ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

9

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

2

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

0

Award

รางวัล ปี 2024

Interest

18S rRNAAccipiter badiusAnaplasma platysantithrombin IIIAvianAvian malariablood cellBlood cellscatcell bankCloningcommon palm civetculturecytochemistryCytochrome bcytologydogerythrocytesFeedsFelidaeFelinegenetic diversityH5N1HaematologyHaemosporidianhematologyHepatozoonImmunologyincidenceIngredientsleukocytesLitopenaeus vannameiMalariamolecularmonoblastic leukemiamorphologyMosaicPacific white shrimpphylogenyProtein CProtein SPRRSraptorraptorsreal-time PCRreleased hog deerSomatic cell nuclear transfertrypanosomeultrastructureUltra-structureZambiaZebrafishการเจริญเติบโตการเพาะเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมช้างช้างไทยเซลล์เม็ดเลือดธนาคารเซลล์นกล่าเหยื่อปรสิตในเลือดปลากัดเป็ดเลี้ยงโปรตีน Cพยาธิพยาธิวิทยา มาลาเรียในนกแมวแมวเปอร์เซียไมโตคอนเดรียดีเอ็นเอยา ภูมิคุ้มกัน ภาวะโลหิตจางจากการทำลายเม็ดเลือดแดง สุนัขระดับแอนติบอดีระบบภูมิคุ้มกันระบบภูมิคุ้มกันแบบไม่จำเพาะระบาดวิทยาระยะโพสลาร์วาโลหิตวิทยาโลหิตวิทยาทางสัตวแพทย์โลหิตวิทยาในสัตว์เลี้ยง โลหิตวิทยาในงู โลหิตวิทยาในสัตว์ป่า และโลหิวิทยาในสัตว์ปีกโลหิตวิทยาสัตวแพทย์วัคซีนวัคซีนเชื้อตายวิทยาเนื้องอกของสัตว์ วินิจฉัยไวรัสอัมพาตจิ้งหรีดศูนย์วิจัยศูนย์วิทยาการส่วนผสมอาหารสัตว์ตระกูลเสือสัตว์ป่าสัตว์ปีกสารสกัดหยาบสารอะกัวนินพลัสสุขภาพเป็ดสุนัขเหยี่ยวอัลตร้าสตรักเจอร์อาหารสัตว์เฮอร์ปีส์ไวรัส

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา


Persons (ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 1 คน (นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 28 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 14 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 18 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 114 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 39 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 17 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 82 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 3 โครงการ)
 • ทุนนอก 70 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 10 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 56 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 585 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 375 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 210 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
 • Unknown 26 เรื่อง (Unknown 26 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 218 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 165 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 7 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 45 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 1 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 33 รางวัล (เกียรติบัตร 7 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 21 รางวัล, ประชุมวิชาการ 5 รางวัล)