รางวัลภาควิชาเวชศาสตร์คลีนิคสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่า ปี 2020

32

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

4

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

1

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

1

Award

รางวัล ปี 2020

แนวโน้มรางวัลภาควิชาเวชศาสตร์คลีนิคสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่า

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2016 >>

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2011201020092008 >>

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Conference Award 1
2020 inดร.เมธา จันดา, รองศาสตราจารย์,"AGEDEPENDENT DECLINES SERUM 25(OH)2D AND THE EXPRESSION OF VITAMIN D METABOLIZING ENZYME IN HORSE SKELETAL MUSCLE", The 2nd place in oral presentation award, -, The joint congress of the 2nd Kasetsart University Veterinary International Conference and the 10th Asian Society of Veterinary Surgery Conference (KUVIC-AiSVS 2020) , Nov 25 2020