Person Image

  Education

  • วท.บ.(วิทยาศาสตร์การอาหาร), มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, ไทย, 2539
  • วท.ม.(วิทยาศาสตร์การอาหาร), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง, ไทย, 2542
  • Ph.D. (Food Engineering and Bioprocess Technology), Asian Institute of Technology, Thailand, 2019

  Expertise Cloud

  Antioxidant activityAutoclave treatmentautoclavingCommunity eEnterpriseDried RolledEntrepreneurial DevelopmentEstimated glycemic indexExtrusionfood safetyFood Standardglycemic indexinulinLintnerizationLocal FoodoligofructosePhathumthani 80 (RD 31) riceprobioticProteinready to eat foodrepeatedly used deep frying oilResistant starchRiceberry riceSouthern local foodStrategy LinkageSungyod Phatthalung rice extrudatesSWOT analysisThai Wisdomกระบวนการผลิตกล้วยน้ำว้ากล้วยน้ำว้าแผ่นอบการแข่งขันการถ่ายทอดภูมิปัญญาการถ่ายทอดองค์ความรู้การประเมินศักยภาพการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพเกษตรกรขนมขบเคี้ยวขนมไทยกึ่งสำเร็จรูปขนมปังขนมปังแซนด์วิช รำข้าวไรซ์เบอร์รี่ สารต้านอนุมูลอิสระข้าวไรซ์เบอร์รี่ข้าวเหนียวมูนความปลอดภัยของอาหารความปลอดภัยของอาหาร (Food Safety)ความปลอดภัยของอาหาร (Food Safety) อาหความยั่งยืนค่าดัชนีน้าตาลโคโคนมโคเนื้อซอสเข้มข้นเด็กวัยเรียนโดนัทตลาดนัด (Vender Market)น้ำมันปลาทูน่แป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่ (Ricberry flour) สารประกอบฟีนอลิครวม (total phenolic content) ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ (antioxidant activity) ขนมปัง (bread)แป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่ทนย่อยผลิตภัณฑ์ทางเลือกพฤติกรรมการบริโภค อาหารปรุงสำเร็จ อาหารทอด ตลาดนัดพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior)พืชให้สีภาคใต้ภูมิปัญญาไทยภูมิปัญญาพื้นบ้านมาตรฐานอาหารแมคคาเดเมียรำข้าวไรซ์เบอร์รี่รำข้าวหอมมะลิรำข้าวเหนียวลืมผัวฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระลูกชุบลูกอมชนิดแข็งวัตถุดิบศักยภาพสถานีวิจัยสารประกอบฟีนอลิครวมสิ่งแวดล้อมสีธรรมชาติเส้นใยอาหารอาหารกลางวันอาหารทอด (Fried Food)อาหารไทยอาหารปรุงสำเร็จ (Ready To Eat)อาหารพื้นบ้านอาหารเพื่อสุขภาพอาหารและโภชนาการอาหารสุขภาพโอเมกา-3ไอศกรีม

  Interest

  การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ, ความปลอดภัยของอาหาร

  Administrative Profile

  • ก.ค. 2564 - ปัจจุบัน รองคณบดีฝ่ายบริหารและกลยุทธ์ คณะเกษตร
  • เม.ย. 2561 - ก.ค. 2564 รองคณบดีฝ่ายวางแผนกลยุทธ์ คณะเกษตร
  • ธ.ค. 2556 - ม.ค. 2559 รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ คณะเกษตร

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 0 หน่วย, สมาชิก 1 หน่วย) ดังนี้คือ
  • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้องกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ชั้น กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม อาคารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
   • ห้องห้อง 408 ชั้น 4 อาคาร3

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 11 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)
  • ทุนนอก 5 โครงการ (ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 16 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 7 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 9 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 2 เรื่อง (Unknown 2 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 1 เรื่อง (เชิงวิชาการ 1 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Influence of resistant starch, xanthan gum, inulin and defatted rice bran on the physicochemical, functional and sensory properties of low glycemic gluten-free noodlesRaungrusmee S., Shrestha S., Sadiq M.B., Anal A.K.2020LWT
  126
  65
  2Effects of lintnerization, autoclaving, and freeze-thaw treatments on resistant starch formation and functional properties of pathumthani 80 rice starchRaungrusmee S., Anal A.K.2019Foods
  8(11)
  26
  3Probiotic cereal-based food and beverages, their production and health benefitsRaungrusmee S., Kumar S.R., Anal A.K.2022Probiotics, Prebiotics and Synbiotics: Technological Advancements Towards Safety and Industrial Applications
  ,pp. 186-212
  2
  4Effect of physicochemical modification on granule morphology, pasting behavior, and functional properties of riceberry rice (Oryza Sativa L.) starchRaungrusmee S., Raungrusmee S., Koirala S., Anal A.K.2022Food Chemistry Advances
  1
  2
  5Underutilized Cereals and Pseudocereals’ Nutritional Potential and Health ImplicationsRaungrusmee S.2023Pandemics and Innovative Food Systems
  ,pp. 163-193
  0
  6Exergy analysis of food snack process by EUDTaprap R., Raungrusmee S.2000ECOS 2000
  3,pp. 1393-1399
  0