ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร บางเขน

8

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

2

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

11

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

3

Award

รางวัล ปี 2020

Interest

Artificial Neural NetworkArtificial neural networksbroilerbroiler chickencalciumcarcasscarcass qualityCattleCherry Valley duckDairyDairy cattledairy cowdrinking waterE. coliEgg contentegg productionegg qualityegg shelleggshelleggshell ultrastructureFeedFull-fat soybeansGeneticGenetic-GenomicgoatsGrowing PigsgrowthGrowth curveGrowth Performanceheat stressHeat treatmentlaying henLaying hensmethioninemilk productionPCRPerformancepigSalmonella spp.sexual maturityshell ultrastructureSodium GluconateSoybean mealSpent mushroom substrateSperm CryopreservationSWINEtibiatropictropicalweaning to estrus intervalกรดอะมิโนการคัดเลือกการจัดการมูลสัตว์การเจริญเติบโตการปรับปรุงพันธุ์การปรับปรุงพันธุ์สัตว์การผลัดขนการสูญเสียน้ำขณะเก็บรักษาการหมักย่อยในร่างกายเกษตรกรไก่กระทงไก่ไข่ไก่เนื้อไก่เบตงไก่พื้นเมืองเขตร้อนชื้นไข่ไขมันความเครียดคุณภาพไข่คุณภาพซากคุณภาพน้ำเชื้อคุณภาพเนื้อคุณภาพลูกไก่โคโคนมโคเนื้อจีโนมดีแอล-เมทไธโอนีนไฮดรอกซีอะนาลอคเนื้อสุกรไนตรัสออกไซด์เป็ดเนื้อโปรตีนโปรไบโอติกส์ผลผลิตไข่พันธุกรรมพิษวิทยามันสำปะหลังมีเทนระบบสืบพันธุ์วีนัสสมรรถภาพการผลิตสรีรวิทยาสวัสดิภาพสัตว์สัตว์เคี้ยวเอื้องสุกรเส้นใยกล้ามเนื้ออาหารสัตว์อาหารหยาบฮอร์โมน

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา


Persons (ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร บางเขน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 20 คน (ศาสตราจารย์ 1 คน, รองศาสตราจารย์ 2 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 10 คน, อาจารย์ 3 คน, นักวิจัย 1 คน, นักวิชาการเกษตร 3 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 3 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0.00 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 54 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 38 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 6 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 33 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 94 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 60 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 8 โครงการ, ผู้ประสานงาน 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 64 โครงการ)
 • ทุนนอก 109 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 82 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 15 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 63 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 521 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 301 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 220 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 3 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 1 เรื่อง, สิทธิบัตร 2 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 1 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 161 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 133 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 8 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 10 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 10 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 33 รางวัล (เกียรติบัตร 15 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 7 รางวัล, ประชุมวิชาการ 11 รางวัล)