanum habrochaites 'L06112' clone no.1Chomdej O., Chomdej O., Pongpayaklers U., Chunwongse J., Chunwongse J.2012Songklanakarin Journal of Science and Technology
34(1),pp. 31-36
3
22Novel PCR primers for specific detection of Xanthomonas citri subsp. citri the causal agent of bacterial citrus cankerLertsuchatavanich U., Paradornuwat A., Chunwongse J., Schaad N., Thaveechai N.2007Kasetsart Journal - Natural Science
41(2),pp. 262-273
2
23Development of microsatellite markers from an enriched genomic library of pumpkin (Cucurbita moschata L.)Watcharawongpaiboon N., Chunwongse J.2007Songklanakarin Journal of Science and Technology
29(5),pp. 1217-1223
2
24Development of EST-derived markers in Dendrobium from EST of related taxaJuejun N., Juejun N., Chunwongse C., Chunwongse J., Chunwongse J.2013Songklanakarin Journal of Science and Technology
35(2),pp. 149-158
2
25Establishment of a core collection of chilli germplasm using microsatellite analysisMongkolporn O., Mongkolporn O., Hanyong S., Chunwongse J., Chunwongse J., Wasee S.2014Plant Genetic Resources: Characterisation and Utilisation
23(1)
1