ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

21

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2019

82

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2019

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2019

36

Project

โครงการวิจัย ปี 2019

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2019

2

Award

รางวัล ปี 2019

Interest

AdaptationAECAgricultural PolicyAgricultural SectorAgricultureARCHASEANAsian financial crisisBangkokbank lendingbank lending channelBank ownershipBanking CompetitionBridge Matrixbutterfly spreadClimate ChangeCointegrationcollectivismContingent Valuation MethodcorruptioncrisiscultureDemocracydouble-boundedEconomic Developmenteconomic growthEconomicsEducationElectronic Transactions ServiceEnglish Language Proficiencyfarm profitabilityFarmland PreservationFDIFinancial institutionsfinancial market developmentFinancial OpennessFirm financingfood safetyForeign Direct InvestmentGARCHglobal rice productionGovernment SpendingimmigrationImpact EvaluationIndex OptionsInput-Output TableInterest RatesKorean television dramalabor skill improvementLand UseLand Use Policymacroeconomic factorsmanufacturingmarket efficiencyMisallocationMonetary PolicyOTOPOTOP developmentPanel dataPrivate LabelProductivityProductivity ImprovementProgram Evaluationpropensity score matchingrational addictionreal estateRiceRice-pledging programsatisfactionShareholder rightsSMEsSocial FactorsTFPThai TourismTourismTourism RevenuesTrade Policy Preferencewillingness to payการแก้ไขปัญหาความยากจนการแข่งขันการค้าระหว่างประเทศ การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวการประเมินผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการลงทุนความเต็มใจจ่ายความพึงพอใจโครงการรับจำนำข้าวนโยบายการเงินบุหรี่ไฟฟ้าประเมินผลประเมินผลกระทบภาคเกษตรระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าวิสาหกิจชุมชนเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเศรษฐศาสตร์มหภาคเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศอัตราแลกเปลี่ยน

Executives

หัวหน้าภาควิชา


Persons (ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 35 คน (รองศาสตราจารย์ 10 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 15 คน, อาจารย์ 10 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 10 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
 • ทุนนอก 9 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 8 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 242 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 229 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 62 โครงการ)
 • ทุนนอก 202 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 152 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 17 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 120 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 613 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 178 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 435 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 114 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 104 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 2 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 8 เรื่อง, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 46 รางวัล (เกียรติบัตร 25 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 7 รางวัล, ประชุมวิชาการ 14 รางวัล)

แสดงความคิดเห็น

(0)