ภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

4

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

0

Award

รางวัล ปี 2024

Interest

AA amyloidosisAcute Hepatopancreatic Necrosis Disease (AHPND)adenovirusantibodiesanticoccidial drugsAquatic medicineaseptate gregarineBioflavanoidbroilerBroilersBursa of Fabricius atrophycell cultureChickenchickensClostridium perfringenscoccidiosisColistincoronavirus enteritiscryopreservationdiagnosisDisinfectantsduck circovirusdysbacteriosisEarly mortality syndromeEimeriaEimeria spp.ELISAemergent diseaseextrahepatic productionfarm managementfibroblast cellsFrancisellosisgrowth performanceImmune Responsein situ hybridizationKaryotypinglipid oxidationlow salinity areaM. hyopneumoniaeMarek's diseasematernal passive immunitymicrosporidiamolecular diagnosisnatural infectionnecrotic enteritisNested PCRNewcastle disease virusnursery pigsoocystOrganic acidPacific white shrimpphylogenetic analysispigpig farmpigletsPorcine Circovirus type 2Poultry DiseasesPrimatesPRRSPRRS controlPRRS vaccineRed TilapiaRisk factorSalmonellaserum amyloid AshrimpSiamese crocodilesuckling pigsSwineSwine feverSwine ReproductionTEMThai pig farmTilapiaUvitex 2BvaccineVibrio parahaemolyticusvirus sheddingweaning pigswhite feces syndromeการทำแห้งแบบแช่เยือกแข็งการปล่อยเชื้อไวรัสไก่ไก่เนื้อน้ำตาลประสิทธิภาพการผลิตปลานิลภูมิคุ้มกันแม่สุกรแม่สุกรเลี้ยงลูกโรคบิดโรคบิดในไก่ (Avian Coccidiosis)โรคมาเร็กส์โรคสัตว์ปีก (Avian diseases)วัคซีนในสัตว์ปีก (Avian Vaccine)สัตว์ (สุกร)สารเก็บรักษาเชื้อสุกรสุกรอนุบาลอุบัติซ้ำ

Executives

หัวหน้าภาควิชา

นาย นรุตม์ ทะนานทอง, อาจารย์

E-Mail: fvetnrtt@ku.ac.th

Tel.: 0-3428-2264 ext. 140

รองหัวหน้าภาควิชา


Persons (ภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน)

Avata

นาย สุธี รัตนภิรมย์

sutee.r@nontri.ku.ac.th, โทร. 0-3428-2264 ต่อ 1411

Avata

นาง วิไลรัตน์ ฉ่ำสิงห์

wilairat.c@nontri.ku.ac.th, โทร. 0-3428-2264 ต่อ 1212

Avata

นาย รุ่งโรจน์ แจ่มอ้น, อาจารย์

rungrot.j@nontri.ku.ac.th, โทร. 0-3428-2264 ต่อ1408

Avata

นาย นรุตม์ ทะนานทอง, อาจารย์

narut.t@nontri.ku.ac.th, โทร. 0-3428-2264 ext. 140

Avata

นางสาว อรวรรณ์ บุตรดี

orawan.b@nontri.ku.ac.th, โทร. 0-3435-1901-3

Avata

นาง ภัทรา มูลจิตร

pattra.s@nontri.ku.ac.th, โทร. 034351901


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 21 คน (รองศาสตราจารย์ 2 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 7 คน, อาจารย์ 7 คน, นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการพิเศษ 3 คน, นักวิทยาศาสตร์ 2 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 21 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 16 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 94 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 37 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 7 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 86 โครงการ)
 • ทุนนอก 83 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 62 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 8 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 71 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 348 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 196 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 152 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 1 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
 • Unknown 11 เรื่อง (Unknown 11 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 72 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 57 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, เชิงสาธารณะ 11 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 4 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 13 รางวัล (เกียรติบัตร 1 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 3 รางวัล, ประชุมวิชาการ 9 รางวัล)