Person Image

Administration

Education

 • Doctor of Philosophy (Economics), The Ohio State University, U.S.A., 2555
 • เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2548
 • เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์การเงิน), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2546

Expertise Cloud

Bank governanceBank lendingBank ownershipCollectivismcorruptioncrisiscultureEconomic GrowthefficiencyFDIFinancial institutionsfinancial intermediariesFirm financingInternational Tradeinvestmentinward FDIlawmanufacturingmasculinityMisallocationProductivityriceRubber industryshareholder protectionShareholder rightssocial securitySocial Security BenefitsTFPThaiTotal factor productivityTurning Pointuncertainty avoidanceกลุ่มน้ำมันการค้าการลงทุนการค้าระหว่างประเทศการจัดสรรทรัพยากรผิดพลาดการจัดสรรผิดพลาดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจการบริโภคบุหรี่ต่อหัวของประชากรการปล่อยกู้ให้พวกพ้องการพัฒนาเศรษฐกิจการเพาะปลูกข้าวการรับรู้ด้านการเกษียณอายุการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศการลงทุนโดยตรงระหว่างประเทศ ระยะห่างทางวัฒนธรรมการวางแผนทางการเงินการวางแผนทางการเงินเพื่อเตรียมเกษียณอายุการวิจัยและพัฒนาการศึกษาเหตุการณ์การเสพติดอย่างสมเหตุสมผลการออมเพื่อวัยเกษียณครูมัธยมความได้เปรียบเชิงแข่งขันความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบความต้องการถือเงินความมีประสิทธิภาพความไม่แน่นอนของอัตราเงินเฟ้อความไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองความสัมพันธ์แบบอสมมาตรคอร์รัปชันเงินฝากดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ดัชนีราคาหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทุจริตธนาคารพาณิชย์ธุรกิจธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนโยบายการคลังบริการปฏิรูปการเมืองปัจจัยการผลิตปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นหนี้นอกระบบผลของการถือหุ้นผลิตภาพผลิตภาพรวมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคารไม้และของทำด้วยไม้ระยะห่างทางสถาบันรัฐประหารราคาทองคำราคาน้ำมันราคาหลักทรัพย์รายได้จากภาษีวิธีการโมเมนต์ในรูปทั่วไปเศรษฐศาสตร์มหภาคสถาบันการเงินสลากออมสินสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสินเชื่อสินบนหนี้นอกระบบห่วงโซ่มูลค่าโลกแหล่งกู้ยืมนอกระบบอัตราเงินเฟ้ออัตราดอกเบี้ยอัตราดอกเบี้ยติดลบอัตราแลกเปลี่ยนอุปสงค์บุหรี่

Interest

เศรษฐศาสตร์มหภาค, การพัฒนาเศรษฐกิจ, สถาบันการเงิน

Administrative Profile


Resource

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
  • ห้อง 405 ชั้น 2 อาคาร2
  • ห้องห้องพักอาจารย์ 4 ชั้น 2 อาคาร2

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
 • ทุนใน 0 โครงการ
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
 • ทุนใน 15 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 12 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
 • ทุนนอก 3 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 54 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 19 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 35 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 22 เรื่อง (เชิงวิชาการ 20 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 2 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

 • รางวัลที่ได้รับ 4 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 3 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)


Scopus h-index

#Document titleAuthorsYearSourceCited by
1Misallocation and manufacturing TFP in ThailandDheera-Aumpon S.2014Asian-Pacific Economic Literature
28(2),pp. 63-76
10
2Connected lending and concentrated controlDheera-aumpon S.2013Journal of Financial Stability
9(4),pp. 475-486
7
3Humane orientation and corruption in bank lendingDheera-Aumpon S.2017Economics and Sociology
10(4),pp. 137-150
4
4Bank ownership and connected lendingDheera-aumpon S.2016International Review of Economics and Finance
41,pp. 274-286
3
5Can shareholder rights protection reduce corruption in lending?Dheera-Aumpon S.2015International Journal of Monetary Economics and Finance
8(2),pp. 178-190
2
6Resource misallocation in Thai manufacturing industries between 1996 and 2011Dheera-Aumpon S.2018International Journal of Economic Policy in Emerging Economies
11(4),pp. 306-311
2
7Resource misallocation and rice productivity in ThailandDheera-Aumpon S.2018Montenegrin Journal of Economics
14(2),pp. 143-153
1
8Collectivism and connected lendingDheera-aumpon S.2019Research in International Business and Finance
48,pp. 258-270
1
9Two-sided altruism and level of developmentUruyos M., Dheera-aumpon S.2019Seoul Journal of Economics
32(2),pp. 163-184
0
10Misallocation and manufacturing TFP in Thailand after the 1997 Asian financial crisisDheera-Aumpon S.2020International Journal of Trade and Global Markets
13(1),pp. 118-125
0
11Cultural distance and Thailand’s foreign direct investment attractivenessChangwatchai P., Dheera-Aumpon S.2020International Journal of Monetary Economics and Finance
13(3),pp. 198-205
0
12Cultural distance and foreign direct investment stock in thailand: Evidence from panel dataDheera-Aumpon S., Changwatchai P.2020Economics and Sociology
13(4),pp. 81-96
0
13Culture and corruption in bank lending revisitedDheera-Aumpon S.2018International Journal of Monetary Economics and Finance
11(4),pp. 345-353
0
14Connected lending and aggregate productivityDheera-Aumpon S.2015Economics and Sociology
8(3),pp. 68-81
0