ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

8

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2019

19

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2019

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2019

27

Project

โครงการวิจัย ปี 2019

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2019

1

Award

รางวัล ปี 2019

Interest

AdaptationAECAgricultural SectorAgricultureASEANBangkokBank lendingBank lending channelBank ownershipBanking CompetitionBridge MatrixButterfly SpreadClimate ChangeCointegrationCollectivismContingent Valuation MethodcorruptioncrisisCultureDemocracydouble-boundedEconomic Developmenteconomic growthEconomicsEducationElectronic Transactions ServiceEnglish language proficiencyfarm profitabilityFarmland PreservationFDIFinancial institutionsFinancial OpennessFirm financingfood safetyForeign Direct InvestmentGARCHGlobal Rice ProductionGovernment SpendingImmigrationindex optionsInput-Output TableInterest RatesKorean television dramaLabor Skill ImprovementLand UseLand Use PolicyMacroeconomic FactorsManufacturingmarket efficiencyMisallocationMonetary PolicyOTOPOTOP developmentPanel dataPrivate LabelProductivityProductivity ImprovementProgram Evaluationpropensity score matchingrational addictionreal estateRiceRice-Pledging ProgramsatisfactionShareholder rightsSMEsSocial FactorsSuicide RatesTFPThai TourismTourismTourism Revenueswillingness to payการแก้ไขปัญหาความยากจนการค้าระหว่างประเทศ การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวการประเมินผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการพยากรณ์การพัฒนาทางการเงินการลงทุนคลัสเตอร์ความเต็มใจจ่ายความพึงพอใจโครงการรับจำนำข้าวนโยบายการเงินบุหรี่ไฟฟ้าประเมินผลประเมินผลกระทบภาคเกษตรวิสาหกิจชุมชนเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเศรษฐศาสตร์มหภาคเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศสำรวจหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์อัตราแลกเปลี่ยนอาชญากรรมอาเซียน

Executives


Persons (ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 35 คน (รองศาสตราจารย์ 9 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 15 คน, อาจารย์ 11 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 26 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 22 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 8 โครงการ)
 • ทุนนอก 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 221 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 208 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 56 โครงการ)
 • ทุนนอก 201 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 151 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 17 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 120 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 533 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 165 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 368 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 110 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 102 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 2 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 6 เรื่อง, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 44 รางวัล (เกียรติบัตร 24 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 7 รางวัล, ประชุมวิชาการ 13 รางวัล)

แสดงความคิดเห็น

(0)