Person Image

  Education

  • สพ.บ., Kasetsart University, ไทย, 2534
  • Ph.D.Equine Surgery, Universiteit Utrecht, Netherlands, 2544

  Expertise Cloud

  Crossbred native Thai poniesagglutinationanalgesic anatomical modelanestheticBase-apex leadBlood lactatecardiac functionCardiac markercardiovascular emergencychest girthcolic surgerycomminuted fracturecoronary heart diseasecrossbred native ponyDiazepamEchocardiographyElectrocardiographyEquine Infectious Anemia VirusExercise trainingfoalFoals anesthesiaGeminated brown riceGerminated brown ricehorsehorse anatomyhorse anatomy horse carpal jointhorse weightHorsesischemaia reperfusion injuryKetaminelength tapeMatch playmeter stickMLSS speedmuscle fibermyocardial infarctionnon-invasive cardiac evaluationpigPolo ponpolyvinylchloride pipePrevalenceproximal phalanxrecovery scoreseroprevalenceshoulder body lengthSkeletal muscle adaptationsplintsurraswineThoroughbredThoroughbredstiletamineToxoplasma gondiiTrypanocidal drugTrypanosoma evansiweight formulaweight tapeXylazinezolazepamZoletil?กล้ามเนื้อลายกล้ามเนื้อหัวใจขาดตายการทำงานของหัวใจการวางยาสลบในลูกม้าการแสดงออกของตัวรับวิตามินดีการออกกำลังกายการออกกำลังกายอย่างหนักหน่วยข้าวกล้องงอกไข้หวัดนกไข้หวัดใหญ่ชนิด เอความชุกความเร็วสูงสุดในการวิ่งเรียบที่ร่างกายสามารถรักษาระดับแลคเตทในกระแสเลือดให้คงที่ความเสียหายของกล้ามเนื้อหัวใจเมื่อทำการแคุณภาพ น้ำเชื้อ ม้า การแช่แข็งจังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดนครปฐมจังหวัดเพชรบุรีจังหวัดราชบุรีซีรัมโซเลทิล เคตามีน ไดอะซีแพมตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องกับหัวใจ(Cardiac markers) โรคหัวใจและหลอดเลือด (Cardiovascular disease) ม้าแข่ง (Racing horses)ตัวรับวิตามินดีติ่งเนื้อเมือกน้ำใสปนเลือดเนื้องอกในจมูกเนื้องอกในม้าภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดม้าม้ากีฬาอีเควสเตรียนม้าโปโล การฝึกการออกกำลังกาย เส้นใยกล้ามเนื้อ Polo ponyม้าลูกผสมพื้นเมืองของไทยโรคไข้หวัดใหญ่ชนิด เอโรคหลอดเลือดหัวใจแลคเตทในกระแสเลือดไวรัสโลหิตจางติดต่อในม้าสัตว์ตระกูลม้าอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์ม้าอีไลซ่า

  Interest

  อายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์ม้า


  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 13 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)
  • ทุนนอก 2 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 23 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 11 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 12 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Should equine athletes commence training during skeletal development?: changes in tendon matrix associated with development, ageing, function and exercise.Smith R.K., Birch H., Patterson-Kane J., Firth E.C., Williams L., Cherdchutham W., van Weeren W.R., Goodship A.E.1999Equine veterinary journal. Supplement
  30,pp. 201-209
  94
  2Effects of exercise on biomechanical properties of the superficial digital flexor tendon in foalsCherdchutham W., Meershoek L., Van Weeren P., Barneveld A.2001American Journal of Veterinary Research
  62(12),pp. 1859-1864
  42
  3Effects of exercise on the diameter of collagen fibrils in the central core and periphery of the superficial digital flexor tendon in foalsCherdchutham W., Becker C., Spek E., Voorhout W., Van Weeren P.2001American Journal of Veterinary Research
  62(10),pp. 1563-1570
  41
  4Age-related changes and effect of exercise on the molecular composition of immature equine superficial digital flexor tendons.Cherdchutham W., Becker C., Smith R.K., Barneveld A., van Weeren P.R.1999Equine veterinary journal. Supplement
  (31),pp. 86-94
  41
  5Monitoring of the repair process of surgically created lesions in equine superficial digital flexor tendons by use of computerized ultrasonographyvan Schie H., van Schie H., Bakker E., Cherdchutham W., Cherdchutham W., Jonker A., van de Lest C., van Weeren P.2009American Journal of Veterinary Research
  70(1),pp. 37-48
  41
  6A novel technique of taking tendon biopsies in the horse: A study on wound healing and the effect of exercise in immature superficial digital flexor tendonsBecker C.K., Becker C.K., Cherdchutham W., Cherdchutham W., Enzerink E., Spek E.R., Van Weeren P.R.2001Veterinary and Comparative Orthopaedics and Traumatology
  14(4),pp. 214-221
  2
  7Assessment of cardiac variables using a new electrocardiography lead system in horsesCherdchutham W., Koomgun K., Singtoniwet S., Wongsutthawart N., Nontakanun N., Wanmad W., Petchdee S.2020Veterinary World
  13(6),pp. 1229-1233
  0