ผลงานภาควิชาเวชศาสตร์คลีนิคสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่า ปี 2021

8

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

2

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

แนวโน้มผลงานของภาควิชาเวชศาสตร์คลีนิคสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่า

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาเวชศาสตร์คลีนิคสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่าต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 8
2021 exChattida Panprom, exRatikorn Bootcha, exYuthima Kacha, inดร.สุนทรี เพ็ชรดี, รองศาสตราจารย์, "The Surgical Intervention for Dirofilaria Infections in One Dog and One Cat", Advances in Animal and Veterinary Sciences, ปีที่ 9, ฉบับที่ 4, เมษายน 2021, หน้า 571-575
2021 exKanokwan Demeekul, exWichit Suthammarak, inดร.สุนทรี เพ็ชรดี, รองศาสตราจารย์, "Bioactive Compounds from Germinated Brown Rice Protect Cardiomyocytes Against Simulated Ischemic/Reperfusion Injury by Ameliorating Mitochondrial Dysfunction", Drug Design, Development and Therapy, ปีที่ 15, ฉบับที่ -, มีนาคม 2021, หน้า 1055-1066
2021 exศุภวิทย์ ไตรวุฒานนท์, inดร.ธีระ รักความสุข, รองศาสตราจารย์, "Patterns of blood biochemical parameters of peripartum dairy cows raised in either smallholder or semi-commercial dairy farms in Thailand", Veterinary World, ปีที่ 14, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2021, หน้า 645-655
2021 exศุภวิทย์ ไตรวุฒานนท์, inดร.ธีระ รักความสุข, รองศาสตราจารย์, "Changes of body condition scores, serum biochemistry and liver triacylglycerol in periparturient Holstein Friesian dairy cows raised in a small-holder farm", World's Veterinary Journal, ปีที่ 11, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2021, หน้า 23-28
2021 exPushkar Pal, inนายอดิศร ยะวงศา, รองศาสตราจารย์, exTej Narayan Bhusal, exRajendra Bashyal, inดร.ธีระ รักความสุข, รองศาสตราจารย์, "Knowledge, attitude, and practice about rabies prevention andcontrol: A community survey in Nepal", Veterinary World, ปีที่ 14, ฉบับที่ 4, เมษายน 2021, หน้า 933-942
2021 exPhubet Satsook, inดร.สุกัญญา รัตนทับทิมทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายลักษณ์ เพียซ้าย, exPatcharapa Towiboon, exChalermchart Somgird, inดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์, รองศาสตราจารย์, "Ovarian activity in crossbred Thai native does during naturally occurring foot-and-mouth disease (FMD) virus infection", Tropical Animal Health and Production , ปีที่ 53, ฉบับที่ 2, เมษายน 2021, หน้า 1-6
2021 exCapt. Chayapol Lapjit, exCapt. Ponlakrit Charoenchanikran, exCapt. Pongsakorn Petchkaew, exMaj. Siriporn Sukpipattanamongkol, inดร.รุ่งเรือง ยอดชีวัน, อาจารย์, inนายวุฒิวงศ์ ธีระพันธ์, อาจารย์, inดร.เมธา จันดา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Diagnostic Imaging and Cytological Analysis Aid the Clinical Investigation of Long Digital Extensor Tendon Subtendinous Bursitis in a Horse", Journal of equine veterinary science, ปีที่ 101, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2021, หน้า 103449--
2021 inดร.เมธา จันดา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exDr. Ananya Pongpradit, inนายวุฒิวงศ์ ธีระพันธ์, อาจารย์, inนายอรรถพล กำลังดี, อาจารย์, exDr. Chanikarn Puangthong, exDr.Thapana Jarutummasiri, "Radiographic and ultrasonographic appearances of chronic tenosynovitis of the lateral extensor tendon at the right tarsus in an Argentinian polo pony", เวชชสารสัตวแพทย์ , ปีที่ 51, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2021, หน้า 395-399

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาเวชศาสตร์คลีนิคสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่าต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2020 >>

Plant & Animal Regis./ KU Invention

จำนวนการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2008 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=10&SectionID=17]