Person Image

  Education

  • สพ.บ. (สัตวแพทยศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2549
  • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2556
  • Doctor of philosophy (Veterinary Medicine), National Pingtung University of Science and Technology, Taiwan, 2563

  Expertise Cloud

  Acute Hepatopancreatic Necrosis Disease (AHPND)aseptate gregarineBacterial InfectionsBioflavanoidBlood chemistrycapsular polysaccharide antigen (cps) genesChryseobacterium indologenesCichlidaeClove oilconcurrent infectioncrossbred frogdiagnosisDNA Extractionemergent diseaseEmerging bacterial diseasesemerging pathogensepidemiological studyfarmed frogfield trialsfish farmsFrancisellaFrancisella noatunensis subspFrancisella orientalisFrancisellosisgiant snakeheadGram-positive bacteriagreen Texas cichlidGrowth performanceHalothaneHead kidneyHematologyhybrid Clarias catfishesHybrid clarias fishimmune gene expressionImmune responsein situ hybridizationinactivated vaccineIronLactococcus garvieaelargemouth bassLiOAc-SDSLipid oxidationlow salinity areaMBCmelaminemelanin pigmentMICMicrosporidiamitochondrial damagemitogen-activated protein kinase/extracellular signal-regulated kinaseMolecular typingMortalityMS-222Mugil cephalusNile tilapiaNitrogen wasteOreochromis niloticusorientalisPacific white shrimppathogenesisPathogenic organismpathogenicitypathologypolyculturePolymicrobial infectionsPolyphenolsred hybrid tilapiaRed Tilapiarelative per cent survivalRemediationRNA-Seqsepticemiasnakeskin gouramiSpleenStreptococcosisstreptococcusStreptococcus agalactiaeTEMThai aquacultureTialpiatilapiaTilapia Lake virusUvitex 2BvaccineWater treatmentwhite feces syndromeการก่อโรคการบำบัดการเลี้ยงแบบหนาแน่นความไวต่อยาชีววิทยาสังเคราะห์เชื้อทิลาเปียพาร์โวไวรัสปลานิลปลานิลแดงปลาสลิดภูมิคุ้มกันและการพัฒนาวัคซีนในปลาโรคและอายุรศาสตร์ในสัตว์น้ำโรงงานเซลล์แบคทีเรียสเตรปโตคอคโคซิสสารชีวภัณฑ์มูลค่าสูง

  Interest

  โรคและอายุรศาสตร์ในสัตว์น้ำ, ภูมิคุ้มกันและการพัฒนาวัคซีนในปลา

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 11 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 8 โครงการ)
  • ทุนนอก 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 21 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 10 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 11 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Immune responses and protective efficacy of a formalin-killed francisella noatunensis subsp. Orientalis vaccine evaluated through intraperitoneal and immersion challenge methods in oreochromis niloticusPulpipat T., Maekawa S., Wang P.C., Chen S.C.2020Vaccines
  8(2)
  23
  2Transcriptome analysis of immune- and iron-related genes after Francisella noatunensis subsp. orientalis infection in Nile tilapia (Oreochromis niloticus)Maekawa S., Pulpipat T., Wang P.C., Chen S.C.2021Fish and Shellfish Immunology
  111,pp. 36-48
  14
  3Molecular characterization and pathogenicity of Francisella noatunensis subsp. orientalis isolated from cultured tilapia (Oreochromis sp.) in TaiwanPulpipat T., Lin K., Chen Y., Wang P., Chen S.2019Journal of Fish Diseases
  42(5),pp. 643-655
  13
  4Efficacy of a formalin-inactivated Lactococcus garvieae vaccine in farmed grey mullet (Mugil cephalus)Rao S., Byadgi O., Byadgi O., Pulpipat T., Wang P.C., Chen S.C.2020Journal of Fish Diseases
  43(12),pp. 1579-1589
  11
  5Comparison of the pathogenicity of Francisella orientalis in Nile tilapia (Oreochromis niloticus), Asian seabass (Lates calcarifer) and largemouth bass (Micropterus salmoides) through experimental intraperitoneal infectionPoudyal S., Pulpipat T., Wang P.C., Chen S.C.2020Journal of Fish Diseases
  43(9),pp. 1097-1106
  7
  6Pathological manifestations of francisella orientalis in the green texas cichlid (Herichthys cyanoguttatus)Chang C.H., Poudyal S., Pulpipat T., Wang P.C., Chen S.C.2021Animals
  11(8)
  4
  7Streptococcus agalactiae Serotype VII, an Emerging Pathogen Affecting Snakeskin Gourami (Trichogaster pectoralis) in Intensive FarmingPulpipat T., Boonyawiwat V., Moonjit P., Sanguankiat A., Phatthanakunanan S., Jala S., Surachetpong W.2023Transboundary and Emerging Diseases
  2023
  3
  8Concurrent infections of Streptococcus iniae and Aeromonas veronii in farmed Giant snakehead (Channa micropeltes)Pulpipat T., Heckman T.I., Boonyawiwat V., Kerddee P., Phatthanakunanan S., Soto E., Surachetpong W.2023Journal of Fish Diseases
  1
  9Eustrongylides ignotus and Centrocestus sp. co-infection in farmed ornamental Mickey Mouse platy, Xiphophorus maculatusLiao P., Tsai M., Wang P., Ho Y., Pulpipat T., Chen S.2017Bulletin of the European Association of Fish Pathologists
  37(4),pp. 159-168
  0