Person Image

Administration

Education

 • Ph.D. ( Agricultural Economics ), Ohio State University , U.S.A.
 • M.S. ( Agricultural Economics ), Ohio State University , U.S.A.
 • วท.บ. (เศรษฐศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

Expertise Cloud

Agricultural SectorCassavaclimate change impactsClimate VariabilityCOMMUNITY EMPOWERMENT creative economicCreative EconomyCultural HeritageCycling Managementdeterminants of OTOP performanceEastern Regione-cigaretteeconomic valueEcosystem service valueElderly special savingsenvironmentally friendly productFood LossFresh TomatoGatewayGateway hypothesisgreen spaceharvested areaHealth ProblemsHuman SecurityIntegrated Adaptation Strategiesland useThai agricultureThe Choice Modelthe elderlyThe Health Insurance for the Elderly ProgramTouristic ecological footprintUHT Cow’s Milkurban green spacevaluation willingness to payyieldYouthกะหล่ำปลีการจัดการการคมนาคมทางน้ำการจัดการทางข้ามถนนการจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกการจ้างงานการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจการใช้ประโยชน์ที่ดินการเติบโตของเมืองแบบไร้ระเบียบการบริหารจัดการช่องทางจักรยานการบริหารจัดการทางเท้าการบริหารจัดการพื้นที่ทางเท้า ความเต็มใจจ่ายการบริหารจัดการโรงแรมสีเขียวการประเมินมูลค่าการปรับตัวการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการผลิตแบบดั้งเดิมการผลิตแบบรวมกลุ่มการพัฒนา OTOPการพัฒนาสังคมการระดมทุนออนไลน์ การสนับสนุนทุน โครงการเพื่อสังคมการลงทุนเลี้ยงปลานิลการวิเคราะห์เส้นทางความสัมพันธ์การสูญเสียอาหารเกาะรัตนโกสินทร์ขยะความตระหนักความเต็มใจจ่ายความเต็มใจจ่าย การป้องกันน้ำท่วมจีเอพีตลาดบุหรี่ไฟฟ้าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดป้ายโฆษณาพฤติกรรมการใช้จักรยานภาคการเกษตรมันสำปะหลังมิติทางเศรษฐศาสตร์มูลค่าความเสียหายทางทัศนียภาพมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์มูลค่าบริการระบบนิเวศมูลค่าพื้นที่สีเขียวเมืองน่าอยู่แม่พิมพ์ระบบนิเวศตามหลักการ PESวัคซีนในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019วิธีการประเมินมูลค่าโดยการสมมติเหตุการณ์วิธีการสมมติเหตุการณ์ให้ประมาณค่าเศรษฐศาสตร์การพัฒนา เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเศรษฐศาสตร์ทฤษฎีสถานการณ์หมอกควันส่วนประสมทางการตลาดสังคมผู้สูงอายุสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์หญ้าหวานแหล่งท่องเที่ยวที่ยั่งยืนแหล่งหญ้าทะเล มูลค่าด้านการประมง การใช้ประโยชน์ เกาะลิบงอัญมณีและเครื่องประดับอัตราส่วนลดอุตสาหกรรมการบริการอุทยานแห่งชาติภูกระดึงแอปพลิเคชันแอปพลิเคชัน LINE MAN

Interest

เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, เศรษฐศาสตร์ทฤษฎี, เศรษฐศาสตร์การพัฒนา

Administrative Profile


Resource

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
  • ห้องไม่มี ชั้น ไม่มี อาคารใช้ข้อมูลออนไลน์
  • คณะเศรษฐศาสตร์

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
 • ทุนใน 4 โครงการ (ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
 • ทุนใน 23 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 15 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)
 • ทุนนอก 15 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 10 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 43 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 18 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 25 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 52 เรื่อง (เชิงวิชาการ 52 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

 • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


Scopus h-index

#Document titleAuthorsYearSourceCited by
1Climate change impacts on sugarcane production in ThailandPipitpukdee S., Attavanich W., Bejranonda S.2020Atmosphere
11(4)
6
2Impact of climate change on land use, yield and production of cassava in ThailandPipitpukdee S., Attavanich W., Bejranonda S.2020Agriculture (Switzerland)
10(9),pp. 1-14
2
3Touristic ecological footprint in Mu Ko Surin National ParkPhumalee U., Phongkhieo N., Emphandhu D., Bejranonda S.2018Kasetsart Journal of Social Sciences
39(1),pp. 1-8
2
4Ecosystem service value of the mixed land use pattern in asia: Thailand’s experienceBoonyanam N., Bejranonda S.2021Applied Environmental Research
43(1),pp. 56-72
0
5Green space value in economic aspectBejranonda S., Attanandana V.2011Kasetsart Journal - Social Sciences
32(1),pp. 1-15
0
6Aesthetic damage values of urban billboardsBejranonda S., Attanandana V.2013Kasetsart Journal - Social Sciences
34(1),pp. 30-42
0
7Willingness to pay for attributes of cycleway managementBejranonda S., Attanandana V.2015Kasetsart Journal - Social Sciences
36(2),pp. 201-216
0