Person Image

  Education

  • วทม.พันธุวิศวกรรม, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2549
  • วทบ.เกษตรศาสตร์(สัตวบาล), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2535

  Expertise Cloud

  anticoccidial drugsApodiformesBioflavanoidbroilerbroilersbuildingcattlechickenCoccidiosiscryopreservationdiagnosisDisinfectantsEimeriaEimeria acervulinaEimeria spp.fibroblast cellsGerman's swiftletH5N1influenzaMarek's diseasemicrosporidianecrotic enteritisoocystOocystsorganic acidP0pbiotics broiler gut healthPacific white shrimpPak PhanangPRRSRed TilapiaRemediationrusa deerSalmonellaSwineTEMtest kittestesTilapiaTotal IgGtracheaTransbodyUvitex 2BvaccineVandaVero cellViral titrationVirus isolationvirus sheddingvirus stabilizerWater treatmentwhite blood cellswhole bloodWildlifeกล้วยไม้กล้ามเนื้อหัวใจขาดตายการเก็บเกี่ยวการเกิดโรคการเข้าทำลายการควบคุมโรคพืชการจำแนกเชื้อการเจริญเติบโตการทำงานของหัวใจการทำแห้งแบบแช่เยือกแข็งการปล่อยเชื้อไวรัสน้ำตาลเนื้อเยื่อไฟคอลเม็ดเลือดขาวยาต้านเชื้อบิดยาต้านบิดระบบภูมิคุ้มกันระยะโพสลาร์วารังแร้งสีน้ำตาลหิมาลัยโรคนิวคาสเซิ่ลโรคบิดโรคบิดในไก่โรคใบจุดโรคมาเร็กส์โรคหลอดเลือดหัวใจฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรีย คอนเดนส์แทนนิน minimal bactericidal concentration minimal inhibitory concentrationลักษณะอาการแลคโตสวัคซีนสกุลแวนดาส่วนผสมอาหารสัณฐานวิทยาสารเก็บรักษาเชื้อสารเก็บรักษาเชื้อไวรัสสารฆ่าเชื้อสารฆ่าเชื้อกลุ่มฟีนอลสารอะกัวนินพลัสสิ่งปลูกสร้างสุกรหนังตาหลอดเลือดอัตราการรอดอาหารเลี้ยงเชื้ออาหารสัตว์โอโอซิสต์

  Interest

  เทคนิคเนื้อเยื่อสัตว์ อิมมูโนฮิสโตเคมี, animal cells resource and applied technique, Karyotyping

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 12 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 12 โครงการ)
  • ทุนนอก 20 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 20 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 42 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 15 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 27 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 14 เรื่อง (เชิงวิชาการ 13 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 1 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Avian and human influenza a virus receptors in trachea and lung of animalsThongratsakul S., Thongratsakul S., Suzuki Y., Suzuki Y., Hiramatsu H., Sakpuaram T., Sirinarumitr T., Poolkhet C., Moonjit P., Yodsheewan R., Songserm T.2010Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology
  28(4),pp. 294-301
  26
  2Developing an indirect ELISA based on recombinant hexon protein for serological detection of inclusion body hepatitis in chickensJunnu S., Junnu S., Junnu S., Lertwatcharasarakul P., Jala S., Phattanakunanan S., Moonjit P., Songserm T., Songserm T.2014Journal of Veterinary Medical Science
  76(2),pp. 289-293
  18
  3Cell penetrable human scFv specific to middle domain of matrix protein-1 protects mice from lethal influenzaDong-Din-On F., Dong-Din-On F., Songserm T., Pissawong T., Pissawong T., Srimanote P., Thanongsaksrikul J., Thanongsaksrikul J., Thueng-In K., Thueng-In K., Moonjit P., Lertwatcharasarakul P., Seesuay W., Chaicumpa W., Chaicumpa W.2015Viruses
  7(1),pp. 154-179
  6
  4Minimal susceptibility to highly pathogenic avian influenza H5N1 viral infection of pigeons (Columba Livia) and potential transmission of the virus to comingled domestic chickensPhonaknguen R., Phonaknguen R., Phonaknguen R., Chaichoun K., Wiriyarat W., Sariya L., Prayoowong N., Chaisilp N., Moonjit P., Puthavathana P., Auewarakul P., Ratanakorn P., Songserm T.2013Kasetsart Journal - Natural Science
  47(5),pp. 720-732
  4
  5Streptococcus agalactiae Serotype VII, an Emerging Pathogen Affecting Snakeskin Gourami (Trichogaster pectoralis) in Intensive FarmingPulpipat T., Boonyawiwat V., Moonjit P., Sanguankiat A., Phatthanakunanan S., Jala S., Surachetpong W.2023Transboundary and Emerging Diseases
  2023
  3