Person Image

  Education

  • วท.บ.(เทคโนโลยีการเกษตร), สถาบันราชภัฏนครปฐม, ไทย

  Expertise Cloud

  cell culturecoccidiosiscolostrumcryopreservationElephantELISAemergent diseasefibroblast cellsFrancisellosisGLUTGrowth hormone receptorIGF-1in situ hybridizationIndirect ELISAInsulin-like growth factor 1Intestinal dysbacteriosisk valuekaryotypeKaryotypingKisspeptinMarek's diseaseMetabolic stressMicrocell XP 13-1molecular diagnosisMonitoringNecrotic enteritisneutralizing and binding antibodiesNewcastle diseaseNewcastle disease virusNucleotide sequenceNursery pigoral vaccinationORF5ORF7P0pbiotics broiler gut healthpartial purifiedPBMCPCRPEDPig FarmpigletPorcine Circovirus type 2porcine epidemic diarrhea virusprimary cellsPRRSRapid Slide Agglutinationrecombinant proteinsalmonella EnteridisSemen qualityserumshrimpSiamese crocodileSN titersorbitolsowSPBN GASGASspermsperm qualitySperm swinetest kittestosteroneThai Pig FarmTilapiaTotal IgGvaccinevirus sheddingvirus stabilizerWestern blottingwhite blood cellswhole bloodWildlifeกระบือปลักกวางการฉีดกระตุ้นภูมิคุ้มกันไก่ไข่การติดเชื้อการทำแห้งแบบแช่เยือกแข็งการปล่อยเชื้อไวรัสไก่เนื้อขนไก่โครโมโซมจระเข้น้ำจืดพันธุ์ไทยเชื้อแบคทีเรียแกรมบวกเชื้อไวรัสเชื้อไวรัสพิษสุนัขบ้าเทียมในสุกรเชื้อไวรัสพีอาร์อาร์เอสเชื้อไวรัสไอบีอารซอร์บิทอลซีรัมวิทยาเซลล์เซลล์แช่แข็งเซลล์ปฐมภูมิเซลล์ไฟโบรบลาสต์เซลล์เยื่อบุต่อมขนปฐมภูมินกป่าน้ำตาลภูมิคุ้มกันโรคมาเร็กส์สารเก็บรักษาเชื้อสุกร

  Interest


  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 9 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 9 โครงการ)
  • ทุนนอก 13 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 11 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 43 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 17 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 26 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 17 เรื่อง (เชิงวิชาการ 15 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 2 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Humoral immune response of thai dogs after oral vaccination against rabies with the SPBN gasgas vaccine strainLeelahapongsathon K., Kasemsuwan S., Pinyopummintr T., Boodde O., Phawaphutayanchai P., Aiyara N., Bobe K., Vos A., Friedrichs V., Müller T., Freuling C.M., Chanachai K.2020Vaccines
  8(4),pp. 1-14
  17
  2Canine distemper virus antibodies in the Asian elephant (elaphas maximus)Oni O., Wajjwalku W., Boodde O., Chumsing W.2006Veterinary Record
  159(13),pp. 420-421
  3
  3Development of immunological test kit for the detection of porcine reproductive and respiratory syndrome virus (PRRSV) in SwineJittavisutthikul S., Thongpan A., Boodde O., Shumsing W., Wajjwalku W.2008Kasetsart Journal - Natural Science
  42(1),pp. 19-30
  1
  4Mannan oligosaccharide supplementation during gestation can enhance porcine reproductive and respiratory syndrome virus (PRRS)-specific antibody levels of sows and their pigletsPorntrakulpipat S., Tuangtananan Y., Choosing S., Yochai N., Papirom P., Jiwakanon J., Sukon P., Chumsing W., Boodde O., Wajjwalku W.2016Pakistan Veterinary Journal
  36(1),pp. 106-108
  1
  5Correlation between antibody response against porcine epidemic diarrhea virus in sows and their offspring under field conditionsBoonsoongnern P., Boodde O., Chumsing W., Sukmak M., Jirawattanapong P., Ratanavanichrojn N., Boonsoongnern A.2021Veterinary World
  14(6),pp. 1689-1694
  1
  6Investigation of relationship between expression of the glucose transporter 3 (GLUT3) and sperm quality in Asian elephants (Elephas maximus)Sajapitak S., Kornkaewrat K., Suthunmapinanta P., Boodde O., Mahasawangkul S., Pinyopummin A.2016Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences
  40(2),pp. 189-194
  0
  7Determination of antibody responses to MPB83 antigen in BCG-vaccinated Rusa Deer (Rusa timorensis)Chaichanathong S., Chaichanathong S., Wajjwalku W., Prasanwong C., Suksamranthaweerat M., Rasitanon P., Phojun A., Watanangura A., Boodde O., Thongtip N., Thongtip N.2014Thai Journal of Veterinary Medicine
  44(4),pp. 407-413
  0