Person Image

  Education

  • ปร.ด.(เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2556
  • มหาบัณฑิต วิทยาศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2553
  • สัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2551

  Expertise Cloud

  Articleartificial inseminationAsfarviridaeAsian elephantcell culturecryopreservationfibroblast cellsgenetic variabilityGrowth hormone receptorIGF-1immune responsekisspeptinmolecular diagnosisnonhumanPrimatesPRRS vaccinesequence alignmentsequence analysisShrimpSiamese crocodileTapirus indicustest kitThai pig farmVibrio parahaemolyticusviral diseasevirologyvirus genevirus stabilizervirus transmissionWestern blottingWhite Spot DiseaseWhite spot disease (WSD)whole bloodwild animalWildlifeY-chromosomeZikaกวางการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันการทำแห้งแบบแช่เยือกแข็งการผ่าตัดการเลี้ยงเซลล์การเลี้ยงวัวนมการแสดงออกของยีนการหาลำดับดีเอ็นเอกุ้งโคโคโรนาโคลิสตินไคโตซานจระเข้น้ำจืดพันธุ์ไทยช้างชีวภัณฑ์ชุดทดสอบเชื้อไวรัสพีอาร์อาร์เอสเชื้อไวรัสไอบีอารซอร์บิทอลเซลล์ปฐมภูมิฐานข้อมูลดีเอ็นเอท่อปัสสาวะฉีกขาดน้ำตาลเนื้อทราย ละมั่ง โปรตีนจี โปรตีนเอ อิมมูโนโกลบูลิน แอนติบอดีทุติยภูมิบิลโลโซมปลานิลโปรไบโอติกส์พาสเจอรเรลลา มัลโตซิดาไพเธียมไฟโตแบคทีเรียแมวระบบนำส่งเรียลทามพีซีอาร์แร่ดินขาวโรคตัวแดงดวงขาวโรคลัมปี สกินโรคไวรัสมะเร็งเม็ดเลือดขาวโรคไวรัสมะเร็งเม็ดเลือดขาวในโคลิโปโซมแลคโตสวัคซีนวัคซีนเชื้อเป็นวิธี ELISAไวรัสพีอาร์อาร์เอสไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อยไวรัสโรคพิษสุนัขบ้าไวรัสโรคเยื่อบุช่องท้องอักเสบใสเตร็ปโตคอกคัส ซูอิสสเตร็ปโตคอกโคซีสสารเก็บรักษาเชื้อสารเก็บรักษาเชื้อไวรัสสารต้านไวรัสสุกรสุกรสาวสุนัขหนังตาหลอดเลือดอินเตอร์เฟอรอนแกมมาเอชไอวีเอพีพีแอปตาเมอร์แอโรโมแนส

  Interest

  biotechnology, molecular biology, molecular ecology, molecular diagnosis

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 3 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 9 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
  • ทุนนอก 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 42 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 27 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 15 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 9 เรื่อง (เชิงวิชาการ 9 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1The retrospective identification and molecular epidemiology of porcine circovirus type 3 (PCV3) in swine in Thailand from 2006 to 2017Sukmak M., Thanantong N., Poolperm P., Boonsoongnern A., Ratanavanichrojn N., Jirawattanapong P., Woonwong Y., Soda N., Kaminsonsakul T., Phuttapatimok S., Wajjwalku W.2019Transboundary and Emerging Diseases
  66(1),pp. 611-616
  27
  2Dominance rank, female reproductive synchrony, and male reproductive skew in wild Assamese macaquesSukmak M., Sukmak M., Wajjwalku W., Ostner J., Schülke O.2014Behavioral Ecology and Sociobiology
  68(7),pp. 1097-1108
  26
  3Phylogeographic analysis of African swine fever virus based on the p72 gene sequenceMuangkram Y., Muangkram Y., Sukmak M., Wajjwalku W.2015Genetics and Molecular Research
  14(2),pp. 4566-4574
  14
  4The novel primers for mammal species identification-based mitochondrial cytochrome b sequence: implication for reserved wild animals in Thailand and endangered mammal species in Southeast AsiaMuangkram Y., Muangkram Y., Wajjwalku W., Amano A., Sukmak M.2018Mitochondrial DNA Part A: DNA Mapping, Sequencing, and Analysis
  29(1),pp. 62-72
  7
  5Preliminary study of the genetic diversity of eastern Assamese macaques (Macaca assamensis assamensis) in Thailand based on mitochondrial DNA and microsatellite markersSukmak M., Sukmak M., Malaivijitnond S., Schülke O., Ostner J., Hamada Y., Wajjwalku W.2014Primates
  55(2),pp. 189-197
  5
  6A first report of non-invasive adenovirus detection in wild Assamese macaques in ThailandSukmak M., Wajjwalku W., Wajjwalku W., Ostner J., Ostner J., Schülke O., Schülke O.2017Primates
  58(2),pp. 307-313
  5
  7Molecular characterization of the ribosomal DNA unit of Sarcocystis singaporensis, Sarcocystis zamani and Sarcocystis zuoi from rodents in ThailandWatthanakaiwan V., Watthanakaiwan V., Sukmak M., Hamarit K., Kaolim N., Wajjwalku W., Wajjwalku W., Muangkram Y.2017Journal of Veterinary Medical Science
  79(8),pp. 1412-1418
  5
  8Seroprevalence of Dengue, Zika, and Chikungunya Viruses in Wild Monkeys in ThailandTongthainan D., Mongkol N., Jiamsomboon K., Suthisawat S., Sanyathitiseree P., Sukmak M., Wajjwalku W., Poovorawan Y., Ieamsaard G., Sangkharak B., Taruyanon K., Fungfuang W., Tulayakul P., Boonnak K.2020American Journal of Tropical Medicine and Hygiene
  103(3),pp. 1228-1233
  4
  9Genetic diversity of the captive Asian tapir population in Thailand, based on mitochondrial control region sequence data and the comparison of its nucleotide structure with Brazilian tapirMuangkram Y., Muangkram Y., Muangkram Y., Amano A., Wajjwalku W., Pinyopummintr T., Thongtip N., Kaolim N., Sukmak M., Kamolnorranath S., Siriaroonrat B., Tipkantha W., Maikaew U., Thomas W., Polsrila K., Dongsaard K., Sanannu S., Wattananorrasate A.2017Mitochondrial DNA Part A: DNA Mapping, Sequencing, and Analysis
  28(4),pp. 597-601
  4
  10Discrimination of tiger using a novel high resolution melting (HRM) and multiplex SNP-specific HRM (MSS-HRM) techniqueBuddhakosai W., Sukmak M., Klinsawat W., Klinsawat W., Duangchantrasiri S., Simcharoen A., Siriaroonrat B., Wajjwalku W.2014Forensic Science International: Genetics
  13,pp. 30-33
  3
  11PCV3 in Thailand: Molecular epidemiology and relationship with PCV2Visuthsak W., Visuthsak W., Woonwong Y., Thanantong N., Poolperm P., Boonsoongnern A., Ratanavanichrojn N., Jirawattanapong P., Soda N., Kaminsonsakul T., Phuttapatimok S., Sukmak M., Sukmak M.2021Transboundary and Emerging Diseases
  3
  12Mitogenome analysis reveals a complex phylogeographic relationship within the wild tiger population of ThailandBuddhakosai W., Klinsawat W., Smith O., Smith O., Sukmak M., Kaolim N., Duangchantrasiri S., Simcharoen A., Siriaroonrat B., Wajjwalku W., Wajjwalku W.2016Endangered Species Research
  30(1),pp. 125-131
  2
  13Surgical removal of urethral and bladder stones in female asian elephant (Elephas maximus) by episiotomy and urethrotomyThongtip N., Thongtip N., Lorsanyaluck B., Sukmak M., Sukmak M., Chaichanathong S., Chaichanathong S., Thengchaisri N., Sunyathitiseree P., Wajjwalku W.2013Thai Journal of Veterinary Medicine
  43(3),pp. 375-382
  2
  14Molecular characterization of flaB for Leptospira identificationWajjwalku W., Sukmak M., Amavisit P., Sukpuaram T., La-Ard A., La-Ard A.2015Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health
  46(2),pp. 262-267
  1
  15Genetic stability of the open reading frame 2 (Orf2) of borna disease virus 1 (bodv-1) distributed in cattle in hokkaidoSukmak M., Okamoto M., Ando T., Hagiwara K.2021Journal of Veterinary Medical Science
  83(10),pp. 1526-1533
  1
  16Urethral rupture and leakage following prolonged surgical removal of urethral and bladder stones by episiotomy and urethrotomy in female Asian elephant (Elephas maximus): A case reportThongtip N., Thongtip N., Lorsunyaluck B., Sukmak M., Chaichanathong S., Chaichanathong S., Sunyathitiseree P.2016Thai Journal of Veterinary Medicine
  46(2),pp. 325-329
  1
  17Correlation between antibody response against porcine epidemic diarrhea virus in sows and their offspring under field conditionsBoonsoongnern P., Boodde O., Chumsing W., Sukmak M., Jirawattanapong P., Ratanavanichrojn N., Boonsoongnern A.2021Veterinary World
  14(6),pp. 1689-1694
  1
  18Genetic characterization of banteng (Bos javanicus) populations in Thailand for conservationChaichanathong S., Klinsawat W., Sukmak M., Sakulthai A., Wajjwalku W., Sripiboon S., Kaolim N., Nakbhun S., Tunpradit B., Nipanunt T., Tipkantha W., Yindee M., Thongtip N., Thongtip N.2021Thai Journal of Veterinary Medicine
  51(4),pp. 647-654
  1
  19A longitudinal study of risk factors associated with white spot disease occurrence in marine shrimp farming in Rayong, ThailandYaemkasem S., Yaemkasem S., Yaemkasem S., Boonyawiwat V., Sukmak M., Thongratsakul S., Poolkhet C.2022PeerJ
  10
  0
  20Semen characteristics and second successful artificial insemination of Asian elephant (Elephas maximus) in ThailandThongphakdee A., Kiatsomboon S., Noimoon S., Kongprom U., Boonorana I., Karoon S., Thawnern J., Sakulthai A., Sombutputorn P., Sukmak M., Punkong C., Thongtip N., Thongtip N.2022Veterinary World
  15(5),pp. 1246-1255
  0
  21The first report on internal transcribed spacer region-based characterization of microfilaria in Asian elephants (Elephas maximus) in ThailandPabutta C., Pabutta C., Bangkaew N., Inthawong P., Inthawong P., Mahadthai P., Jairak W., Soda N., Sukmak M., Sripiboon S.2021Veterinary World
  14(8),pp. 2260-2266
  0
  22First report on detection of Babesia spp. In confiscated Sunda pangolins (Manis javanica) in ThailandYodsheewan R., Sukmak M., Sangkharak B., Kaolim N., Ploypan R., Phongphaew W.2021Veterinary World
  14(9),pp. 2380-2385
  0
  23Spatial and temporal patterns of white spot disease in Rayong Province, Thailand, from october 2015 to september 2018Yaemkasem S., Yaemkasem S., Yaemkasem S., Boonyawiwat V., Sukmak M., Thongratsakul S., Poolkhet C.2022Preventive Veterinary Medicine
  199
  0
  24Non-invasive genotyping with a massively parallel sequencing panel for the detection of SNPs in HPA-axis genesGutleb D.R., Gutleb D.R., Gutleb D.R., Ostner J., Ostner J., Ostner J., Schülke O., Schülke O., Schülke O., Wajjwalku W., Sukmak M., Roos C., Noll A.2018Scientific Reports
  8(1)
  0
  25Sequencing characterization and expression analysis of interferon gamma (IFN-γ) in Rusa deer (Rusa timorensis) and Thai cervidaeChaichanathong S., Chaichanathong S., Wajjwalku W., Sukmak M., Siriaroonrat B., Nipanunt T., Thongtip N.2017Thai Journal of Veterinary Medicine
  47(1),pp. 117-122
  0