Person Image

Administration

Education

 • วท.ด.(พันธุวิศวกรรม), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย
 • วท.ม. (พันธุวิศวกรรม), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย
 • วท.บ. (เทคโนโลยีการเพาะขยายพันธุ์สัตว์), มหาวิทยาลัยมหิดล , ไทย

Expertise Cloud

aglepristoneAsian elephantAvianAvian malariabitchblood cellsbovine coronaviruscatcattleCytochrome bDairy CattledioestrusELISAEncephalitozoon cuniculiEscherichia coliFeedsgenetic testingHaemoproteusHaemosporidianhematologyhistomorphometryIngredientsKing cobraLitopenaeus vannameiM. HyopneumoniaeMangrove snakeMeat rabbitMolecularmorphologyNatural infectionnested PCRowlPacific white shrimpPCRPersian catphylogenypolycystic kidney diseaseprevalencePRRSRabbitraptorreal-time PCRreceptorrecombinant proteinTrypanosomeultrastructureuterusvaccineVirulence factorsWaterWinter dysentery diseaseกรดนิวคลีอิกกระต่ายกระต่ายเนื้อการเจริญเติบโตการดูแลสุขภาพการตรวจสอบทางพันธุกรรมการตัดม่านตาการถอดรหัสสารพันธุกรรมการเพาะเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมเกล็ดเลือด (Platelets)แกรนูโลมาไก่ไกลโคโปรตีน ซีไข่จิ้งหรีดไข้หวัดนกความชุกความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมโคนมช้างไทยเซลล์เม็ดเลือดนกล่าเหยื่อปรสิตในเลือดมาลาเรียในนกโลหิตวิทยาส่วนผสมอาหารสัตว์ (สุกร)สารกำจัดแมลงสารอะกัวนินพลัสสุกรสุกรสาวเหยี่ยวรุ้งอณูวินิจฉัยอนุภาคนาโนอัตราการรอดอัลตร้าสตรักเจอร์อัลตร้าสรักเจอร์อาหารสัตว์อินคลูชั่นบอดี เฮปาไตติสอิริโดไวรัสจิ้งหรีดอีโทเฟนพร็อกซ์ฮอร์โมนฮีโมโปรเตียสเฮปาโตซูน Hepatozoonเฮอร์ปีส์ไวรัสิblood cellsิblood parasiteฺBlood parasiteฺBlood parasites

Interest

การวินิจฉัยโรคสัตว์ , เทคโนโลยีชีวภาพ , พันธุวิศวกรรม

Administrative Profile


Resource

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
 • ทุนใน 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
 • ทุนใน 28 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 23 โครงการ)
 • ทุนนอก 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 81 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 47 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 34 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 14 เรื่อง (เชิงวิชาการ 13 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

 • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)

นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


Scopus h-index

#Document titleAuthorsYearSourceCited by
1Chinese-like strain of porcine epidemic diarrhea virus, ThailandPuranaveja S., Poolperm P., Lertwatcharasarakul P., Kesdaengsakonwut S., Boonsoongnern A., Urairong K., Kitikoon P., Choojai P., Kedkovid R., Teankum K., Thanawongnuwech R.2009Emerging Infectious Diseases
15(7),pp. 1112-1115
135
2First reported case of elephant endotheliotropic herpes virus infection in LaosBouchard B., Xaymountry B., Thongtip N., Lertwatcharasarakul P., Wajjwalku W.2014Journal of Zoo and Wildlife Medicine
45(3),pp. 704-707
26
3Developing an indirect ELISA based on recombinant hexon protein for serological detection of inclusion body hepatitis in chickensJunnu S., Junnu S., Junnu S., Lertwatcharasarakul P., Jala S., Phattanakunanan S., Moonjit P., Songserm T., Songserm T.2014Journal of Veterinary Medical Science
76(2),pp. 289-293
15
4Molecular characterization of Anaplasma platys in a domestic cat from ThailandSalakij C., Lertwatcharasarakul P., Salakij J., Nunklang K., Rattanakunuprakarn J.2012Comparative Clinical Pathology
21(3),pp. 345-348
14
5Genomic characterization of a new tembusu flavivirus from domestic ducks in ThailandChakritbudsabong W., Chakritbudsabong W., Taowan J., Lertwatcharasarakul P., Phattanakunanan S., Munkhong A., Songserm T., Chaichoun K.2015Thai Journal of Veterinary Medicine
45(3),pp. 419-425
14
6Plasmodium circumflexum in a Shikra (Accipiter badius): Phylogeny and ultra-structure of the haematozoaSalakij J., Lertwatcharasarakul P., Kasorndorkbua C., Salakij C.2012Japanese Journal of Veterinary Research
60(2-3),pp. 105-109
9
7Genetic variant of elephant endotheliotropic herpesvirus detected from captive Asian elephants (Elephas maximus) in Thailand from 2007 to 2013Lertwatcharasarakul P., Sanyathitiseree P., Thongtip N., Charoenphan P., Boonyasart B., Maneewan N., Songserm T.2015Thai Journal of Veterinary Medicine
45(1),pp. 73-79
8
8Hematology, molecular phylogeny and ultra-structure of Trypanosoma corvi in a ShikraSalakij C., Kasorndorkbua C., Lertwatcharasarakul P., Salakij J.2012Comparative Clinical Pathology
21(6),pp. 1757-1761
7
9An inactivated vaccine for prevention and control of inclusion body hepatitis in broiler breedersJunnu S., Junnu S., Junnu S., Lertwatcharasarakul P., Jala S., Phattanakulanan S., Monkong A., Kulprasertsri S., Thivalai C., Chakritbudsabong W., Chaichoun K., Songserm T.2015Thai Journal of Veterinary Medicine
45(1),pp. 55-62
7
10Molecular prevalence and phylogenetic relationship of Haemoproteus and Plasmodium parasites of owls in Thailand: Data from a rehabilitation centrePornpanom P., Fernandes Chagas C., Lertwatcharasarakul P., Kasorndorkbua C., Kasorndorkbua C., Valkiūnas G., Salakij C.2019International Journal for Parasitology: Parasites and Wildlife
9,pp. 248-257
6
11Morphological and molecular characterization of avian trypanosomes in raptors from ThailandPornpanom P., Salakij C., Prasopsom P., Lertwatcharasarakul P., Kasorndorkbua C., Kasorndorkbua C., Santavakul M.2019Parasitology Research
118(8),pp. 2419-2429
6
12Molecular and phylogenetic characterization of bovine coronavirus virus isolated from dairy cattle in Central Region, ThailandSingasa K., Songserm T., Lertwatcharasarakul P., Arunvipas P.2017Tropical Animal Health and Production
49(7),pp. 1523-1529
6
13Haemoproteus in barn and collared scops owls from ThailandSalakij C., Pornpanom P., Lertwatcharasarakul P., Kasorndorkbua C., Kasorndorkbua C., Salakij J.2018Journal of Veterinary Science
19(2),pp. 280-289
5
14Ultra-structure of blood cells and molecular characteristics of Haemoproteus sp. in Blyth’s hawk eagleSalakij C., Kasorndorkbua C., Kasorndorkbua C., Lertwatcharasarakul P., Salakij J.2015Comparative Clinical Pathology
24(5),pp. 1293-1299
4
15Subclinical infection of captive Asian elephants (Elephas maximus) in Thailand with elephant endotheliotropic herpesvirusSripiboon S., Sripiboon S., Ditcham W., Vaughan-Higgins R., Jackson B., Robertson I., Thitaram C., Angkawanish T., Phatthanakunanan S., Lertwatcharasarakul P., Warren K.2020Archives of Virology
165(2),pp. 397-401
4
16Genotypic and phenotypic situation of antimicrobial drug resistance of Escherichia coli in water and manure between biogas and non-biogas swine farms in central ThailandDawangpa A., Lertwatcharasarakul P., Ramasoota P., Boonsoongnern A., Ratanavanichrojn N., Sanguankiat A., Phatthanakunanan S., Tulayakul P.2021Journal of Environmental Management
279
2
17Species-specific primers for the detection of lymphatic filariasis vectors: Mansonia bonneae and Mansonia divesRueanghiran C., Lertwatcharasarakul P., Ruangsittichai J.2017Tropical Biomedicine
34(3),pp. 615-621
2
18Hematological and phylogenetic studies of Leucocytozoon spp. In backyard chickens and fighting cocks around Kamphaeng Saen, ThailandPrasopsom P., Salakij C., Lertwatcharasarakul P., Pornpranom P.2020Agriculture and Natural Resources
54(6),pp. 595-602
2
19Cell penetrable human scFv specific to middle domain of matrix protein-1 protects mice from lethal influenzaDong-Din-On F., Dong-Din-On F., Songserm T., Pissawong T., Pissawong T., Srimanote P., Thanongsaksrikul J., Thanongsaksrikul J., Thueng-In K., Thueng-In K., Moonjit P., Lertwatcharasarakul P., Seesuay W., Chaicumpa W., Chaicumpa W.2015Viruses
7(1),pp. 154-179
2
20Molecular and Morphological Analyses of Leucocytozoon Parasites (Haemosporida: Leucocytozoidae) in Raptors From ThailandLertwatcharasarakul P., Salakij C., Prasopsom P., Kasorndorkbua C., Kasorndorkbua C., Jakthong P., Santavakul M., Suwanasaeng P., Ploypan R.2021Acta Parasitologica
1
21Studies on the pathogenicity of duck tembusu virus strain KPS54A61 using mice and chickensThivalai C., Thivalai C., Lertwatcharasarakul P., Jala S., Phattanakunanan S., Chakritbudsabong W., Saengnual P., Songserm T.2019Japanese Journal of Veterinary Research
67(4),pp. 295-303
1
22Biological and environmental factors associated with the detection of elephant endotheliotropic herpesvirus in asian elephants (Elephas maximus) in thailandHengtrakul P., Sudlapa P., Chaisurat N., Sodsaengthien S., Chamnankij C., Noimoon S., Punkong C., Phatthanakunanan S., Lertwatcharasarakul P., Sripiboon S.2020Journal of Veterinary Medical Science
82(12),pp. 1808-1815
1
23First detection and characterization of Psittaciform bornaviruses in naturally infected and diseased birds in ThailandSa-ardta P., Sa-ardta P., Rinder M., Sanyathitiseree P., Weerakhun S., Lertwatcharasarakul P., Lorsunyaluck B., Schmitz A., Korbel R.2019Veterinary Microbiology
230,pp. 62-71
1
24Genetic detection and identification of chlamydophila psittaci in captive psittacine birds in ThailandSuksai P., Suksai P., Lorsunyaluck B., Dittawong P., Sanyathitiseree P., Lertwatcharasarakul P., Lertwatcharasarakul P.2016Thai Journal of Veterinary Medicine
46(1),pp. 67-75
1
25Optimized codons of polar tube protein 1 gene of Encephalitozoon cuniculi to enhance protein expression in Escherichia coliSinsuwonkwat W., Sinsuwonkwat W., Sinsuwonkwat W., Sanyathitiseree P., Phattanakunanan S., Jala S., Lertwatcharasarakul P., Lertwatcharasarakul P., Lertwatcharasarakul P., Lertwatcharasarakul P.2016Thai Journal of Veterinary Medicine
46(4),pp. 579-587
1
26Molecular studies on oestrogen α and progesterone receptors and histomorphometric analysis of canine uteri following aglepristone treatmentLimmanont C., Lertwatcharasarakul P., Ponglowhapan S., Sirinarumitr K.2021Reproduction in Domestic Animals
0
27Scorpion venom peptide effects on inhibiting proliferation and inducing apoptosis in canine mammary gland tumor cell linesPanja K., Panja K., Buranapraditkun S., Buranapraditkun S., Roytrakul S., Kovitvadhi A., Lertwatcharasarakul P., Nakagawa T., Limmanont C., Jaroensong T.2021Animals
11(7)
0
28Seroprevalence of small ruminant lentivirus infection in goats in ThailandMongkonwattanaporn T., Lertwatcharasarakul P., Intaravichai P., Rukkwamsuk T.2021Polish journal of veterinary sciences
24(2),pp. 313-317
0
29Seroprevalence of bovine coronavirus and factors associated with the serological status in dairy cattle in the western region of ThailandVen S., Arunvipas P., Lertwatcharasarakul P., Ratanapob N.2021Veterinary World
14(8),pp. 2041-2047
0
30Prevalence and genetic diversity of Haemoproteus and Plasmodium in raptors from Thailand: Data from rehabilitation centerPornpanom P., Kasorndorkbua C., Kasorndorkbua C., Lertwatcharasarakul P., Salakij C.2021International Journal for Parasitology: Parasites and Wildlife
16,pp. 75-82
0
31Expression of recombinant S2 domain of Spike protein of Porcine epidemic diarrhea virusSritun J., Inthong N., Jala S., Phatthanakunanan S., Sirinarumitr K., Lertwatcharasarakul P., Sirinarumitr T.2021Thai Journal of Veterinary Medicine
51(2),pp. 221-230
0
32Characterisation of 5’ upstream and coding sequences of myostatin gene (MSTN) in thai swamp buffalo (bubalus bubalis)Taweechue K., Taweechue K., Lertwatcharasarakul P., Limjindaporn T., Tumwasorn S., Rukkwamsuk T.2016Maejo International Journal of Science and Technology
10(2),pp. 154-165
0
33Direct DNA extraction to detect Mycobacterium bovis from the lungs of buffaloes positive to intradermal tuberculin testingYatbantoong N., Yatbantoong N., Pattanakulanan S., Lertwatcharasarakul P., Rukkwamsuk T., Rukkwamsuk T.2019Agriculture and Natural Resources
53(1),pp. 49-52
0