Person Image

  Education

  • วท.ด.(สัตวศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2549
  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2544

  Expertise Cloud

  AccuracyadiponectinanimalAnimal nutritionAnimalsbreedBreedingCattlecow-calf productionDairyDairy bulldairy cattledairy farmerDairy FarmingdigestibilityfarmerfarmersfemaleFemales born alivefollicle stimulating hormone receptorgenetic diversitygenetic parameterGenetic parametersgenetic trendGenomeGenomicgenomic evaluationgenotype by environment interactiongrowthImputationIn vitro digestibilityindigenous chickenInsectslactation curve functionLength of productive lifelifetime productionLifetime Production TraitsLinkage DisequilibriumLitter TraitsMilkmilk productionmilk qualitymilk revenueMilk yieldMultibreedMummified pigletparityphysiologypigpolymorphismquailsRandom regressionReproductionRevenueselectionsemenservice intervalSNPSomatic Cell CountSwineTest-dayTrendsTropicTropical regionstropicstropics Veterinaryweaning to estrus intervalweaning-to-first-service intervalการปรับปรุงพันธุ์การย่อยได้การย่อยในหลอดทดลองเกษตรกรเขตร้อนชื้นความหลากหลายทางพันธุกรรมโคเนื้อจีโนมโปรตีนพันธุกรรมโภชนศาสตร์สัตว์โภชนาศาสตร์โภชนาศาสตร์สัตว์มาตรฐานนักวิจัยแมลงสุกรสุกรสาวหนอนนกหนอนแมลงวันลายหนอนไหมหลากหลายพันธุ์ห่วงโซ่อุปทานองค์ประกอบน้ำนมอ้อยอาหารสัตว์อัจฉริยะอาเซียนอายุฆ่าอุตสาหกรรมเอนไซม์สกัดรวมแอปไอโอที

  Interest

  การปรับปรุงพันธุ์สัตว์, ชีววิทยาโมเลกุล, การเพิ่มศักยภาพการผลิตปศุสัตว์

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 0 หน่วย, สมาชิก 1 หน่วย) ดังนี้คือ
   • จำนวนพื้นที่วิจัย 0.00 ตารางเมตร
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 12 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 10 โครงการ)
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 22 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 15 โครงการ)
   • ทุนนอก 13 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 12 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 121 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 51 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 70 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 54 เรื่อง (เชิงวิชาการ 43 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 5 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 4 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 2 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)

   นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

   Person Relation

   Show All (202)

   Scopus h-index

   #Document titleAuthorsYearSourceCited by
   1SNP analysis of AMY2 and CTSL genes in Litopenaeus vannamei and Penaeus monodon shrimpGlenn K., Grapes L., Suwanasopee T., Harris D., Li Y., Wilson K., Rothschild M.2005Animal Genetics
   36(3),pp. 235-236
   37
   2Genetic parameters for resistance against Flavobacterium columnare in Nile tilapia Oreochromis niloticus (Linnaeus, 1758)Wonmongkol P., Sukhavachana S., Ampolsak K., Srisapoome P., Suwanasopee T., Poompuang S.2018Journal of Fish Diseases
   41(2),pp. 321-328
   19
   3Variance components and genetic parameters for milk production and lactation pattern in an ethiopian multibreed dairy cattle populationGebreyohannes G., Koonawootrittriron S., Elzo M.A., Elzo M.A., Suwanasopee T.2013Asian-Australasian Journal of Animal Sciences
   26(9),pp. 1237-1246
   19
   4Effect of experience, education, record keeping, labor and decision making on monthly milk yield and revenue of dairy farms supported by a private organization in central ThailandYeamkong S., Koonawootrittriron S., Elzo M., Elzo M., Suwanasopee T.2010Asian-Australasian Journal of Animal Sciences
   23(6),pp. 814-824
   14
   5Genetic and environmental factors affecting weaning-to-first service interval in a landrace-large white swine population in Northern ThailandChansomboon C., Elzo M., Suwanasopee T., Koonawootrittriron S.2009Kasetsart Journal - Natural Science
   43(4),pp. 669-679
   11
   6Milk quantity, quality and revenue in dairy farms supported by a private organization in central ThailandYeamkong S., Koonawootrittriron S., Elzo M., Suwanasopee T.2010Livestock Research for Rural Development
   22(2),pp. 33
   11
   7Imputation accuracy from low to moderate density single nucleotide polymorphism chips in a Thai multibreed dairy cattle populationJattawa D., Elzo M., Elzo M., Koonawootrittriron S., Suwanasopee T.2016Asian-Australasian Journal of Animal Sciences
   29(4),pp. 464-470
   11
   8Genome-wide association study for lactation characteristics, milk yield and age at first calving in a Thai multibreed dairy cattle populationYodklaew P., Koonawootrittriron S., Elzo M.A., Elzo M.A., Suwanasopee T., Laodim T.2017Agriculture and Natural Resources
   51(3),pp. 223-230
   11
   9Comparison of genetic evaluations for milk yield and fat yield using a polygenic model and three genomic-polygenic models with different sets of SNP genotypes in Thai multibreed dairy cattleJattawa D., Elzo M., Koonawootrittriron S., Suwanasopee T.2015Livestock Science
   181,pp. 58-64
   9
   10Somatic cells count and its genetic association with milk yield in dairy cattle raised under thai tropical environmental conditionsJattawa D., Koonawootrittriron S., Elzo M., Suwanasopee T.2012Asian-Australasian Journal of Animal Sciences
   25(9),pp. 1216-1222
   9
   11Estimation of genetic parameters and trends for weaning-to-first service interval and litter traits in a commercial Landrace-large white swine population in Northern ThailandChansomboon C., Chansomboon C., Elzo M., Suwanasopee T., Koonawootrittriron S., Koonawootrittriron S.2010Asian-Australasian Journal of Animal Sciences
   23(5),pp. 543-555
   9
   12Factors influencing genetic change for milk yield within farms in Central ThailandSarakul M., Koonawootrittriron S., Elzo M., Elzo M., Suwanasopee T.2011Asian-Australasian Journal of Animal Sciences
   24(8),pp. 1031-1040
   9
   13Genetic parameters and trends for daughters of imported and Thai Holstein sires for age at first calving and milk yieldKonkruea T., Koonawootrittriron S., Elzo M.A., Suwanasopee T.2017Agriculture and Natural Resources
   51(5),pp. 420-424
   7
   14Genomic-polygenic and polygenic evaluations for milk yield and fat percentage using random regression models with Legendre polynomials in a Thai multibreed dairy populationJattawa D., Elzo M., Koonawootrittriron S., Suwanasopee T.2016Livestock Science
   188,pp. 133-141
   6
   15A comparative study on dairy production and revenue of the dairy farms supported by a dairy cooperative with those supported by a private organization in Central ThailandKoonawootrittriron S., Elzo M., Yeamkong S., Suwanasopee T.2012Livestock Research for Rural Development
   24(4),pp. 7
   5
   16Milk yield, fat yield and fat percentage associations in a Thai multibreed dairy populationWongpom B., Koonawootrittriron S., Elzo M.A., Suwanasopee T.2017Agriculture and Natural Resources
   51(3),pp. 218-222
   5
   17Estimation of genetic parameters using a random regression monthly test-day model in an Ethiopian dairy cattle populationGebreyohannes G., Koonawootrittriron S., Elzo M.A., Suwanasopee T.2016Agriculture and Natural Resources
   50(1),pp. 64-70
   4
   18Pathway enrichment and protein interaction network analysis for milk yield, fat yield and age at first calving in a Thai multibreed dairy populationLaodim T., Elzo M., Koonawootrittriron S., Suwanasopee T., Jattawa D.2019Asian-Australasian Journal of Animal Sciences
   32(4),pp. 508-518
   4
   19Genetic association between age and litter traits at first farrowing in a commercial pietrain-large white population in thailandPholsing P., Koonawootrittriron S., Elzo M., Suwanasopee T.2009Kasetsart Journal - Natural Science
   43(2),pp. 280-287
   4
   20Estimation of genetic parameters and trends for length of productive life and lifetime production traits in a commercial landrace and yorkshire swine population in Northern ThailandNoppibool U., Elzo M., Elzo M., Koonawootrittriron S., Suwanasopee T.2016Asian-Australasian Journal of Animal Sciences
   29(9),pp. 1222-1228
   4
   21Genetic parameters, predictions, and rankings for semen production traits in a Thailand multi-breed dairy population using genomic-polygenic and polygenic modelsSarakul M., Elzo M., Koonawootrittriron S., Suwanasopee T., Jattawa D.2018Animal Reproduction Science
   195,pp. 71-79
   3
   22Identification of SNP markers associated with milk and fat yields in multibreed dairy cattle using two genetic group structuresLaodim T., Elzo M., Koonawootrittriron S., Suwanasopee T., Jattawa D.2017Livestock Science
   206,pp. 95-104
   3
   23Accuracy of Genomic-Polygenic and Polygenic Breeding Values for Age at First Calving and Milk Yield in Thai Multibreed Dairy CattleKonkruea T., Koonawootrittriron S., Elzo M.A., Suwanasopee T.2019Annals of Animal Science
   19(3),pp. 633-645
   3
   24Genomic-polygenic and polygenic predictions for milk yield, fat yield, and age at first calving in Thai multibreed dairy population using genic and functional sets of genotypesLaodim T., Elzo M.A., Koonawootrittriron S., Suwanasopee T., Jattawa D.2019Livestock Science
   219,pp. 17-24
   3
   25Characterization of biological pathways associated with semen traits in the Thai multibreed dairy populationSarakul M., Elzo M., Koonawootrittriron S., Suwanasopee T., Jattawa D., Laodim T.2018Animal Reproduction Science
   197,pp. 324-334
   2
   26Effect of daily fluctuations in ambient temperature on reproductive failure traits of Landrace and Yorkshire sows under Thai tropical environmental conditionsJaichansukkit T., Suwanasopee T., Koonawootrittriron S., Tummaruk P., Elzo M.2017Tropical Animal Health and Production
   49(3),pp. 503-508
   2
   27Variance components and animal rankings for milk yield and fat yield in a multibreed dairy cattle population using genomic-polygenic, genomic and polygenic modelsWongpom B., Koonawootrittriron S., Elzo M.A., Suwanasopee T.2018Agriculture and Natural Resources
   52(6),pp. 617-621
   2
   28Accuracy of genomic-polygenic estimated breeding value for milk yield and fat yield in the Thai multibreed dairy population with five single nucleotide polymorphism setsWongpom B., Koonawootrittriron S., Elzo M., Suwanasopee T., Jattawa D.2019Asian-Australasian Journal of Animal Sciences
   32(9),pp. 1340-1348
   2
   29Factors affecting length of productive life and lifetime production traits in a commercial swine herd in Northern ThailandNoppibool U., Koonawootrittriron S., Elzo M.A., Suwanasopee T.2016Agriculture and Natural Resources
   50(1),pp. 71-74
   2
   30Genetic relationships between length of productive life and lifetime production efficiency in a commercial swine herd in Northern ThailandNoppibool U., Elzo M., Koonawootrittriron S., Suwanasopee T.2017Animal Science Journal
   88(2),pp. 213-221
   2
   31Fitness of lactation curve functions to daily and monthly test-day milk data in an Ethiopian multi-breed dairy cattle populationGebreyohannes G., Gebreyohannes G., Koonawootrittriron S., Elzo M., Suwanasopee T.2013Kasetsart Journal - Natural Science
   47(1),pp. 60-73
   2
   32Genotype by environment interaction effect on lactation pattern and milk production traits in an Ethiopian dairy cattle populationGebreyohannes G., Gebreyohannes G., Koonawootrittriron S., Elzo M.A., Suwanasopee T.2014Kasetsart Journal - Natural Science
   48(1),pp. 38-51
   2
   33Genome-wide linkage disequilibrium in a Thai multibreed dairy cattle populationLaodim T., Koonawootrittriron S., Elzo M., Suwanasopee T.2015Livestock Science
   180,pp. 27-33
   2
   34Tropical climate change and its effect on milk production of dairy cattle in ThailandSae-Tiao T., Laodim T., Koonawootrittriron S., Suwanasopee T., Elzo M.A.2019Livestock Research for Rural Development
   31(12)
   1
   35Origin and evolutionary history of domestic chickens inferred from a large population study of Thai red junglefowl and indigenous chickensHata A., Hata A., Nunome M., Suwanasopee T., Duengkae P., Chaiwatana S., Chamchumroon W., Suzuki T., Koonawootrittriron S., Matsuda Y., Srikulnath K.2021Scientific Reports
   11(1)
   1
   36Challenges facing the development of a genetic improvement program for dairy cattle in MyanmarHlaing K.S., Hlaing K.S., Koonawootrittriron S., Suwanasopee T., Jattawa D., Elzo M.A.2020Agriculture and Natural Resources
   54(6),pp. 681-686
   0
   37Melanin content and its correlation with weight and color of black-meat chickens at different agesBuasap N., Suwanasopee T., Koonawootrittriron S., Kayan A.2021Agriculture and Natural Resources
   55(1),pp. 57-62
   0
   38Myanmar dairy production system and feasibility of establishing a genetic evaluation programHlaing K.S., Hlaing K.S., Koonawootrittriron S., Suwanasopee T., Elzo M.A.2021Agriculture and Natural Resources
   55(1),pp. 63-70
   0
   39High-level gene flow restricts genetic differentiation in dairy cattle populations in thailand: Insights from large-scale mt d-loop sequencingAriyaraphong N., Laopichienpong N., Singchat W., Panthum T., Ahmad S.F., Jattawa D., Duengkae P., Muangmai N., Suwanasopee T., Koonawootrittriron S., Srikulnath K., Srikulnath K.2021Animals
   11(6)
   0
   40Screening of in vitro nutrient digestibility coefficients of selected insect meals in broiler chickens, black-meat chickens and quailsKovitvadhi A., Chundang P., Pliantiangtam N., Thongprajukaew K., Tirawattanawanich C., Suwanasopee T., Koonawootrittriron S.2020Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition
   0
   41Growth curve of dairy artificial insemination bulls raised under Thai tropical conditionsSarakul M., Koonawootrittriron S., Elzo M.A., Suwanasopee T.2019Agriculture and Natural Resources
   53(5),pp. 538-544
   0
   42Genetic correlations between first parity and accumulated second to last parity reproduction traits as selection AIDS to improve sow lifetime productivityNoppibool U., Elzo M., Koonawootrittriron S., Suwanasopee T.2017Asian-Australasian Journal of Animal Sciences
   30(3),pp. 320-327
   0
   43UI/UX-centric Design of In-the-Field Agricultural Data Acquisition SystemSongsupakit K., Phisanbut N., Watanapongse P., Piamsa-Nga P., Koonawootrittriron S., Suwanasopee T., Jattawa D.2019ICSEC 2019 - 23rd International Computer Science and Engineering Conference
   ,pp. 390-393
   0
   44Genetic parameters for proportion of piglet loss at birth in a Landrace populationThiengpimol P., Koonawootrittriron S., Suwanasopee T.2020Agriculture and Natural Resources
   54(5),pp. 471-478
   0
   45Genomic-polygenic evaluations using random regression models with Legendre polynomials and linear splines for milk yield and fat percentage in the Thai multibreed dairy cattle populationJattawa D., Elzo M.A., Koonawootrittriron S., Suwanasopee T.2021Livestock Science
   251
   0