Person Image

  Education

  • วท.บ.(สัตวศาสตร์), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก, ไทย, 2532

  Expertise Cloud

  AntibodiesArticlebroilerCaprine arthritis encephalitis virusCathay TopotypeCatscell bankcell culturecell differentiationcell isolationcells culturecheckerboard titrationchickenchromosomeChromosomesCitrobacter freundiicryopreservationCryopreserved cellscut-off valuecytogenetic studyDental pulp stem cellsDeveloped test kitDirect Sandwich ELISADIVAdogEggEgg drop syndromeELISAendangered animalsEscherichia colieyelidFeedsFeline leukemia virusFeLVfibroblastFibroblast cellsFMDVKaryotypingmolecular diagnosismonoclonal antibodymononuclear cellNewcastle diseaseNewcastle disease virusnonhumanphylogenetic treePig Farmpigletplant crude-extractspolymerase chain reactionporcine circovirus type 2porcine epidemic diarrheaporcine epidemic diarrhea virusPost larvaPRDCprimary cellsPRRSPRRS Specific Cytokines ProducingQuantificationQuaternary Benzophenanthridine and Protopine Alkaloidsrecombinant proteinการทำแห้งแบบแช่เยือกแข็งน้ำตาลเนื้อเยื่อป้องกันพีซีอาร์พีอาร์อาร์เอสพีอาร์อาร์เอสไวรัสฟาร์มสุกรไฟคอลภูมิคุ้มกันเม็ดเลือดขาวแมวระบบภูมิคุ้มกันระยะโพสลาร์วาแร้งสีน้ำตาลหิมาลัยโรค PRRS และ PEDโรคติดเชื้อโรคนิวคาสเซิ่ลโรคพีอีดี แอนติบอดี นมน้ำเหลือง Indirect ELISAโรคมะเร็งของเม็ดเลือดลิ้นหัวใจเทียมแลคโตสวัคซีนเชื้อเป็นวัคซีนอหิวาต์สุกรวิศวกรรมเนื้อเยื่อไวรัสไวรัสพีอาร์อาร์เอสส่วนผสมอาหารสารก่อภูมิต้านทานสารเก็บรักษาเชื้อสารเก็บรักษาเชื้อไวรัสสารพิษจากเชื้อราสารภูมิต้านทานสารอะกัวนินพลัสสุกรสุนัขหนังตาหลอดเลือดอัตราการรอดอาหารสัตว์

  Interest

  Animal Karyotyping, Cell culture and Viral Isolation

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 3 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
  • ทุนนอก 13 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 12 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 44 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 21 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 23 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 22 เรื่อง (เชิงวิชาการ 20 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 2 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Molecular characterization of bovine ephemeral fever virus in Thailand between 2013 and 2017Chaisirirat T., Sangthong P., Arunvipas P., Petcharat N., Thangthamniyom N., Chumsing W., Lekcharoensuk P.2018Veterinary Microbiology
  227,pp. 1-7
  15
  2Expression of foot and mouth disease virus nonstructural polyprotein 3ABC with inactive 3C pro in Escherichia coliSariya L., Thangthumniyom N., Wajjwalku W., Chumsing W., Ramasoota P., Lekcharoensuk P.2011Protein Expression and Purification
  80(1),pp. 17-21
  14
  3First whole genome characterization of swine influenza virus subtype H3N2 in ThailandLekcharoensuk P., Nanakorn J., Wajjwalku W., Webby R., Chumsing W.2010Veterinary Microbiology
  145(3-4),pp. 230-244
  13
  4Occurrence of swine influenza virus infection in swine with porcine respiratory disease complexNakharuthai C., Boonsoongnern A., Poolperm P., Wajjwalku W., Urairong K., Chumsing W., Lertwitcharasarakul P., Lekcharoensuk P.2008Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health
  39(6),pp. 1045-1053
  7
  5Canine distemper virus antibodies in the Asian elephant (elaphas maximus)Oni O., Wajjwalku W., Boodde O., Chumsing W.2006Veterinary Record
  159(13),pp. 420-421
  4
  6Mannan oligosaccharide supplementation during gestation can enhance porcine reproductive and respiratory syndrome virus (PRRS)-specific antibody levels of sows and their pigletsPorntrakulpipat S., Tuangtananan Y., Choosing S., Yochai N., Papirom P., Jiwakanon J., Sukon P., Chumsing W., Boodde O., Wajjwalku W.2016Pakistan Veterinary Journal
  36(1),pp. 106-108
  1
  7Correlation between antibody response against porcine epidemic diarrhea virus in sows and their offspring under field conditionsBoonsoongnern P., Boodde O., Chumsing W., Sukmak M., Jirawattanapong P., Ratanavanichrojn N., Boonsoongnern A.2021Veterinary World
  14(6),pp. 1689-1694
  1
  8Cocultivation of caprine arthritis encephalitis virus-infected macrophages with primary goat synovial cellsPanneum S., Panneum S., Panneum S., Chumsing W., Rukkwamsuk T., Rukkwamsuk T., Rukkwamsuk T.2017Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences
  41(2),pp. 153-160
  1
  9Effectiveness of gilt acclimatization – improvement procedures in a farm with recurrent outbreaks of porcine epidemic diarrheaSuwan P., Boonsoongnern A., Phuttapatimok S., Sukmak M., Jirawattanapong P., Chumsing W., Boodde O., Woramahatthanon K., Woonwong Y.2023Veterinary World
  16(8),pp. 1695-1701
  0
  10Dental pulp stem cells for tissue engineered heart valvePetchdee S., Chumsing W., Udomsom S., Thunsiri K.2020Indian Journal of Animal Research
  54(12),pp. 1554-1557
  0