Person Image

  Education

  • วท.บ.คหกรรมศาสตร์(อาหารและโภชนาการ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2545
  • คศ.ม.(คหกรรมศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2549

  Expertise Cloud

  anthocyaninantioxidantBreadCassavacassava breedingCassava FlourcolorConsumer acceptanceCooking methodsCooking timecorn milkcrispy snackEgg whiteFlourFood safetyfried cassavaFrozen hash brownGluten freeGood cooking qualityHigh root yieldhydrocyanic acidkanomchan (a Thai layer cake)Karanda (Carissa carandas Linn.)Low hydrocyanic acidMonjaopraoSensory evaluationSweet cassavaSweet cassavumsweet cornSWOT analysistextureYamกรดไฮโดรไซยานิกกล้วยน้ำว้ากลุ่มประเทศ CLMVกลูโคโนเดลต้าแลกโตนกะทิการเกษตรการจัดการความรู้การจัดการด้านอาหาร( Food Management )การถ่ายทอดองค์ความรู้การทดสอบทางประสาทสัมผัสการบริการอาหารในภัตคารและโรงแรม( Food Services in Hotel and Restaurant )การประเมินศักยภาพการประเมินศักยภาพผลผลิตการปรับปรุงพันธุ์มันสำปะหลังการแปรรูปการผลิตขนมไทยการพัฒนาตำรับอาหารไทยการยอมรับการหมักกุ้งส้มเกลือขนมขบเคี้ยวขนมถั่วกวนขนมปังขนมอาลัว สารทดแทนความหวาน อาหารลดพลังงาน คุณค่าทางโภชนาการไข่ขาวความปลอดภัยอาหารความพร้อมด้านอาหารความมั่นคงด้านอาหารคุณค่าทางโภชนาการคุณค่าทางโภชนาการเด็กวัยเรียนคุณสมบัติทางกายภาพ Thau-kaun (a Thai dessert)ซอสเข้มข้นไซยาไนด์ไซยาไนต์เด็กวัยเรียนตำรับอาหารไทยมื้อกลางวันถั่วขาวถั่วเขียวทองม้วนปราศจากกลูเตนปลอดกลูเตนแป้งฟลาวพฤติกรรมการบริโภคฟลาวร์ฟลาวร์มันสำปะหลังภาวะโภชนาการมะม่วงหาวมะนาวโห่มันจาวพร้าวมันสาปะหลังพันธุ์ห้านาทีมันสำปะหลังมันสำปะหลังทอดแยมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังวัยรุ่นสถานีวิจัยสมบัติด้านความหนืดสมบัติทางเคมีกายภาพส้มฟักสารต้านอนุมูลอิสระหมอพื้นบ้านอาหารกลางวันอาหารไทยอาหารไทยมื้อกลางวันในโรงเรียนอาหารและโภชนาการอาหารสุขภาพอาหารุขภาพแฮชบราวน์

  Interest

  การบริการอาหารในภัตคารและโรงแรม( Food Services in Hotel and Restaurant ), การจัดการด้านอาหาร( Food Management ), การผลิตขนมไทย

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง 128 ชั้น 2 อาคารศ.คุณชวนชม จันทระเปารยะ

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 7 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 17 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 5 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 12 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 3 เรื่อง (เชิงวิชาการ 2 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

  Person Relation

  Show All (84)