Person Image

  Education

  • วท.ด.(พันธุวิศวกรรม), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย
  • วท.ม. (พันธุวิศวกรรม), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย
  • วท.บ. (เทคโนโลยีการเพาะขยายพันธุ์สัตว์), มหาวิทยาลัยมหิดล , ไทย

  Expertise Cloud

  aglepristoneAsian elephantAvianavian malariaBlood cellsBovine coronavirusbovine tuberculosiscatcattlecesarean sectiondairy cattleELISAEncephalitozoon cuniculiEscherichia coliFeedsgenetic testingHaemoproteushematologyIngredientsKing cobraLitopenaeus vannameiM. hyopneumoniaeMangrove snakeMeat rabbitmolecularmorphologyNatural InfectionNested PCRowlPacific white shrimpPCRPersian catphylogenypolycystic kidney diseasePrevalencePRRSrabbitreal-time PCRrecombinant proteinSwine farmtrypanosomevaccineกระต่ายกระต่ายเนื้อการเจริญเติบโตกุ้งขาวแวนนาไมไข้หวัดนกความชุกความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมโคนมช้างไทยเซลล์เม็ดเลือดนกล่าเหยื่อนกล่าเหยื่อ ไวรัสนิวคาสเซิลนกแสกนกแอ่นกินรังน้ำมันจระเข้เบต้ากลูแคนโบวายไวรัลไดอะเรียไวรัสปรสิตในเลือดปัจจัยเสี่ยง (risk factor)โปรตีนโครงสร้างผลข้างเคียงพฤติกรรมพันธุวิศวกรรม พาร์โวไวรัสในเป็ดเทศพาร์โวไวรัสในห่านพิเชีย พาสทอริสแพะ (goat)ฟาล์ว อะดีโนไวรัสม้าม่านตาอักเสบมาลาเรียในนกแมวแมวเปอร์เซียระดับแอนติบอดีระบบภูมิคุ้มกันระบบภูมิคุ้มกันแบบไม่จำเพาะระบาดวิทยาโมเลกุลระยะโพสลาร์วาริกเก็ตเซีย (rickettsia)โรคของช้างเด็ก ช้างเอเชีย เวชศาสตร์ป้องกันโรคไข้คิว (Q fever)โรคไข้หวัดใหญ่ชนิด เอโรคถุงน้ำในไตโรคหลอดลมอักเสบติดต่อในสัตว์ปีกเลปตินโลหิตวิทยาส่วนผสมอาหารสุกรสุกรสาวหนูแรทเหยี่ยวรุ้งอณูวินิจฉัยอนุภาคนาโนอัตราการรอดอัลตร้าสตรักเจอร์อัลตร้าสรักเจอร์อาหารสัตว์เฮอร์ปีส์ไวรัส

  Interest

  การวินิจฉัยโรคสัตว์ , เทคโนโลยีชีวภาพ , พันธุวิศวกรรม

  Administrative Profile

  • ต.ค. 2565 - ปัจจุบัน หัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์
  • ธ.ค. 2561 - ต.ค. 2565 รองหัวหน้าภาควิชา คณะสัตวแพทยศาสตร์ ภาควิชาพยาธิวิทยา
  • ส.ค. 2559 - พ.ย. 2561 รองหัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง 206 ชั้น 2 อาคารห้องปฏิบัติการภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 29 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 23 โครงการ)
  • ทุนนอก 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 88 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 52 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 36 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 14 เรื่อง (เชิงวิชาการ 13 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Chinese-like strain of porcine epidemic diarrhea virus, ThailandPuranaveja S., Poolperm P., Lertwatcharasarakul P., Kesdaengsakonwut S., Boonsoongnern A., Urairong K., Kitikoon P., Choojai P., Kedkovid R., Teankum K., Thanawongnuwech R.2009Emerging Infectious Diseases
  15(7),pp. 1112-1115
  144
  2First reported case of elephant endotheliotropic herpes virus infection in LaosBouchard B., Xaymountry B., Thongtip N., Lertwatcharasarakul P., Wajjwalku W.2014Journal of Zoo and Wildlife Medicine
  45(3),pp. 704-707
  32
  3Developing an indirect ELISA based on recombinant hexon protein for serological detection of inclusion body hepatitis in chickensJunnu S., Junnu S., Junnu S., Lertwatcharasarakul P., Jala S., Phattanakunanan S., Moonjit P., Songserm T., Songserm T.2014Journal of Veterinary Medical Science
  76(2),pp. 289-293
  16
  4Molecular characterization of Anaplasma platys in a domestic cat from ThailandSalakij C., Lertwatcharasarakul P., Salakij J., Nunklang K., Rattanakunuprakarn J.2012Comparative Clinical Pathology
  21(3),pp. 345-348
  16
  5Genomic characterization of a new tembusu flavivirus from domestic ducks in ThailandChakritbudsabong W., Chakritbudsabong W., Taowan J., Lertwatcharasarakul P., Phattanakunanan S., Munkhong A., Songserm T., Chaichoun K.2015Thai Journal of Veterinary Medicine
  45(3),pp. 419-425
  14
  6Molecular prevalence and phylogenetic relationship of Haemoproteus and Plasmodium parasites of owls in Thailand: Data from a rehabilitation centrePornpanom P., Fernandes Chagas C., Lertwatcharasarakul P., Kasorndorkbua C., Kasorndorkbua C., Valkiūnas G., Salakij C.2019International Journal for Parasitology: Parasites and Wildlife
  9,pp. 248-257
  13
  7Plasmodium circumflexum in a Shikra (Accipiter badius): Phylogeny and ultra-structure of the haematozoaSalakij J., Lertwatcharasarakul P., Kasorndorkbua C., Salakij C.2012Japanese Journal of Veterinary Research
  60(2-3),pp. 105-109
  10
  8An inactivated vaccine for prevention and control of inclusion body hepatitis in broiler breedersJunnu S., Junnu S., Junnu S., Lertwatcharasarakul P., Jala S., Phattanakulanan S., Monkong A., Kulprasertsri S., Thivalai C., Chakritbudsabong W., Chaichoun K., Songserm T.2015Thai Journal of Veterinary Medicine
  45(1),pp. 55-62
  10
  9Genetic variant of elephant endotheliotropic herpesvirus detected from captive Asian elephants (Elephas maximus) in Thailand from 2007 to 2013Lertwatcharasarakul P., Sanyathitiseree P., Thongtip N., Charoenphan P., Boonyasart B., Maneewan N., Songserm T.2015Thai Journal of Veterinary Medicine
  45(1),pp. 73-79
  9
  10Morphological and molecular characterization of avian trypanosomes in raptors from ThailandPornpanom P., Salakij C., Prasopsom P., Lertwatcharasarakul P., Kasorndorkbua C., Kasorndorkbua C., Santavakul M.2019Parasitology Research
  118(8),pp. 2419-2429
  9
  11Hematology, molecular phylogeny and ultra-structure of Trypanosoma corvi in a ShikraSalakij C., Kasorndorkbua C., Lertwatcharasarakul P., Salakij J.2012Comparative Clinical Pathology
  21(6),pp. 1757-1761
  7
  12Molecular and phylogenetic characterization of bovine coronavirus virus isolated from dairy cattle in Central Region, ThailandSingasa K., Songserm T., Lertwatcharasarakul P., Arunvipas P.2017Tropical Animal Health and Production
  49(7),pp. 1523-1529
  7
  13Haemoproteus in barn and collared scops owls from ThailandSalakij C., Pornpanom P., Lertwatcharasarakul P., Kasorndorkbua C., Kasorndorkbua C., Salakij J.2018Journal of Veterinary Science
  19(2),pp. 280-289
  7
  14Ultra-structure of blood cells and molecular characteristics of Haemoproteus sp. in Blyth’s hawk eagleSalakij C., Kasorndorkbua C., Kasorndorkbua C., Lertwatcharasarakul P., Salakij J.2015Comparative Clinical Pathology
  24(5),pp. 1293-1299
  6
  15Genotypic and phenotypic situation of antimicrobial drug resistance of Escherichia coli in water and manure between biogas and non-biogas swine farms in central ThailandDawangpa A., Lertwatcharasarakul P., Ramasoota P., Boonsoongnern A., Ratanavanichrojn N., Sanguankiat A., Phatthanakunanan S., Tulayakul P.2021Journal of Environmental Management
  279
  6
  16Cell penetrable human scFv specific to middle domain of matrix protein-1 protects mice from lethal influenzaDong-Din-On F., Dong-Din-On F., Songserm T., Pissawong T., Pissawong T., Srimanote P., Thanongsaksrikul J., Thanongsaksrikul J., Thueng-In K., Thueng-In K., Moonjit P., Lertwatcharasarakul P., Seesuay W., Chaicumpa W., Chaicumpa W.2015Viruses
  7(1),pp. 154-179
  5
  17Subclinical infection of captive Asian elephants (Elephas maximus) in Thailand with elephant endotheliotropic herpesvirusSripiboon S., Sripiboon S., Ditcham W., Vaughan-Higgins R., Jackson B., Robertson I., Thitaram C., Angkawanish T., Phatthanakunanan S., Lertwatcharasarakul P., Warren K.2020Archives of Virology
  165(2),pp. 397-401
  5
  18Molecular and Morphological Analyses of Leucocytozoon Parasites (Haemosporida: Leucocytozoidae) in Raptors From ThailandLertwatcharasarakul P., Salakij C., Prasopsom P., Kasorndorkbua C., Kasorndorkbua C., Jakthong P., Santavakul M., Suwanasaeng P., Ploypan R.2021Acta Parasitologica
  4
  19Biological and environmental factors associated with the detection of elephant endotheliotropic herpesvirus in asian elephants (Elephas maximus) in thailandHengtrakul P., Sudlapa P., Chaisurat N., Sodsaengthien S., Chamnankij C., Noimoon S., Punkong C., Phatthanakunanan S., Lertwatcharasarakul P., Sripiboon S.2020Journal of Veterinary Medical Science
  82(12),pp. 1808-1815
  3
  20First detection and characterization of Psittaciform bornaviruses in naturally infected and diseased birds in ThailandSa-ardta P., Sa-ardta P., Rinder M., Sanyathitiseree P., Weerakhun S., Lertwatcharasarakul P., Lorsunyaluck B., Schmitz A., Korbel R.2019Veterinary Microbiology
  230,pp. 62-71
  2
  21Genetic detection and identification of chlamydophila psittaci in captive psittacine birds in ThailandSuksai P., Suksai P., Lorsunyaluck B., Dittawong P., Sanyathitiseree P., Lertwatcharasarakul P., Lertwatcharasarakul P.2016Thai Journal of Veterinary Medicine
  46(1),pp. 67-75
  2
  22Multidrug resistance problems targeting piglets and environmental health by Escherichia coli in intensive swine farmsDawangpa A., Lertwatcharasarakul P., Boonsoongnern A., Ratanavanichrojn N., Sanguankiat A., Pinniam N., Jala S., Laopiem S., Tulayakul P., Tulayakul P.2022Emerging Contaminants
  8,pp. 123-133
  2
  23Scorpion venom peptide effects on inhibiting proliferation and inducing apoptosis in canine mammary gland tumor cell linesPanja K., Panja K., Buranapraditkun S., Buranapraditkun S., Roytrakul S., Kovitvadhi A., Lertwatcharasarakul P., Nakagawa T., Limmanont C., Jaroensong T.2021Animals
  11(7)
  2
  24Species-specific primers for the detection of lymphatic filariasis vectors: Mansonia bonneae and Mansonia divesRueanghiran C., Lertwatcharasarakul P., Ruangsittichai J.2017Tropical Biomedicine
  34(3),pp. 615-621
  2
  25Hematological and phylogenetic studies of Leucocytozoon spp. In backyard chickens and fighting cocks around Kamphaeng Saen, ThailandPrasopsom P., Salakij C., Lertwatcharasarakul P., Pornpranom P.2020Agriculture and Natural Resources
  54(6),pp. 595-602
  2
  26Expression of recombinant S2 domain of Spike protein of Porcine epidemic diarrhea virusSritun J., Inthong N., Jala S., Phatthanakunanan S., Sirinarumitr K., Lertwatcharasarakul P., Sirinarumitr T.2021Thai Journal of Veterinary Medicine
  51(2),pp. 221-230
  1
  27Prevalence and genetic diversity of Haemoproteus and Plasmodium in raptors from Thailand: Data from rehabilitation centerPornpanom P., Kasorndorkbua C., Kasorndorkbua C., Lertwatcharasarakul P., Salakij C.2021International Journal for Parasitology: Parasites and Wildlife
  16,pp. 75-82
  1
  28Genetic diversity and phylogenetic analysis of Khiew-Phalee chickens (Thailand) based on mitochondrial DNA cytochrome b gene sequencesPhromnoi S., Lertwatcharasarakul P., Phattanakunanan S.2022Biodiversitas
  23(2),pp. 750-756
  1
  29Optimized codons of polar tube protein 1 gene of Encephalitozoon cuniculi to enhance protein expression in Escherichia coliSinsuwonkwat W., Sinsuwonkwat W., Sinsuwonkwat W., Sanyathitiseree P., Phattanakunanan S., Jala S., Lertwatcharasarakul P., Lertwatcharasarakul P., Lertwatcharasarakul P., Lertwatcharasarakul P.2016Thai Journal of Veterinary Medicine
  46(4),pp. 579-587
  1
  30Molecular studies on oestrogen α and progesterone receptors and histomorphometric analysis of canine uteri following aglepristone treatmentLimmanont C., Lertwatcharasarakul P., Ponglowhapan S., Sirinarumitr K.2021Reproduction in Domestic Animals
  1
  31Studies on the pathogenicity of duck tembusu virus strain KPS54A61 using mice and chickensThivalai C., Thivalai C., Lertwatcharasarakul P., Jala S., Phattanakunanan S., Chakritbudsabong W., Saengnual P., Songserm T.2019Japanese Journal of Veterinary Research
  67(4),pp. 295-303
  1
  32Expression of the recombinant C-terminal of the S1 domain and N-terminal of the S2 domain of the spike protein of porcine epidemic diarrhea virusSritun J., Inthong N., Jala S., Phatthanakunanan S., Satchasataporn K., Sirinarumitr K., Lertwatcharasarakul P., Sirinarumitr T.2021Veterinary World
  14(11),pp. 2913-2918
  0
  33Seroprevalence of small ruminant lentivirus infection in goats in ThailandMongkonwattanaporn T., Lertwatcharasarakul P., Intaravichai P., Rukkwamsuk T.2021Polish journal of veterinary sciences
  24(2),pp. 313-317
  0
  34Seroprevalence of bovine coronavirus and factors associated with the serological status in dairy cattle in the western region of ThailandVen S., Arunvipas P., Lertwatcharasarakul P., Ratanapob N.2021Veterinary World
  14(8),pp. 2041-2047
  0
  35Characterisation of 5’ upstream and coding sequences of myostatin gene (MSTN) in thai swamp buffalo (bubalus bubalis)Taweechue K., Taweechue K., Lertwatcharasarakul P., Limjindaporn T., Tumwasorn S., Rukkwamsuk T.2016Maejo International Journal of Science and Technology
  10(2),pp. 154-165
  0
  36Direct DNA extraction to detect Mycobacterium bovis from the lungs of buffaloes positive to intradermal tuberculin testingYatbantoong N., Yatbantoong N., Pattanakulanan S., Lertwatcharasarakul P., Rukkwamsuk T., Rukkwamsuk T.2019Agriculture and Natural Resources
  53(1),pp. 49-52
  0