Person Image

  Education

  • สัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต (DVM), คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย, 2551
  • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (MSc), Royal Veterinary College, อังกฤษ, 2552
  • ดุษฎีบัณฑิต (PhD), Murdoch University, ออสเตรเลีย, 2560

  Expertise Cloud

  aciclovirAcupunctureAcycloviralanine aminotransferasealbendazoleanimal experimentAnimal nutritionanorexiaArticleascorbic acidAsian elephantaspartate aminotransferaseBacteroidetesBantengbody temperatureCarrierElephantElephant and Wildlife MedicineElephant endotheliotropic herpesviruselephant endotheliotropic herpesvirus (EEHV)endotheliotropic herpesvirus infectionenzyme-linked immunosorbent assayepisiotomyerythrocyte countEuryarchaeotafeverFirmicutesflunixin megluminegenetic analysisgenetic diversitygenotypeGPSGumhematocritherpes virus infectionHuman conflicthypovolemic shockincreasing population sizeinternal transcribed spacerKhao Phaeng Ma Non-Hunting AreaKiritimatiellaeotalethargyleukocyte countLightningLoRaLumpy skin diseasemalemicrofilariaMolecular DiagnosisMtDNAnonhumanNutritionNycticebus spp.Palatabilitypenicillin G sodiumpetechiaphylogenypolymerase chain reactionProteobacteriareal time polymerase chain reactionreal-time PCRrRNA gene amplicon sequenceSlow lorissphincterotomyStromal abscessswellingTenericutes.thrombocyteTracking systemTreatmenttriamcinolone acetonideurea nitrogen blood levelurinary bladderurolithiasisVeterinaryviremiavirus loadwild gaurY-chromosomeกระทิงการสำรวจ KAPการอนุรักษ์การอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างยั่งยืกุยบุรีความน่ากินความหลากหลายทางพันธุกรรมระดับไช้างถิ่นอาศัยธนาคารพันธุกรรมนางอายโภชนศาสตร์สัตว์ยางไม้ระบบนิเวศชายฝั่งโรคติดเชื้อโรคลัมปี สกินวัวแดงวิวัฒนาการเชิงภูมิศาสตร์สัตว์ทะเลสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมทางทะเลอุทยานแห่งชาติกุยบุรี

  Interest

  Elephant and Wildlife Medicine, Conservation Medicine, Molecular Diagnosis

  Administrative Profile

  • ต.ค. 2566 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะสัตวแพทยศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 14 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 13 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 1 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1The occurrence of elephant endotheliotropic her-pesvirus in captive asian elephants (elephas maximus): First case of eehv4 in asiaSripiboon S., Tankaew P., Lungka G., Thitaram C.2013Journal of Zoo and Wildlife Medicine
  44(1),pp. 100-104
  43
  2Successful treatment of a clinical elephant endotheliotropic herpesvirus infection: The dynamics of viral load, genotype analysis, and treatment with acyclovirSripiboon S., Sripiboon S., Angkawanish T., Boonprasert K., Sombutputorn P., Langkaphin W., Ditcham W., Warren K.2017Journal of Zoo and Wildlife Medicine
  48(4),pp. 1254-1259
  19
  3Molecular characterisation and genetic variation of Elephant Endotheliotropic Herpesvirus infection in captive young Asian elephants in ThailandSripiboon S., Sripiboon S., Jackson B., Ditcham W., Holyoake C., Robertson I., Thitaram C., Tankaew P., Letwatcharasarakul P., Warren K.2016Infection, Genetics and Evolution
  44,pp. 487-494
  16
  4Potential of a gonadotropin-releasing hormone vaccine to suppress musth in captive male Asian elephants (Elephas maximus)Somgird C., Homkong P., Homkong P., Sripiboon S., Sripiboon S., Brown J.L., Stout T.A.E., Stout T.A.E., Colenbrander B., Mahasawangkul S., Thitaram C.2016Animal Reproduction Science
  164,pp. 111-120
  16
  5Hematologic and biochemical reference intervals for captive Asian elephants (Elephas maximus) in ThailandJanyamethakul T., Sripiboon S., Somgird C., Pongsopawijit P., Panyapornwithaya V., Klinhom S., Loythong J., Thitaram C.2017Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi
  23(4),pp. 665-668
  13
  6Differential testosterone response to GnRH-induced LH release before and after musth in adult Asian elephant (Elephas maximus) bullsSomgird C., Sripiboon S., Sripiboon S., Mahasawangkul S., Boonprasert K., Brown J.L., Stout T.A.E., Stout T.A.E., Colenbrander B., Thitaram C.2016Theriogenology
  85(7),pp. 1225-1232
  8
  7Subclinical infection of captive Asian elephants (Elephas maximus) in Thailand with elephant endotheliotropic herpesvirusSripiboon S., Sripiboon S., Ditcham W., Vaughan-Higgins R., Jackson B., Robertson I., Thitaram C., Angkawanish T., Phatthanakunanan S., Lertwatcharasarakul P., Warren K.2020Archives of Virology
  165(2),pp. 397-401
  7
  8Clinical characteristics of elephant endotheliotropic herpesvirus (EEHV) cases in Asian elephants (Elephas maximus) in Thailand during 2006–2019Yun Y., Sripiboon S., Pringproa K., Chuammitri P., Punyapornwithaya V., Boonprasert K., Tankaew P., Angkawanish T., Namwongprom K., Arjkumpa O., Brown J.L., Brown J.L., Thitaram C.2021Veterinary Quarterly
  41(1),pp. 268-279
  5
  9Biological and environmental factors associated with the detection of elephant endotheliotropic herpesvirus in asian elephants (Elephas maximus) in thailandHengtrakul P., Sudlapa P., Chaisurat N., Sodsaengthien S., Chamnankij C., Noimoon S., Punkong C., Phatthanakunanan S., Lertwatcharasarakul P., Sripiboon S.2020Journal of Veterinary Medical Science
  82(12),pp. 1808-1815
  4
  10The occurrence of elephant endotheliotropic herpesvirus infection in wild and captive Asian elephants in Thailand: Investigation based on viral DNA and host antibodyPrompiram P., Wiriyarat W., Bhusri B., Paungpin W., Jairak W., Sripiboon S., Wongtawan T., Wongtawan T.2021Veterinary World
  14(2),pp. 545-550
  4
  11Genetic characterization of banteng (Bos javanicus) populations in Thailand for conservationChaichanathong S., Klinsawat W., Sukmak M., Sakulthai A., Wajjwalku W., Sripiboon S., Kaolim N., Nakbhun S., Tunpradit B., Nipanunt T., Tipkantha W., Yindee M., Thongtip N., Thongtip N.2021Thai Journal of Veterinary Medicine
  51(4),pp. 647-654
  2
  12Coincidence of low genetic diversity and increasing population size in wild gaur populations in the Khao Phaeng Ma Non- Hunting Area, Thailand: A challenge for conservation management under humanwildlife conflictDuengkae P., Ariyaraphong N., Tipkantha W., Jairak W., Baicharoen S., Nguyen D.H.M., Korboon O., Singchat W., Panthum T., Ahmad S.F., Kaewkhunjob E., Chaisonkhram C., Maikaew U., Muangmai N., Ieamsaard G., Sripiboon S., Paansri P., Suksavate W., Chaiyes A., Winitpornsawan S., Prayoon U., Prayoon U., Sornsa T., Chokcharoen R., Buanual A., Siriaroonrat B., Utara Y., Srikulnath K., Srikulnath K.2022PLoS ONE
  17(8 August)
  2
  13The first report on internal transcribed spacer region-based characterization of microfilaria in Asian elephants (Elephas maximus) in ThailandPabutta C., Pabutta C., Bangkaew N., Inthawong P., Inthawong P., Mahadthai P., Jairak W., Soda N., Sukmak M., Sripiboon S.2021Veterinary World
  14(8),pp. 2260-2266
  1
  14Taxonomic status of otter species in Nakai-Nam Theun National Park, Lao PDR, based on DNA evidenceCoudrat C.N.Z., Chutipong W., Sukmak M., Sripiboon S., Klinsawat W.2022Ecology and Evolution
  12(12)
  1
  15Asian elephant (elephas maximus) suffering from lightning strike successfully treated by integrative veterinary medicineSripiboon S., Dittawong P., Meetipkit P., Songsuwankit W., Jaidee A., Detcharoenyos N., Phetdee S., Santhitisaree P., Thongtip N., Tangjitjaroen W.2021Journal of Zoo and Wildlife Medicine
  51(4),pp. 1067-1071
  1
  16Identification, characterization and expression analysis of biglycan in Asian elephant (Elephas maximus)Chomdej S., Saokeaw W., Buddhachat K., Buddhachat K., Pradit W., Siengdee P., Mahasawangkul S., Sripiboon S., Somgird C., Nganvongpanit K., Ongchai S., Thitaram C.2017Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi
  23(6),pp. 997-1001
  0
  17DESIGN and FIELD TEST OF A LOW-COST DEVICE FOR REAL-TIME LIVESTOCK TRACKING USING GPS/LORA COMMUNICATIONJaikaeo C., Jansang A., Li-On S., Kitisriworapan S., Tangtrongpairoj W., Phonphoem A., Valls-Fox H., Menassol J.B., Viet D.H., Sripiboon S., Sangmalee A., Cesaro J.D., Blanchard M., de Garine-Wichatitsky M., de Garine-Wichatitsky M.2022Applied Engineering in Agriculture
  38(6),pp. 885-901
  0
  18Using whole blood cultures in interferon gamma release assays to detect Mycobacterium tuberculosis complex infection in Asian elephants (Elephas maximus)Pongma C., Pongma C., Songthammanuphap S., Puthong S., Buakeaw A., Prammananan T., Warit S., Tipkantha W., Kaewkhunjob E., Jairak W., Kongmakee P., Pabutta C., Sripiboon S., Yindeeyoungyeon W., Palaga T., Palaga T.2023PLoS ONE
  18(7 July)
  0
  19Corneal stromal abscess in a captive Asian elephant: diagnosis and treatment regimesPipitwanichtham S., Dittawong P., Meetipkit P., Sitdhibutr R., Pattanapon N., Kasornsri M., Phetudomsinsuk K., Thongtip N., Sripiboon S.2023Veterinary Integrative Sciences
  21(3),pp. 693-703
  0
  20Microbiome variations among age classes and diets of captive Asian elephants (Elephas maximus) in Thailand using full-length 16S rRNA nanopore sequencingKlinsawat W., Uthaipaisanwong P., Jenjaroenpun P., Sripiboon S., Wongsurawat T., Kusonmano K.2023Scientific Reports
  13(1)
  0
  21Uroliths in ElephantsThongthip N., Sripiboon S.2022Fowler's Zoo and Wild Animal Medicine Current Therapy: Volume 10
  10,pp. 649-654
  0
  22Surgical Removal of Urinary Bladder Urolith in Female Asian Elephant (Elephas maximus) by Episiotomy and Urinary Bladder SphincterotomyThongtip N., Sripiboon S., Muangthong N., Pipitwanichtham S., Srisomrun S., Dittawong P., Meetipkit P., Sitdhibutr R., Lankaphin W., Sombutputorn P., Tangjitjaroen W.2022Thai Journal of Veterinary Medicine
  52(3),pp. 515-524
  0