ภาควิชาเวชศาสตร์คลีนิคสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

22

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

0

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

0

Award

รางวัล ปี 2020

Interest

aflatoxinAGIDalbuminAnaplasmosisAnimal Reproduction antioxidantarrhythmiaAsian elephantBabesiosisbeef cowbeneficial microorganismbenzoic acidbeta-hydroxybutyrateBlood lactateblood parasiteBrucellosisBuffaloCardiac markerCardioprotectioncatcattleCentral part of Thailandchitooligosaccharidecolic surgerycomminuted fracturecoronary heart diseasecowcowsdairy cattledairy cowDairy cowsdairy farmdairy rationEchocardiographyefficacyElephantenergyExercise trainingextenderFreezabilitygerminated brown riceGLUTGnRHgoathCGhematologyherd health and production managementhorsehorse weighthorsesintestinal morphologyintestinal parasitekisspeptinkisspeptin neuronsLactating cowsLamenessmastitisMilk productionnear infrared spectroscopynegative energy balanceNeospora caninumNIRSplasmaprogesteronepropylene glycolPROTEINReproductionreproductive performanceRisk factorsSemenseroprevalenceserumskeletal musclespermspermatozoasynchronizationtotal proteinWildlifeกล้ามเนื้อลายข้าวกล้องงอกโคโคนมช้างดัชนีอุณหภูมิความชื้น (THI)แบคทีเรียประสิทธิภาพของยาปัจจัยเสี่ยงพยาธิสตรองกัยลัสแพะม้ายาถ่ายพยาธิระบบสืบพันธุ์ระบาดวิทยารูปแบบของยาโรคหลอดเลือดหัวใจสารพิษจากเชื้อราองค์ประกอบน้ำนมอายุรศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอื้องอาหารโคนมไอเวอร์เมคติน

Executives

รองคณบดี

หัวหน้าภาควิชา


Persons (ภาควิชาเวชศาสตร์คลีนิคสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน)

Avata

นาย อนวัช แสงมาลี, อาจารย์

E-Mail: fvetaws@ku.ac.th Tel.034-351901-2 ต่อ 150


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 23 คน (รองศาสตราจารย์ 6 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 6 คน, อาจารย์ 6 คน, นายสัตวแพทย์ 1 คน, นักวิทยาศาสตร์ 1 คน, นักวิชาการสัตวบาล 3 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 18 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 10 โครงการ)
 • ทุนนอก 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 132 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 94 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 10 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 75 โครงการ)
 • ทุนนอก 56 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 37 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 29 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 499 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 308 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 191 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 1 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 1 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 203 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 156 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 4 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 36 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 7 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 18 รางวัล (เกียรติบัตร 2 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 7 รางวัล, ประชุมวิชาการ 9 รางวัล)

แสดงความคิดเห็น

(0)